Hyppää sisältöön
Mies lakki päässä
Home Koulutushaku

Kriittinen ja osallistava yhteisö- ja yhteiskuntaosaaminen

Ilmoittaudu

Haku alkaa

Koulutusalat

 • Sosiaali- ja terveysala
 • Sosiaaliala

Koulutustyyppi

 • Avoin ammattikorkeakoulu

Opintojen taso

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Opetuskieli

 • Suomi

Opetusmuoto

 • Verkko-opetus

Tavoite

Tämän opintojakson suoritettuaan opiskelija
- soveltaa kriittistä reflektiota hyödyntäen tutkittua ja palvelujärjestelmään liittyvää tietoa
- soveltaa ja dokumentoi yhteisöllisiä työmenetelmiä yhteisöjen muutoksen mahdollistamisessa ja asiakastilanteissa
- kuvaa yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksia omassa työssään, soveltaa menetelmiä ja eri toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä
- kehittää yhteisöjen osallisuutta, kestävää elämäntapaa ja osallistumisen mahdollisuuksia sekä dokumentoi prosessia

Sisällön aikataulutus

Suoritat opintojakson 26.8.-20.12.2024 aikavälillä.

Laadit opinnollistamisen sopimuksen ja suunnitelman.

Laadit työtehtävien ja reflektion perusteella oppimispäiväkirjan, jonka avulla näytät osaamistasi. Esität oppimistehtävän loppureflektiossa, jossa esittelet opintojakson aikana tekemän tehtävänsä muille opiskelijoille sekä työelämän mentorille.

Yhteisiä tapaamisia järjestetään opintojakson aikana kaksi kertaa:

Aloitus järjestetään zoomissa 12.9.2024 klo 15.30.
Loppureflektio järjestetään zoomissa 12.12.2024 klo 15.30.

Linkki zoom-tapaamisiin löytyy moduulin moodlessa. Moodle on avoinna kaikille hyväksytyille opiskelijoille.

Jaksotat itse oman työskentelysi.

Opetusmenetelmät

Opinnollistaminen: oppiminen työelämän ympäristöissä, itsenäinen työskentely, verkkopedagogiikka, yhteistoiminnallisuus, reflektoivat oppimistehtävät sekä vertaisoppiminen, verkkotapaamiset.

Oppimateriaali

Ilmoitetaan myöhemmin learnissa/moodlessa. Sinulla on myös mahdollisuus ehdottaa aiheeseen soveltuvaa materiaalia.

Opetuksen aikataulu

Opinnollistamisen opintojakso (5op) vastaa noin 133 työtuntia, josta kirjalliseen osuuteen käytetään 1/3 ja 2/3 oppimiseen työelämässä.

Opintojakso toteutetaan opinnollistamisen periaatteiden mukaisesti. Opinnollistaminen tarkoittaa tavoitteiden mukaisen osaamisen suunnitelmallista hankkimista työtä tekemällä. Käytännön tekemiseen kytketään ennaltamäärätyn kirjallisuuden soveltaminen. Teet osaamisesi kehittymisen näkyväksi reflektoimalla ja dokumentoimalla oppimisprosessisi.

Sinulla on sosiaali- tai kasvatusalan työpaikka/vapaaehtoistoiminnan paikka ennen opintojakson alkamista. Työ voi olla koko- tai osa-aikaista. Työantajasi tulee hyväksyä tavoitteesi opinnollistaa työtä ja nimetä työelämässä toimiva mentori. Työelämän mentorilla tulee olla korkeakoulututkinto sekä kokemusta työtehtävässä toimimisesta. Laadit sopimuksen yhteistyössä työelämän kanssa ja palautat sen opettajan hyväksyttäväksi. Kaikki tarvittavat dokumenttipohjat löytyvät opintojakson alussa avattavasta Moodlesta.

Et voi tehdä opinnollistamista samaan aikaan harjoittelujakson kanssa.

Työelämäyhteistyö

Opintojakso edellyttää sosiaali- tai kasvatusalan työpaikkaa tai vapaaehtoistoiminnan tehtävää.

Lisätiedot

Avoin AMK
Lisätietoja avoimen AMKin ilmoittautumisesta, maksuista ja opinnoista löytyy osoitteesta: https:/www.hamk.fi/avoin
Avoimen kautta vastaanotetaan 20 opiskelijaa tähän opintojaksoon. Tästä linkistä löytyy mm. maksuihin liittyvät tiedot: https://www.hamk.fi/hae-hamkiin/avoin-amk/.

Anna opintopalaute Pakissa opintojakson/ moduulin päättyessä. Lisätietoa saat opiskelijapalautteet -sivulta https://www.hamk.fi/opiskelijalle/opiskelijapalautteet/.
Avoin AMK tai CampusOnline opiskelijat voivat antaa opintojaksopalautetta selaimen kautta osoitteessa https://pakki.hamk.fi/spark.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

Perumisehdot,
Avoimen AMKin opinnot

Ilmoittautumalla koulutukseen hyväksyt perumisehdot.

 • Opiskelupaikan perumisesta on ilmoitettava aina sähköpostilla osoitteeseen [email protected] (Huomaathan, että kesä- ja joulutaukojen aikana käsittely voi viivästyä.) 
 • Ilmoittautumisen voi perua maksutta vähintään 14 vuorokautta ennen opintojen alkamista. 
 • Opintomaksua ei palauteta, jos opintojen alkuun on alle 14 vuorokautta, jätät saapumatta opintoihin tai keskeytät aloittamasi opinnot. 
 • Opintomaksu voidaan palauttaa kokonaan tai osittain, jos sinut valitaan tutkinto-opiskelijaksi ennen kuin ehdit aloittaa avoimen amkin opintosi. Tässä tapauksessa tee peruminen mahdollisimman pian sähköpostilla osoitteeseen [email protected] 
 • HAMK voi perua opinnot muun muassa vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Myös muut muutokset (esimerkiksi aikataulu-, opettaja- ja paikkamuutokset) ovat mahdollisia.

Tärkeää tietää

Nämä asiat on tärkeää tietää silloin, kun pohdit opiskelua HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa:

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen opiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin.

Avoimen amkin opiskelijat ovat saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat.

Opinnoille ilmoittautuessa on huomioitava, että opinnoilla voi olla esitietovaatimuksia. YAMK-tutkintojen avoimilla opinnoilla vaaditaan usein aiempi suoritettu AMK-tutkinto. Opiskelijan tulee itse harkita vastaavatko omat pohjatiedot ja -taidot opinnon suorittamisen edellyttämiä esitietoja.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa vaatii oman tietokoneen. Opintonsa aloittavien tulee hankkia oma kannettava tietokone, mikäli sellaista ei vielä ole. Katso lisätietoja HAMKin IT-palveluiden säännöt ja ohjeet sivulta. Opiskelu tapahtuu usein verkossa ja voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta.

HAMKin avoimia opintoja suorittava (opintopistekohtaisella maksulla) saa opinto-oikeuden opinnon suorittamiseksi kyseisen opinnon keston ajalle.
Kesäopintoja suorittavan opiskelijan opiskeluoikeus on 30.9 saakka.

Tiedot suorittamistasi opinnoista löytyvät Oma Opintopolusta osoitteesta https://opintopolku.fi/koski. Jos tarvitset lisäksi virallisen allekirjoitetun opintosuoritusotteen, lähetä pyyntö osoitteeseen [email protected].

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta ja käytännön järjestelyistä: [email protected]

Kysy opintojen sisällöistä opettajalta/kouluttajalta.
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)hamk.fi