Hyppää sisältöön
hymyileviä opiskelijoita istumassa luonnossa katselemassa padia
Home Koulutushaku

Lasten ja nuorten hoitotyö

Ilmoittaudu

Haku alkaa

Koulutusalat

 • Sosiaali- ja terveysala
 • Terveysala

Koulutustyyppi

 • Avoin ammattikorkeakoulu

Opintojen taso

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Opetuskieli

 • Suomi

Opetusmuoto

 • Verkko-opetus

Tavoite

Tämä e-opintojakso on osa Perheen terveyden edistäminen ja hoitotyö -moduulia.

Lasten ja nuorten hoitotyö -opintojakson suoritettuasi:
- Tiedät lasten ja nuorten hoitotyötä ohjaavat periaatteet ja säädökset sekä sovellat niitä kestävän kehityksen mukaisesti.
- Osaat lasten ja nuorten hoitotyössä käytettävät keskeisimmät toimenpiteet ja menetelmät.
- Osaat soveltaa tietojasi vammaisuudesta toteuttaessasi kehitysvammaisen tai vammautuneen lapsen ja nuoren hoitotyötä.
- Osaat arvioida potilaana olevan lapsen ja nuoren hoidon tarpeen.
- Osaat soveltaa tietoja lääketieteestä, hoitotyöstä sekä lääkehoidosta suunnitellessasi, toteuttaessasi ja arvioidessasi lasten ja nuorten hoitotyötä, kivunhoitoa sekä lääkehoitoa turvallisesti yhteistyössä perheiden kanssa.
- Osaat ohjata potilasta ja hänen perhettään hoitotyön eri vaiheissa.

Sisällön aikataulutus

Tämä opintojakso toteutuu 28.10 - 20.12.2024 itsenäisesti verkossa. Opintojakson aloitus tapahtuu ZOOMilla 28.10.2024 klo 12-13. ZOOM -linkki löytyy Learn -alustalta. Opintojakson tentti on EXAMissa viikoilla 49-51. Tenttiin varaat ajan itse.

Tämä opintojakso lisää sinun lasten ja nuorten hoitotyön perusosaamistasi. Opintojaksolla opiskelet seuraavia teemoja :
-lapsi ja nuori terveydenhuollon asiakkaana
-lasten ja nuorten lääkehoito
-sairaan vastasyntyneen hoitotyö ja lääkehoito
-infektiotauteja sairatavan lapsen ja nuoren hoitotyö ja lääkehoito
-kirurgisen lapsen ja nuoren hoitotyö ja lääkehoito
-astmaa ja allergiaa sairastavan laapsen ja nuoren hoitotyö ja lääkehoito
-diabetestä sairastavan lapsen ja nuoren hoitotyö ja lääkehoito
-kouristavan lapsen ja nuoren hoitotyö ja lääkehoito
-vammaisen lapsen ja nuoren hoitotyö ja lääkehoito
-lasten kaltoinkohtelu
-lapsen ja nuoren hoiton tarpeen arviointi ja hätätilanteet

Opetusmenetelmät

Tämä opintojakso on osa sairaanhoitajakoulutuksen perusvaiheen opintoja. Opintojakso sopii sinulle, jos sinulla on jo aikuisen hoitotyön perusosaamista.

Koulutuksen voit suoritettaa itsenäisesti verkossa 28.10 - 20.12.2024 välisenä aikana omalla tietokoneella. Verkko-oppimisalustana on Learn. Oppimisalustalla on erilaisia tehtäviä ja testejä. Suoritat opintoja itsenäisesti oman aikataulusi mukaan annetun ajanjakson aikana.

Kaikille yhteinen aloitus tapahtuu ZOOMIlla 28.10 klo 12-13. ZOOM-linkki löydät opintojakson Learn-alustalta.

Opintojaksolle ilmoittauduttuasi aktivoit HAMKin tunnukset, jotta pääset HAMKin verkko-oppimisympäristön Learn-alustalle.

Opintojaksolla on käytössä BYOD (Bring Your Own Devices) ja tarvitset käyttöösi tietokoneen, käyttötunnukset HAMKin Learn-ympäristöön sekä videoyhteyden Zoom-ohjaukseen. Ongelmatilanteissa (kirjautuminen oppimisympäristöön, tehtävät tai tietotestit tai Zoom-yhteys, olethan yhteydessä HAMKin ServiceDesk IT -palveluun.

Osa opintojakson materiaaleista löytyy HAMKin Finnasta ja kirjauduthan HAMKin tunnuksilla HAMKin Finnaan.

Opintojaksolle otetaan mukaan 5 avoimen AMK:n opiskelijaa.

Oppimateriaali

Oppimateriaali koostuu erilaisista videoista, artikkeleista ja luentomateriaaleista.

Oppimateriaali löytyy oppimisalusta Learn-alustalta ja Oppiportista. Oppimisalustalle pääset kirjautumaan opintojen alettua. Oppimismateriaali on pääsääntöisesti suomenkielistä. Opintojen aikana on suositeltavaa etsiä itsenäisesti tietoa alla esitetystä oheismateriaalista.

-Arvio Maria ja Aaltonen Seija. 2012. Kehitysvammainen potilaana. Kustannus Oy Duodecim. Soveltuvin osin.
-Saano Susanna ja Taam-Ukkonen Minna. 2018. Lääkehoidon käsikirja. Sanoma Pro. Soveltuvin osin
-Storvik-Sydänmaa Stina ym. 2019. Lapsen ja perheen hoitotyö. Sanoma Pro.

Opetuksen aikataulu

Tämän opintojakson laajuus on 5 op, joka tarkoittaa sinulle 135 tuntia aktiivista työtä. Opinnot on rakennettu niin, että voit suorittaa opinnot omassa tahdissa, kunhan suoritukset ovat valmiina 20.12.2024 mennessä.

Työelämäyhteistyö

Opiskeluun ei liity harjoittelua, mutta oppimistehtävät nousevat työelämästä.

Lisätiedot

Tämä on sairaanhoitajakoulutuksen perusvaiheen opintojakso. Opintojakso sopii sinulle, jos sinulla on jo aikuisen hoitotyön perusosaamista.

Opintojaksolle otetaan mukaan 5 avoimen AMK:n opiskelijaa.

Lisätietoja avoimen AMKin ilmoittautumisesta, maksuista ja opinnoista löydät osoitteesta: https:/www.hamk.fi/avoin

Opintojaksolle ilmoittauduttuasi aktivoit HAMKin tunnukset, jotta pääset HAMKin verkko-oppimisympäristön Learn-alustalle.

Opintojaksolla on käytössä BYOD (Bring Your Own Devices) ja tarvitset käyttöösi tietokoneen, käyttötunnukset HAMKin Learn-ympäristöön sekä videoyhteyden Zoom-ohjaukseen. Ongelmatilanteissa (kirjautuminen oppimisympäristöön, tehtävät tai tietotestit tai Zoom-yhteys, olethan yhteydessä HAMKin ServiceDesk IT -palveluun.

Opintojakson päätyttyä annat opintojaksopalautetta. Linkki tähän löytyy Learnistä. Opintopalautteen antaminen on sinulle mahdollista aikaisintaan 7 päivää ennen verkkokurssin päättymispäivämäärää - 14 päivää toteutuksen päättymisen jälkeen.
Englanniksi

Arviointikriteerit

1-5

Perumisehdot,
Avoimen AMKin opinnot

Ilmoittautumalla koulutukseen hyväksyt perumisehdot.

 • Opiskelupaikan perumisesta on ilmoitettava aina sähköpostilla osoitteeseen [email protected] (Huomaathan, että kesä- ja joulutaukojen aikana käsittely voi viivästyä.) 
 • Ilmoittautumisen voi perua maksutta vähintään 14 vuorokautta ennen opintojen alkamista. 
 • Opintomaksua ei palauteta, jos opintojen alkuun on alle 14 vuorokautta, jätät saapumatta opintoihin tai keskeytät aloittamasi opinnot. 
 • Opintomaksu voidaan palauttaa kokonaan tai osittain, jos sinut valitaan tutkinto-opiskelijaksi ennen kuin ehdit aloittaa avoimen amkin opintosi. Tässä tapauksessa tee peruminen mahdollisimman pian sähköpostilla osoitteeseen [email protected] 
 • HAMK voi perua opinnot muun muassa vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Myös muut muutokset (esimerkiksi aikataulu-, opettaja- ja paikkamuutokset) ovat mahdollisia.

Tärkeää tietää

Nämä asiat on tärkeää tietää silloin, kun pohdit opiskelua HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa:

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen opiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin.

Avoimen amkin opiskelijat ovat saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat.

Opinnoille ilmoittautuessa on huomioitava, että opinnoilla voi olla esitietovaatimuksia. YAMK-tutkintojen avoimilla opinnoilla vaaditaan usein aiempi suoritettu AMK-tutkinto. Opiskelijan tulee itse harkita vastaavatko omat pohjatiedot ja -taidot opinnon suorittamisen edellyttämiä esitietoja.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa vaatii oman tietokoneen. Opintonsa aloittavien tulee hankkia oma kannettava tietokone, mikäli sellaista ei vielä ole. Katso lisätietoja HAMKin IT-palveluiden säännöt ja ohjeet sivulta. Opiskelu tapahtuu usein verkossa ja voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta.

HAMKin avoimia opintoja suorittava (opintopistekohtaisella maksulla) saa opinto-oikeuden opinnon suorittamiseksi kyseisen opinnon keston ajalle.
Kesäopintoja suorittavan opiskelijan opiskeluoikeus on 30.9 saakka.

Tiedot suorittamistasi opinnoista löytyvät Oma Opintopolusta osoitteesta https://opintopolku.fi/koski. Jos tarvitset lisäksi virallisen allekirjoitetun opintosuoritusotteen, lähetä pyyntö osoitteeseen [email protected].

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta ja käytännön järjestelyistä: [email protected]

Kysy opintojen sisällöistä opettajalta/kouluttajalta.
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)hamk.fi