Hyppää sisältöön
Käsi toisen henkilön käden päällä
Home Koulutushaku

Gerontologinen hoitotyö

Ilmoittaudu

Haku alkaa

Koulutusalat

 • Sosiaali- ja terveysala
 • Terveysala

Koulutustyyppi

 • Avoin ammattikorkeakoulu

Opintojen taso

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Opetuskieli

 • Suomi

Kampus

 • Online

Opetusmuoto

 • Verkko-opetus

Tavoite

Gerontologinen hoitotyö -opintojakson suoritettuasi:
- Osaat tukea ja arvioida ikääntyneen terveyttä, toimintakykyä ja voimavaroja hoitotyön keinoin ja menetelmin.
- Osaat soveltaa hoitotyössä tietojasi ikääntymiseen liittyvistä muutoksista.
- Osaat soveltaa hoitotyössä tietojasi geroteknologiasta.
- Osaa soveltaa tietojasi ikääntymiseen liittyvistä muutoksista toteuttaessasi ikääntyneen lääke- ja nestehoitoa.
- Osaat toteuttaa ikääntyneen oireenmukaista ja inhimillistä palliatiivista- ja saattohoitotyötä.
- Osaat toteuttaa ikääntyneen hoitotyötä osana moniammatillista tiimiä ja läheiset huomioiden
- Ymmärrät sosiaalisen osallisuuden, syrjäytymisen ehkäisyn ja taloudellisen kestävyyden merkityksen ikääntyneen toimintakyvyn tukemisessa.

Sisällön aikataulutus

Toteutusaika 28.10.2024-20.12.2024

Opetusmenetelmät

Opintojakso on e-toteutus, eli toteutuu itsenäisenä työskentelynä Learn-alustalla.

HUOM! Edeltävyysehto: perusopintoihin sisältyvä sisätautipotilaan hoitotyön opinnot on suoritettu edeltävästi.

Oppimisympäristönä Learn (moodle)
Itsenäistä työskentelyä
Pienryhmätyöskentelyä
Yhteistoiminnallinen oppiminen


Opintokokonaisuuden suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista tehtäviin ja tentteihin.

Opintojakso koostuu seuraavista teemoista:
- Ikääntyneet yhteiskunnassamme
- Ikääntyminen ilmiönä ja siihen liittyvät muutokset
- Geroteknologia
- Muistisairaudet ja niiden hoito
- Palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus
- Lääkehoidon erityispiirteet ikääntyneillä ja lääkelaskut
- Ikääntyneiden palliatiivinen- ja saattohoitotyö
-Näyttöön perustuva ikääntyneiden hoitotyö
-Geriatria

- Opiskelu edellyttää opiskelijalta aktiivista työskentelyä ja osallistumista.

- Opinnoissa opiskelijalta edellytetään omaa kannettavaa tietokonetta (BYOD eli Bring your own device).

Oppimateriaali

- Kelo ym. (2015) Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö
- Verkkomateriaali Learnissa
- Saano, S. & Taam-Ukkonen, M. 2020. Lääkehoidon käsikirja. Sanoma Pro Oy. 9. uudistettu painos. Helsinki
- Nikkola, R., Nurkka, N. & Paloposki, S. 2016. Annos oivallusta. Harjoittelemalla lääkelaskennan osaajaksi. Helsinki. Sanoma Pro Oy. (tai uudempi painos)

Opetuksen aikataulu

1 op = 27 h opiskelijan työtä.
Opintojakson laajuus on 6 op eli 162 tuntia opiskelijan työtä.

Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista, itsenäistä työskenelyä osoitetun materiaalin ja luentojen parissa.

Lisätiedot

BYOD; Opiskelijalla tulee olla käytössään verkko-opetuksessa tarvittavat välineet (tietokone & kuulokemikrofoni).

Spark -opintopalautteen antaminen on mahdollista aikaisintaan 7 päivää ennen toteutussuunnitelman päättymispäivämäärää ja se on avoinna 14 päivää toteutuksen päättymisen jälkeen.

Opintopalaute löytyy Pakista, jonne ilmestyy ilmoitus moduuleista, joille olet ilmoittautunut ja palaute on annettavissa. Saat Hamkin sähköpostiin muistutusviestin palautteen antamisesta moduulin päättymispäivänä, mikäli et ole sitä ennen antanut palautetta.
Lisätietoa opinto- / moduulipalautteesta saat: https://www.hamk.fi/opiskelijan-ohjeet/opiskelijapalautteet/

Arviointikriteerit

1-5

Perumisehdot,
Avoimen AMKin opinnot

Ilmoittautumalla koulutukseen hyväksyt perumisehdot.

 • Opiskelupaikan perumisesta on ilmoitettava aina sähköpostilla osoitteeseen [email protected] (Huomaathan, että kesä- ja joulutaukojen aikana käsittely voi viivästyä.) 
 • Ilmoittautumisen voi perua maksutta vähintään 14 vuorokautta ennen opintojen alkamista. 
 • Opintomaksua ei palauteta, jos opintojen alkuun on alle 14 vuorokautta, jätät saapumatta opintoihin tai keskeytät aloittamasi opinnot. 
 • Opintomaksu voidaan palauttaa kokonaan tai osittain, jos sinut valitaan tutkinto-opiskelijaksi ennen kuin ehdit aloittaa avoimen amkin opintosi. Tässä tapauksessa tee peruminen mahdollisimman pian sähköpostilla osoitteeseen [email protected] 
 • HAMK voi perua opinnot muun muassa vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Myös muut muutokset (esimerkiksi aikataulu-, opettaja- ja paikkamuutokset) ovat mahdollisia.

Tärkeää tietää

Nämä asiat on tärkeää tietää silloin, kun pohdit opiskelua HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa:

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen opiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin.

Avoimen amkin opiskelijat ovat saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat.

Opinnoille ilmoittautuessa on huomioitava, että opinnoilla voi olla esitietovaatimuksia. YAMK-tutkintojen avoimilla opinnoilla vaaditaan usein aiempi suoritettu AMK-tutkinto. Opiskelijan tulee itse harkita vastaavatko omat pohjatiedot ja -taidot opinnon suorittamisen edellyttämiä esitietoja.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa vaatii oman tietokoneen. Opintonsa aloittavien tulee hankkia oma kannettava tietokone, mikäli sellaista ei vielä ole. Katso lisätietoja HAMKin IT-palveluiden säännöt ja ohjeet sivulta. Opiskelu tapahtuu usein verkossa ja voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta.

HAMKin avoimia opintoja suorittava (opintopistekohtaisella maksulla) saa opinto-oikeuden opinnon suorittamiseksi kyseisen opinnon keston ajalle.
Kesäopintoja suorittavan opiskelijan opiskeluoikeus on 30.9 saakka.

Tiedot suorittamistasi opinnoista löytyvät Oma Opintopolusta osoitteesta https://opintopolku.fi/koski. Jos tarvitset lisäksi virallisen allekirjoitetun opintosuoritusotteen, lähetä pyyntö osoitteeseen [email protected].

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta ja käytännön järjestelyistä: [email protected]

Kysy opintojen sisällöistä opettajalta/kouluttajalta.
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)hamk.fi