Hyppää sisältöön
Kaksi opiskelijaa istuu pöydän ääressä
Home Koulutushaku

Lasten ja nuorten syventävä hoitotyö

Ilmoittaudu

Haku alkaa

Koulutusalat

  • Sosiaali- ja terveysala
  • Terveysala

Koulutustyyppi

  • Avoin ammattikorkeakoulu

Opintojen taso

  • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Opetuskieli

  • Suomi

Kampus

  • Online

Opetusmuoto

  • Verkko-opetus

Tavoite

Lasten ja nuorten syventävä hoitotyö -opintojakson suoritettuasi:
- olet syventänyt osaamistasi näyttöön perustuen lapsipotilaan hoidon erityiskysymyksissä ja osaat priorisoida hoitotyötä kriittisesti sairaan lapsen ja nuoren hoitotyön tilanteissa
- hallitset lääkelaskennan, tunnet keskeiset lasten ja nuorten kriittisessä hoitotyössä käytettävät lääkeaineryhmät sekä osaat toteuttaa ja arvioida lääkehoitoa äkillisesti sairastuneella lapsipotilaalla
- ymmärrät Sote-uudistuksen vaikutukset palvelujärjestelmään lasten ja nuorten hoitotyön toimintaympäristöissä
- ymmärrät kestävän kehityksen edellyttämät toimintaperiaatteet
- analysoit työhyvinvoinnin ja moniammatillisen työyhteisön erityispiirteitä lasten ja nuorten hoitotyössä.

Sisältö

Lasten ja nuorten syventävän hoitotyön opintojaksolla opiskelet seuraavia sisältöjä:
- Keskosen ja vastasyntyneen hoitotyö ja lääkehoito
- Sydänsairaan lapsen ja nuoren hoitotyö ja lääkehoito
- Syöpää sairastavan lapsen ja nuoren hoitotyö ja lääkehoito
- Lapsi ja nuori tehohoitopotilaana
- Kuolevan lapsen ja nuoren hoitotyö sekä lääkehoito
- Lapsipotilaan hoidon tarpeen arviointi
- Lääkelaskut

Sisällön aikataulutus

Tämä opintojakso toteutuu 28.10 - 13.12.2024 itsenäisesti verkossa. Opintojakson aloitus tapahtuu ZOOMilla 28.10.2024 klo 14-15. ZOOM -linkki löytyy Learn -alustalta. Opintojakson tentti on EXAMissa viikoilla 48-50. Tenttiin varaat ajan itse.

Tämä opintojakso syventää sinun lasten ja nuorten hoitotyön osaamistasi. Opintojaksolla opiskelet seuraavia teemoja ja syvennät lasten ja nuorten hoitotyön ja lääkehoidon osaamistasi.

Teemat ovat:
-Lapsipotilaan hoidon tarpeen arviointi
-Sairaan vastasyntyneen ja keskosen hoitotyö
-Sydänsairaan lapsen hoitotyö
-Syöpäsairaan lapsen hoitotyö
-Lapsipotilaan tehohoito
-Lapsen saattohoito ja kuolema

Opetusmenetelmät

Tämä opintojakso on osa vapaavalintaisia sairaanhoitajakoulutuksen syventävän vaiheen opintoja. Opintojakso sopii sinulle, jos sinulla on jo sairaan lapsen ja nuoren hoitotyön perusosaamista. Opintojaksolle otetaan mukaan 5 avoimen AMK:n opiskelijaa.

Koulutuksen voit suorittaa itsenäisesti verkossa 28.10 - 13.12.2024 välisenä aikana omalla tietokoneella. Verkko-oppimisalustana on Learn. Oppimisalustalla on erilaisia tehtäviä ja testejä. Suoritat opintoja itsenäisesti oman aikataulusi mukaan annetun ajanjakson välisenä aikana.

Kaikille yhteinen aloitus tapahtuu ZOOMIlla 28.10 klo 14-15. ZOOM-linkki löydät opintojakson Learn-alustalta.

Opintojaksolle ilmoittauduttuasi aktivoit HAMKin tunnukset, jotta pääset HAMKin verkko-oppimisympäristön Learn-alustalle.

Opintojaksolla on käytössä BYOD (Bring Your Own Devices) ja tarvitset käyttöösi tietokoneen, käyttötunnukset HAMKin Learn-ympäristöön sekä videoyhteyden Zoom-ohjaukseen. Ongelmatilanteissa (kirjautuminen oppimisympäristöön, tehtävät tai tietotestit tai Zoom-yhteys, olethan yhteydessä HAMKin ServiceDesk IT -palveluun.

Osa opintojakson materiaaleista löytyy HAMKin Finnasta ja kirjauduthan HAMKin tunnuksilla HAMKin Finnaan.

Opintojaksolle otetaan mukaan 5 avoimen AMK:n opiskelijaa.

Oppimateriaali

Oppimateriaali koostuu erilaisista videoista, artikkeleista ja luentomateriaaleista.

Oppimateriaali löytyy oppimisalusta Learn-alustalta ja Oppiportista. Oppimisalustalle pääset kirjautumaan opintojen alettua. Oppimismateriaali on pääsääntöisesti suomenkielistä. Opintojen aikana on suositeltavaa etsiä itsenäisesti tietoa alla esitetystä oheismateriaalista.

Oppimista tukeva oheismateriaali on:
-Sankilampi Ulla ym. 2022. Vastasyntyneiden lääkkeet. Duodecim.
-Stolt ym. 2017. Keskosen hoito ja kehitys. Duodecim
-Storvik-Sydänmaa Stina ym. 2019. Lapsen ja perheen hoitotyö. Sanoma Pro.

Opetuksen aikataulu

Tämän opintojakson laajuus on 5 op, joka tarkoittaa sinulle 135 tuntia aktiivista työtä. Opinnot on rakennettu niin, että voit suorittaa opinnot omassa tahdissa, kunhan suoritukset ovat valmiina 13.12.2024 mennessä.

Työelämäyhteistyö

Opiskeluun ei liity harjoittelua, mutta oppimistehtävät nousevat työelämästä.

Lisätiedot

Tämä on sairaanhoitajakoulutuksen syventävän vaiheen opintojakso. Opintojakso sopii sinulle, jos sinulla on jo sairaan lapsen ja nuoren hoitotyön perusosaamista.

Opintojaksolle otetaan mukaan 5 avoimen AMK:n opiskelijaa.

Lisätietoja avoimen AMKin ilmoittautumisesta, maksuista ja opinnoista löydät osoitteesta: https:/www.hamk.fi/avoin

Opintojaksolle ilmoittauduttuasi aktivoit HAMKin tunnukset, jotta pääset HAMKin verkko-oppimisympäristön Learn-alustalle.

Opintojaksolla on käytössä BYOD (Bring Your Own Devices) ja tarvitset käyttöösi tietokoneen, käyttötunnukset HAMKin Learn-ympäristöön sekä videoyhteyden Zoom-ohjaukseen. Ongelmatilanteissa (kirjautuminen oppimisympäristöön, tehtävät tai tietotestit tai Zoom-yhteys, olethan yhteydessä HAMKin ServiceDesk IT -palveluun.

Opintojakson päätyttyä annat opintojaksopalautetta. Linkki tähän löytyy Learnistä. Opintopalautteen antaminen on sinulle mahdollista aikaisintaan 7 päivää ennen verkkokurssin päättymispäivämäärää - 14 päivää toteutuksen päättymisen jälkeen.

Arviointikriteerit

1-5