Hyppää sisältöön
Opiskelija tietokoneen edessä
Home Koulutushaku

Fasilitointi

Ilmoittaudu

Haku on käynnissä ja päättyy

Ilmoittautumisajat

 • Jatkuva ilmoittautuminen, non-stop toteutus

Koulutusalat

 • Liiketalous
 • Yrittäjyys ja liiketalous

Koulutustyyppi

 • Avoin ammattikorkeakoulu

Opintojen taso

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Opetuskieli

 • Suomi

Kampus

 • Online

Opetusmuoto

 • Verkko-opetus

Tavoite

Opiskelija tietää:
- mitä fasilitointi on
- fasilitaattorin roolin
- keskeiset käsitteet ja fasilitoinnin käyttökohteet
- fasilitoinnin keskeiset menetelmät ja työkalut
- fasilitoinnin merkityksen tiimin sitouttamisessa ja työ ja johtamisessa

Sisällön aikataulutus

Opintojakso on jaettu seuraaviin osioihin:
- Fasilitoinnin käsitteet
- Mitä fasilitointi on?
- Kuka on Fasilitaattori?
- Fasilitoiva johtaminen
- Reflektio

Opetusmenetelmät

Fasilitoinnin perusopintojen tarkoituksena on perehdyttää sinut siihen, mitä fasilitointiin tai fasilitoivaan johtamiseen voi kuulua. Opinnoissa fasilitointia katsotaan niin fasilitaattorin, fasilitointimenetelmien kuin fasilitointiin liittyvien työkalujenkin kautta. Fasilitoinnin opinnoissa rakennat oman käsityksesi siitä, mitä fasilitoinnilla tarkoitetaan ja rakennat kuvauksen valitsemastasi fasilitoitavasta tilanteesta.

Opintojen tarkoitus onkin siis avata sinulle sitä, mitä fasilitoinnilla tarkoitetaan ja kuinka fasilitointia voidaan hyödyntää eri kohdissa. Tämän lisäksi opintojakso antaa sinulle eväitä tilanteiden tai kokousten fasilitoinnille ja fasilitaattorina toimimiselle.

Oppimateriaali

Linkit opiskelumateriaaleihin sekä suositeltava kirjallisuus löytyvät opintojakson oppimisympäristöstä osoitteessa learn.hamk.fi. Opiskelumateriaali sisältää fasilitoinnin perusteita eri näkökulmista käsitteleviä artikkeleita ja kirjoja.

Opetuksen aikataulu

Opintojakson laajuus on 3 opintopistettä, joka vastaa laskennallisesti 81 tuntia opiskelua. Etenet oppimisympäristössä itsenäisesti ja omaan tahtiisi, joten pystyt vaikuttamaan opintojakson kuormittavuuteen suunnittelemalla itse omaa ajankäyttöäsi.

Työelämäyhteistyö

Ei työelämäyhteistyötä.

Lisätiedot

Ilmoittautumisen jälkeen:
- Sinut lisätään opintojaksolle viikon kuluessa ilmoittautumisesta.
- Opiskeluaikaa on 3 kk.
- Saat arvioinnin noin kuukauden kuluessa opintojakson suorittamisen jälkeen (pl. kesäopinnot, joiden arvioinnit tehdään elokuun aikana).

Opintojakson yhteyshenkilöt:
- Asiakasohjaus: Anni Pajunen, [email protected]
- Oppimistehtävät ja arviointi: Jukka Raitanen, [email protected]

Spark -opintopalautteenantaminen on mahdollista aikaisintaan 7 päivää ennen toteutussuunnitelman päättymispäivämäärää ja se jatkuu 14 päivää toteutuksen päättymisen jälkeen. Opintopalaute löytyy Pakki –opiskelijan työpöydältä, jonne ilmestyy ilmoitus opinnoista/moduuleista, joille olet ilmoittautunut ja palaute on annettavissa. Saat HAMKin sähköpostiin muistutusviestin palautteenantamisesta toteutuksen päättymispäivänä, jos et ole sitä ennen jo antanut palautetta. Lisätietoa opinto-/moduulipalautteesta saat opiskelijapalautteet-sivulta.

Arviointikriteerit

1-5

Perumisehdot,
Avoin AMK, nonstop-opinnot

Ilmoittautumalla koulutukseen hyväksyt perumisehdot. 

 • Nonstop-opinnon koulutusmaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.  
 • Opinnon pääsee aloittamaan noin viikon sisällä ilmoittautumisesta. 
 • Koulutusmaksua ei palauteta, vaikka peruisit ilmoittautumisesi. Koulutuskalenterissa kyseisen opintojakson nimen yhteydessä on maininta ”nonstop-toteutus”. 

Tärkeää tietää

Nämä asiat on tärkeää tietää silloin, kun pohdit opiskelua HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa:

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen opiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin.

Avoimen amkin opiskelijat ovat saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat.

Opinnoille ilmoittautuessa on huomioitava, että opinnoilla voi olla esitietovaatimuksia. YAMK-tutkintojen avoimilla opinnoilla vaaditaan usein aiempi suoritettu AMK-tutkinto. Opiskelijan tulee itse harkita vastaavatko omat pohjatiedot ja -taidot opinnon suorittamisen edellyttämiä esitietoja.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa vaatii oman tietokoneen. Opintonsa aloittavien tulee hankkia oma kannettava tietokone, mikäli sellaista ei vielä ole. Katso lisätietoja HAMKin IT-palveluiden säännöt ja ohjeet sivulta. Opiskelu tapahtuu usein verkossa ja voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta.

HAMKin avoimia opintoja suorittava (opintopistekohtaisella maksulla) saa opinto-oikeuden opinnon suorittamiseksi kyseisen opinnon keston ajalle.
Kesäopintoja suorittavan opiskelijan opiskeluoikeus on 30.9 saakka.

Tiedot suorittamistasi opinnoista löytyvät Oma Opintopolusta osoitteesta https://opintopolku.fi/koski. Jos tarvitset lisäksi virallisen allekirjoitetun opintosuoritusotteen, lähetä pyyntö osoitteeseen [email protected].

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta ja käytännön järjestelyistä: [email protected]

Kysy opintojen sisällöistä opettajalta/kouluttajalta.
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)hamk.fi