Hyppää sisältöön
kolme sairaanhoitajaa vierekkäin
Home Koulutushaku

Kirurgisen potilaan hoitotyö 1

Ilmoittaudu

Haku on päättynyt

Koulutusalat

 • Sosiaali- ja terveysala
 • Terveysala

Koulutustyyppi

 • Avoin ammattikorkeakoulu

Opintojentaso

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Opetuskieli

 • Suomi

Kampus

 • Forssa

Opetusmuoto

 • Monimuoto-opetus

Tavoite

Tämä opintojakso on osa Aikuisten hoitotyön perusteet -moduulia.

Kirurgisen potilaan hoitotyö 1- opintojakson jälkeen opiskelija:
- Tuntee kirurgisen potilaan hoitopolun
- Osaa kirurgisen potilaan hoidossa käytettäviä keskeisiä hoitotoimenpiteitä ja hoitotyön menetelmiä
- Osaa ohjata potilasta ja hänen perhettään kirurgisen hoitotyön eri vaiheissa.
- Osaa kirurgisessa hoitotyössä käytettävän lääkehoidon perusteet.

Sisällön aikataulutus

Kevään 2024 aikana. Periodissa 4. Tarkempi aikataulu lukujärjestyksessä.

Opetusmenetelmät

Asiantuntijaluennot
Verkko-opetus
Lähiopetus Forssan kampuksella
Itsenäinen työskentely
Pienryhmätyöskentely
Taitopaja- ja simulaatio-opetus Forssan kampuksella
Moodlen Learn oppimisympäristö

Oppimateriaali

Aura, S. & Kinnunen, T. (2022) Perioperatiivinen hoitotyö. Sanoma Pro Oy

Huovinen, A., Hynynen, M.-A., Karhemaa, A., Koponen, L. & Mäkeläinen, T. (2023) Kliininen hoitotyö. Sanoma Pro Oy

Saano S. & Taam-Ukkonen. 2020. Lääkehoidon käsikirja. Sanoma Pro

Nikkola, R., Nurkka, N. & Paloposki, S. 2021. Annos oivallusta - Harjoittelemalla lääkelaskennan osaajaksi. Sanoma Pro Oy

Hoitotyön suositukset ja muu opettajan osoittama materiaali.

Työelämäyhteistyö

Mahdolliset ulkopuoliset asiantuntijaluennot.
Opintojakso sisältää taitopaja- ja simulaatio-opiskelua, joissa pakollinen läsnäolo.
Opintojaksoon ei kuulu harjoittelua.

Lisätiedot

BYOD - edellytetään verkko-opiskeluun tarvittavat välineet (tietokone, kuulokemikrofoni ja älypuhelin).

Zoom-verkkotapaamisten tekniset vaatimukset: Tietokone, tablet tai älypuhelin. Laajakaistainen internet-yhteys (langallinen laajakaista suositeltava). Firefox-, Microsoft Edge- tai Google Chrome-selain. USB-liittimellä varustettu/langaton kuuloke-mikrofoniyhdistelmä (voit käyttää tietokoneeseen tai kameraan integroitua mikrofonia, mutta se voi aiheuttaa häiriötä ääneen). Web-kamera (tietokoneeseen integroitu tai erillinen).

Moduulin aikana suoritetaan lääkehoidon kokeet ja lääkelaskut. Lääkelaskuissa 100 % läpäisyvaatimus.

Koko moduulin, Aikuisten hoitotyön perusteet, lääkelaskut tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen harjoittelua - Harjoittelu, hoitotyön osaaminen moduulia.

Arviointikriteerit

1-5

Perumisehdot,
Avoimen AMKin opinnot

Ilmoittautumalla koulutukseen hyväksyt perumisehdot.

 • Opiskelupaikan perumisesta on ilmoitettava aina sähköpostilla osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi (Huomaathan, että kesä- ja joulutaukojen aikana käsittely voi viivästyä).
 • Ilmoittautumisen voi perua maksutta vähintään 14 vuorokautta ennen opintojen alkamista.
 • Opintomaksua ei palauteta, jos opintojen alkuun on alle 14 vuorokautta, jätät saapumatta opintoihin tai keskeytät aloittamasi opinnot.
 • Opintomaksu voidaan palauttaa kokonaan tai osittain, jos sinut valitaan tutkinto-opiskelijaksi ennen kuin ehdit aloittaa avoimen amkin opintosi. Tässä tapauksessa tee peruminen mahdollisimman pian sähköpostilla osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi.
 • HAMK voi perua opinnot muun muassa vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Myös muut muutokset (esimerkiksi aikataulu-, opettaja- ja paikkamuutokset) ovat mahdollisia.

Tärkeää tietää

Nämä asiat on tärkeää tietää silloin, kun pohdit opiskelua HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa:

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen opiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin.

Avoimen amkin opiskelijat ovat saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat.

Opinnoille ilmoittautuessa on huomioitava, että opinnoilla voi olla esitietovaatimuksia. YAMK-tutkintojen avoimilla opinnoilla vaaditaan usein aiempi suoritettu AMK-tutkinto. Opiskelijan tulee itse harkita vastaavatko omat pohjatiedot ja -taidot opinnon suorittamisen edellyttämiä esitietoja.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa vaatii oman tietokoneen. Opintonsa aloittavien tulee hankkia oma kannettava tietokone, mikäli sellaista ei vielä ole. Katso lisätietoja HAMKin IT-palveluiden säännöt ja ohjeet sivulta. Opiskelu tapahtuu usein verkossa ja voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta.

HAMKin avoimia opintoja suorittava (opintopistekohtaisella maksulla) saa opinto-oikeuden opinnon suorittamiseksi kyseisen opinnon keston ajalle.
Kesäopintoja suorittavan opiskelijan opiskeluoikeus on 30.9 saakka.

Tiedot suorittamistasi opinnoista löytyvät Oma Opintopolusta osoitteesta https://opintopolku.fi/koski. Jos tarvitset lisäksi virallisen allekirjoitetun opintosuoritusotteen, lähetä pyyntö osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi.