Hyppää sisältöön
Nainen katsoo ikkunasta
Home Koulutushaku

Kirurgisen potilaan hoitotyö 1

Ilmoittaudu

Haku alkaa 1.10.2024 08:00

Koulutusalat

 • Sosiaali- ja terveysala
 • Terveysala

Koulutustyyppi

 • Avoin ammattikorkeakoulu

Opintojen taso

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Opetuskieli

 • Suomi

Kampus

 • Online

Opetusmuoto

 • Verkko-opetus

Tavoite

Tämä opintojakso on osa Aikuisten hoitotyön perusteet -moduulia.

Kirurgisen potilaan hoitotyö 1 -opintojakson suoritettuasi:
- tunnet kirurgisen potilaan hoitopolun
- osaat kirurgisen potilaan hoidossa käytettäviä keskeisiä hoitotoimenpiteitä ja hoitotyön menetelmiä
- osaat ohjata potilasta ja hänen perhettään kirurgisen hoitotyön eri vaiheissa
- osaat kirurgisessa hoitotyössä käytettävän lääkehoidon perusteet.

Sisällön aikataulutus

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti e-toteutuksena periodin 2 aikana viikot 44 - 51 välisenä aikana.

Kirurgisen potilaan hoitotyö 1 -opintojakson suoritettuasi:
- Tunnet kirurgisen potilaan hoitopolun.
- Osaat kirurgisen potilaan hoidossa käytettäviä keskeisiä hoitotoimenpiteitä ja hoitotyön menetelmiä.
- Osaat ohjata potilasta ja hänen perhettään kirurgisen hoitotyön eri vaiheissa.
- Osaat kirurgisessa hoitotyössä käytettävän lääkehoidon perusteet.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu pääsosin itsenäisenä verkko-opiskeluna
Asiantuntijaluennot
Itsenäinen työskentely
Pienryhmätyöskentely
Moodlen Learn oppimisympäristö
HAMK:n opiskelijoille kuuluu myös taitopajaopetus HAMKin Hämeenlinnan korkeakoulu kampuksella keväällä 2025 erillisen aikataulun mukaan.
BYOD -edellytetään verkko-opiskeluun tarvittavat välineet (tietokone, kuulokemikrofoni ja älypuhelin).

Oppimateriaali

Huovinen, A., Hynynen, M.-A., Karhemaa, A., Koponen, L. & Mäkeläinen, T. (2023) Kliininen hoitotyö. Sanoma Pro Oy
Aura, S. & Kinnunen, T. (2022) Perioperatiivinen hoitotyö Sanoma Pro Oy
Nikkola, R., Nurkka, N. & Paloposki, S. 2021. Annos oivallusta - Harjoittelemalla lääkelaskennan osaajaksi. Sanoma Pro Oy
Saano S. & Taam-Ukkonen. 2020. Lääkehoidon käsikirja. Sanoma Pro

Hoitotyön suositukset
ja muu opettajan osoittama materiaali

Taitopajoissa opiskelijan tulee pukeutua itse hankkimaansa työasuun ja käyttää nimineulaa.

Opetuksen aikataulu

1 op on opiskelijan työtä 27 h.
4 op on opiskelijan työtä 108 h.

Työelämäyhteistyö

Mahdolliset ulkopuoliset asiantuntijaluennot.
HAMK:n opiskelijoille opintojakso sisältää taitopajaopiskelua, joissa on pakollinen läsnäolo.
Opintojaksoon ei kuulu työelämässä tapahtuvaa harjoittelua.

Lisätiedot

Anna opintopalaute Pakissa opintojakson päättyessä. Lisätietoa saat opiskelijapalautteet -sivulta https://www.hamk.fi/opiskelijalle/opiskelijapalautteet/.
Avoin AMK tai CampusOnline opiskelijat voivat antaa opintojaksopalautetta selaimen kautta osoitteessa https://pakki.hamk.fi/spark.

Lisätietoja avoimen AMKin ilmoittautumisesta, maksuista ja opinnoista löytyy osoitteesta: https:/www.hamk.fi/avoin

Arviointikriteerit

1-5

Perumisehdot,
Avoimen AMKin opinnot

Ilmoittautumalla koulutukseen hyväksyt perumisehdot.

 • Opiskelupaikan perumisesta on ilmoitettava aina sähköpostilla osoitteeseen [email protected] (Huomaathan, että kesä- ja joulutaukojen aikana käsittely voi viivästyä.) 
 • Ilmoittautumisen voi perua maksutta vähintään 14 vuorokautta ennen opintojen alkamista. 
 • Opintomaksua ei palauteta, jos opintojen alkuun on alle 14 vuorokautta, jätät saapumatta opintoihin tai keskeytät aloittamasi opinnot. 
 • Opintomaksu voidaan palauttaa kokonaan tai osittain, jos sinut valitaan tutkinto-opiskelijaksi ennen kuin ehdit aloittaa avoimen amkin opintosi. Tässä tapauksessa tee peruminen mahdollisimman pian sähköpostilla osoitteeseen [email protected] 
 • HAMK voi perua opinnot muun muassa vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Myös muut muutokset (esimerkiksi aikataulu-, opettaja- ja paikkamuutokset) ovat mahdollisia.

Tärkeää tietää

Nämä asiat on tärkeää tietää silloin, kun pohdit opiskelua HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa:

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen opiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin.

Avoimen amkin opiskelijat ovat saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat.

Opinnoille ilmoittautuessa on huomioitava, että opinnoilla voi olla esitietovaatimuksia. YAMK-tutkintojen avoimilla opinnoilla vaaditaan usein aiempi suoritettu AMK-tutkinto. Opiskelijan tulee itse harkita vastaavatko omat pohjatiedot ja -taidot opinnon suorittamisen edellyttämiä esitietoja.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa vaatii oman tietokoneen. Opintonsa aloittavien tulee hankkia oma kannettava tietokone, mikäli sellaista ei vielä ole. Katso lisätietoja HAMKin IT-palveluiden säännöt ja ohjeet sivulta. Opiskelu tapahtuu usein verkossa ja voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta.

HAMKin avoimia opintoja suorittava (opintopistekohtaisella maksulla) saa opinto-oikeuden opinnon suorittamiseksi kyseisen opinnon keston ajalle.
Kesäopintoja suorittavan opiskelijan opiskeluoikeus on 30.9 saakka.

Tiedot suorittamistasi opinnoista löytyvät Oma Opintopolusta osoitteesta https://opintopolku.fi/koski. Jos tarvitset lisäksi virallisen allekirjoitetun opintosuoritusotteen, lähetä pyyntö osoitteeseen [email protected].

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta ja käytännön järjestelyistä: [email protected]

Kysy opintojen sisällöistä opettajalta/kouluttajalta.
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)hamk.fi