Hyppää sisältöön
Kaksi henkilöä nojaa aitaan
Home Koulutushaku

Liikenneturvallisuus

Ilmoittaudu

Haku alkaa

Koulutusalat

 • Liikenne
 • Tekniikka ja liikenne

Koulutustyyppi

 • Avoin ammattikorkeakoulu

Opintojen taso

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Opetuskieli

 • Suomi

Kampus

 • Riihimäki

Opetusmuoto

 • Monimuoto-opetus

Tavoite

Tämä opintojakso kuuluu moduuliin "Liikennealan perusteet".

Opintojakson suoritettuasi osaat arvioida ja huomioida liikenneturvallisuusnäkökulmat suunnittelussa.

Sisällön aikataulutus

28.10 - 20.12.2024

Opetusmenetelmät

Tämä opintojakso kuuluu moduuliin "Liikennealan perusteet".

Opintojakson suoritettuasi osaat arvioida ja huomioida liikenneturvallisuusnäkökulmat suunnittelussa.

Opintojakso on pääosin itsenäisesti suoritettavissa. Opintojaksoon sisältyy yksi yhteinen opintopäivä. Opintojakson aikana liikenneturvallisuuteen tutustutaan sekä luentojen että vaiheittain etenevän harjoitustyön kautta. Opintojakson suorittaminen vaatii kykyä opiskella itsenäisesti.

BYOD eli Bring Your Own Device merkitsee omien laitteiden käyttöä opiskelussa tai työnteossa korkeakoulun tiloissa. Opiskelussa käytetään sähköisiä oppimateriaaleja.

Oppimateriaali

Opiskelumateriaali jaetaan Moodlessa.

Opetuksen aikataulu

Opetus jakautuu tasaisesti koko 2. periodin ajalle.

Lukujärjestys päivittyy myöhemmin osoitteeseen lukkarit.hamk.fi ryhmätunnuksella INLIM24A6.

Yksi opintopiste vastaa n. 27 tunnin työmäärää.

Työelämäyhteistyö

Oppimistehtävät ovat työelämälähtöisiä ja harjoitustöissä tehdään yhteistyötä työelämän kumppanien kanssa.

Lisätiedot

Koko moduulin lähipäivien opetus toteutetaan Riihimäen kampuksella osoitteessa Kaartokatu 2.
Opiskelijalle ei aiheudu tavanomaisista opiskelukustannuksista poikkeavia kuluja.

Anna opintopalaute Pakissa moduulin päättyessä. Lisätietoa saat opiskelijapalautteet -sivulta https://www.hamk.fi/opiskelijalle/opiskelijapalautteet/.

Avoimen AMK:n kautta voidaan ottaa viisi opiskelijaa.

Avoin AMK opiskelijat voivat antaa opintojaksopalautetta selaimen kautta osoitteessa https://pakki.hamk.fi/spark.

Arviointikriteerit

1-5

Perumisehdot,
Avoimen AMKin opinnot

Ilmoittautumalla koulutukseen hyväksyt perumisehdot.

 • Opiskelupaikan perumisesta on ilmoitettava aina sähköpostilla osoitteeseen [email protected] (Huomaathan, että kesä- ja joulutaukojen aikana käsittely voi viivästyä.) 
 • Ilmoittautumisen voi perua maksutta vähintään 14 vuorokautta ennen opintojen alkamista. 
 • Opintomaksua ei palauteta, jos opintojen alkuun on alle 14 vuorokautta, jätät saapumatta opintoihin tai keskeytät aloittamasi opinnot. 
 • Opintomaksu voidaan palauttaa kokonaan tai osittain, jos sinut valitaan tutkinto-opiskelijaksi ennen kuin ehdit aloittaa avoimen amkin opintosi. Tässä tapauksessa tee peruminen mahdollisimman pian sähköpostilla osoitteeseen [email protected] 
 • HAMK voi perua opinnot muun muassa vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Myös muut muutokset (esimerkiksi aikataulu-, opettaja- ja paikkamuutokset) ovat mahdollisia.

Tärkeää tietää

Nämä asiat on tärkeää tietää silloin, kun pohdit opiskelua HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa:

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen opiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin.

Avoimen amkin opiskelijat ovat saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat.

Opinnoille ilmoittautuessa on huomioitava, että opinnoilla voi olla esitietovaatimuksia. YAMK-tutkintojen avoimilla opinnoilla vaaditaan usein aiempi suoritettu AMK-tutkinto. Opiskelijan tulee itse harkita vastaavatko omat pohjatiedot ja -taidot opinnon suorittamisen edellyttämiä esitietoja.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa vaatii oman tietokoneen. Opintonsa aloittavien tulee hankkia oma kannettava tietokone, mikäli sellaista ei vielä ole. Katso lisätietoja HAMKin IT-palveluiden säännöt ja ohjeet sivulta. Opiskelu tapahtuu usein verkossa ja voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta.

HAMKin avoimia opintoja suorittava (opintopistekohtaisella maksulla) saa opinto-oikeuden opinnon suorittamiseksi kyseisen opinnon keston ajalle.
Kesäopintoja suorittavan opiskelijan opiskeluoikeus on 30.9 saakka.

Tiedot suorittamistasi opinnoista löytyvät Oma Opintopolusta osoitteesta https://opintopolku.fi/koski. Jos tarvitset lisäksi virallisen allekirjoitetun opintosuoritusotteen, lähetä pyyntö osoitteeseen [email protected].

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta ja käytännön järjestelyistä: [email protected]

Kysy opintojen sisällöistä opettajalta/kouluttajalta.
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)hamk.fi