Hyppää sisältöön
Henkilö katselee tomaatteja. Takana valkoinen ristikko.
Home Koulutushaku

Kestävä puutarhatuotanto

Ilmoittaudu

Haku alkaa

Koulutusalat

 • Luonnonvara-alat ja biotalous
 • Puutarha-ala

Koulutustyyppi

 • Avoin ammattikorkeakoulu

Opintojen taso

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Opetuskieli

 • Suomi

Kampus

 • Lepaa

Opetusmuodot

 • Lähiopetus
 • Monimuoto-opetus

Tavoite

Moduulin jälkeen opiskelijat osaavat arvioida ja kehittää keinoja kestävään puutarhatuotantoon. Opiskelijat tuntevat agroekologian ja luonnonmukaisen viljelyn periaatteita ja osaavat soveltaa näitä työssään. Opiskelijat osaavat ottaa toiminnassaan huomioon viljely- ja tuotantoympäristöjen lajien biodiversiteetin. Opiskelijat tuntevat puutarhatuotannossa kehitettyjä kiertotalouden malleja sekä osaavat hyödyntää näitä ja ekosysteemipalveluiden arvoja työssään. Opiskelijat osaavat vahvistaa sosiaalista kestävyyttä puutarhatuotannossa. Opiskelija osaa suunnitella yrityksen toimintaa yhdistäen taloudellisen kestävyyden toisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Opetusmenetelmät

Moduuli suoritetaan pääosin e-moduulina. Jotkut laajemmat ryhmätyöt tehdään siten, että ryhmä kerää tietoja omasta kohteestaan käymällä näissä tarvittavan määrän.

Pakollisia lähipäiviä joko verkossa tai jossakin HAMK -tai muussa kokoontumisapaikassa on neljä.

Työpaja- ja seminaaripäiviä on 2 ja nämä järjestetään fyysisesti Kanta-Hämeessä, mahdollisesti jollakin HAMK kampuksella.
Moduulin aloitus- ja lopetuspäivät ovat verkossa (Zoom).

Muut aikataulut ovat verkossa toteutettavia (ohjaukset, alustukset ja esitykset sekä vierasluennot).

Osa viikkotehtävistä ja pienistä teematenteistä on ajallisesti kelluvia ja voidaan suorittaa omassa aikataulussa itsenäisesti.
Aiheet esitellään ensin alustuksina (sis.tallenne) ja tämän jälkeen tehtävät avataan. Aiheet ovat kiertotalous, pellon ekologia, ruokajärjestelmät, ja ekologian perusteet (populaatio-, yhteisö- ja maisemaekologia). Edellä mainitut liittyvät viljely-ympäristön monimuotoisuuden säilymiseen ja vahvistamiseen ja esim. Elämää pellossa on hyvä yleisteos tähän.
- Kaikkiin viikkotehtäviin osoitetaan artikkeleja ja muita ajankohtaislähteitä.


Etäohjaukset/alustukset/verkkopäivät Zoomin kautta. Projektitöihin on varalla myös iltaohjausta tarvittaessa yhden tai kahden illan aikana. Nämä iltaohjausajat sovitaan opetusryhmän ja ohjaajan kesken moduulin alussa.

Tehtävistä on ohjeet moodlessa ja tehtävät palautetaan moodleen.

Luomukirjallisuus tentitään Luomutuotannon perusteet -kirjasta (Rajala, 2006, e-julkaisu) ja muutamasta osoitetusta lähteestä. Tentti on kotitentti, aineisto saa olla käytössä).

Moduulissa tehdään työelämälähtöinen kehittämisprojekti ryhmätyönä (tulevaisuusmenetelmät). Tähän liittyy osana asiantuntijatahojen haastattelut.

Oppimateriaali

Kirjatenttimateriaali: Luomutuotannon perusteet (Rajala, 2006, verkkojulkaisu) + muita luomuraportteja.

Jaettavat luentomateriaalit ja artikkelit ekologiaosuudesta:

Tiainen et al., 2004. Elämää pellossa. Edita. (suositeltava kirja)

Hanski et al., 1998. Ekologia. (joitakin lukuja tehtävien tekoon).

Ammattialaohjelmat eli opiskelussa omilla koneilla tarvittavia ohjelmia (BYOD):
Opinnoilla tarvittavat ohjelmat löytyvät opiskelijan työpöydältä Pakista. Asenna ohjelma koneellesi ennen opintojakson alkua, jos tarvitset sitä opiskelussasi.

Opetuksen aikataulu

Yksi kehittämistehtävä ryhmänä (vaatii matkustusta (haastattelu tms.)

Viikkotehtäviä (n. 12-15)

Työpajapäivien (2) blogikirjoitus ja muu kirjallinen tehtävä

Luomukirjallisuus-tentti

Mahdollisesti toinen ryhmätyö (vaatii matkustusta kohteeseen)

Työelämäyhteistyö

Työelämäyhteys:

Harjoitustyö työelämän kehittämisaiheista (valinnaiset aiheet, esim. puutarhatuotannon tulevaisuudesta Suomessa, kiertotaloudesta, energiaratkaisuista, monimuotoisuudesta)

Mahdollinen toinen ryhmätyö.

Työpajat (2) Hämeessä.

Lisätiedot

Moduulin päätteeksi moduulipalautteen antaminen:
Opintopalautteen antaminen (Spark-ohjelma) on mahdollista aikaisintaan 7 päivää ennen toteutussuunnitelman päättymispäivämäärää ja se jatkuu 14 päivää toteutuksen päättymisen jälkeen. Opintopalaute löytyy Pakki –opiskelijan työpöydältä, jonne ilmestyy ilmoitus opinnoista/moduuleista, joille olet ilmoittautunut ja palaute on annettavissa. Saat HAMKinsähköpostiin muistutusviestin palautteenantamisesta toteutuksen päättymispäivänä, jos et ole sitä ennen jo antanut palautetta. Lisätietoa opinto-/moduulipalautteesta saat opiskelijapalautteet -sivulta. Avoin AMK ja CampusOnline opiskelijat voivat antaa moduuli/opintojaksopalautetta selaimen kautta osoitteessa https://pakki.hamk.fi/spark .

AvoinAMK-opiskelijoille:
Osaamisvaatimus moduuliin osallistumiselle: osallistujalla on hyvä olla kokemusta ja tietoa puutarhatuotannosta.
Avoimen AMK-opiskelijoita otetaan moduuliin max 5 hlöä/2024
Toteutuspaikka: Pääosin verkko-opetusta. Yksi retkipäivä marraskuun puolivälin paikkeilla, jossa kestävän puutarhatuotannon kohteita.

Perumisehdot,
Avoimen AMKin opinnot

Ilmoittautumalla koulutukseen hyväksyt perumisehdot.

 • Opiskelupaikan perumisesta on ilmoitettava aina sähköpostilla osoitteeseen [email protected] (Huomaathan, että kesä- ja joulutaukojen aikana käsittely voi viivästyä.) 
 • Ilmoittautumisen voi perua maksutta vähintään 14 vuorokautta ennen opintojen alkamista. 
 • Opintomaksua ei palauteta, jos opintojen alkuun on alle 14 vuorokautta, jätät saapumatta opintoihin tai keskeytät aloittamasi opinnot. 
 • Opintomaksu voidaan palauttaa kokonaan tai osittain, jos sinut valitaan tutkinto-opiskelijaksi ennen kuin ehdit aloittaa avoimen amkin opintosi. Tässä tapauksessa tee peruminen mahdollisimman pian sähköpostilla osoitteeseen [email protected] 
 • HAMK voi perua opinnot muun muassa vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Myös muut muutokset (esimerkiksi aikataulu-, opettaja- ja paikkamuutokset) ovat mahdollisia.

Tärkeää tietää

Nämä asiat on tärkeää tietää silloin, kun pohdit opiskelua HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa:

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen opiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin.

Avoimen amkin opiskelijat ovat saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat.

Opinnoille ilmoittautuessa on huomioitava, että opinnoilla voi olla esitietovaatimuksia. YAMK-tutkintojen avoimilla opinnoilla vaaditaan usein aiempi suoritettu AMK-tutkinto. Opiskelijan tulee itse harkita vastaavatko omat pohjatiedot ja -taidot opinnon suorittamisen edellyttämiä esitietoja.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa vaatii oman tietokoneen. Opintonsa aloittavien tulee hankkia oma kannettava tietokone, mikäli sellaista ei vielä ole. Katso lisätietoja HAMKin IT-palveluiden säännöt ja ohjeet sivulta. Opiskelu tapahtuu usein verkossa ja voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta.

HAMKin avoimia opintoja suorittava (opintopistekohtaisella maksulla) saa opinto-oikeuden opinnon suorittamiseksi kyseisen opinnon keston ajalle.
Kesäopintoja suorittavan opiskelijan opiskeluoikeus on 30.9 saakka.

Tiedot suorittamistasi opinnoista löytyvät Oma Opintopolusta osoitteesta https://opintopolku.fi/koski. Jos tarvitset lisäksi virallisen allekirjoitetun opintosuoritusotteen, lähetä pyyntö osoitteeseen [email protected].

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta ja käytännön järjestelyistä: [email protected]

Kysy opintojen sisällöistä opettajalta/kouluttajalta.
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)hamk.fi