Hyppää sisältöön
Ihmisiä pitkospuilla
Home Koulutushaku

Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 1

Ilmoittaudu

Haku alkaa

Koulutusalat

 • Sosiaali- ja terveysala
 • Terveysala

Koulutustyyppi

 • Avoin ammattikorkeakoulu

Opintojentaso

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Opetuskieli

 • Suomi

Kampus

 • Online

Opetusmuoto

 • Verkko-opetus

Tavoite

Tämä opintojakso on osa Aikuisten hoitotyön perusteet -moduulia.

Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 1 -opintojakson suoritettuasi:
- tunnet mielenterveys- ja päihdeasiakkaan hoitopolun
- osaat tukea akuutissa kriisissä olevaa ihmistä
- osaat mielenterveyshäiriöiden ja psyykkisten sairauksien hoidossa käytettäviä keskeisiä hoitotyön menetelmiä
- osaat päihdetyön ja varhaisen puuttumisen keskeisiä menetelmiä
- osaat mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyössä käytettävän lääkehoidon perusteet.

Sisällön aikataulutus

Opintojakso etenee osioiden mukaan Learn -oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Opintojakson voit suorittaa aikaan ja paikkaan sitomattomasti itsenäinen työskentelynä. Opintojakso sisältää:
- Verkkoluennot
- Oppimistehtävät
- Learn-tentti

Opintoihin tarvitaan tietokone (BYOD). Opetuksessa hyödynnetään sähköistä ja virtuaalista oppimisympäristöä sekä sähköistä opiskelumateriaalia.

Oppimateriaali

Mielenterveyshoitotyö. Hämäläinen, K., Kanerva, A., Kuhanen, C., Schubert, C. & Seuri, T. (2017). Sanoma Pro Oy.

Päihdehoitotyö. Partanen, A., Holmberg, J., Inkinen, M., Kurki, M. & Salo-Chydenius, S. (2015). Sanoma Pro.

Lääkehoidon osaaminen: Saano, S. & Taam-Ukkonen, M. 2018. Lääkehoidon käsikirja. Sanoma Pro. 7. uudistettu painos.

Oppiportti: verkkokurssit

Muu materiaali Learn-oppimisympäristössä.

Opetuksen aikataulu

1op = 27 h opiskelijan työtä, joka on 81 h opintojakson aikana.

Työelämäyhteistyö

Tehtävät ovat työelämälähtöisiä.

Lisätiedot

Opiskelijalta edellytetään verkko-opiskeluun tarvittavat välineet (kuulokemikrofoni, tietokone).

Arviointikriteerit

1-5

Perumisehdot,
Avoimen AMKin opinnot

Ilmoittautumalla koulutukseen hyväksyt perumisehdot.

 • Opiskelupaikan perumisesta on ilmoitettava aina sähköpostilla osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi (Huomaathan, että kesä- ja joulutaukojen aikana käsittely voi viivästyä.) 
 • Ilmoittautumisen voi perua maksutta vähintään 14 vuorokautta ennen opintojen alkamista. 
 • Opintomaksua ei palauteta, jos opintojen alkuun on alle 14 vuorokautta, jätät saapumatta opintoihin tai keskeytät aloittamasi opinnot. 
 • Opintomaksu voidaan palauttaa kokonaan tai osittain, jos sinut valitaan tutkinto-opiskelijaksi ennen kuin ehdit aloittaa avoimen amkin opintosi. Tässä tapauksessa tee peruminen mahdollisimman pian sähköpostilla osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi 
 • HAMK voi perua opinnot muun muassa vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Myös muut muutokset (esimerkiksi aikataulu-, opettaja- ja paikkamuutokset) ovat mahdollisia.

Tärkeää tietää

Nämä asiat on tärkeää tietää silloin, kun pohdit opiskelua HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa:

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen opiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin.

Avoimen amkin opiskelijat ovat saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat.

Opinnoille ilmoittautuessa on huomioitava, että opinnoilla voi olla esitietovaatimuksia. YAMK-tutkintojen avoimilla opinnoilla vaaditaan usein aiempi suoritettu AMK-tutkinto. Opiskelijan tulee itse harkita vastaavatko omat pohjatiedot ja -taidot opinnon suorittamisen edellyttämiä esitietoja.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa vaatii oman tietokoneen. Opintonsa aloittavien tulee hankkia oma kannettava tietokone, mikäli sellaista ei vielä ole. Katso lisätietoja HAMKin IT-palveluiden säännöt ja ohjeet sivulta. Opiskelu tapahtuu usein verkossa ja voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta.

HAMKin avoimia opintoja suorittava (opintopistekohtaisella maksulla) saa opinto-oikeuden opinnon suorittamiseksi kyseisen opinnon keston ajalle.
Kesäopintoja suorittavan opiskelijan opiskeluoikeus on 30.9 saakka.

Tiedot suorittamistasi opinnoista löytyvät Oma Opintopolusta osoitteesta https://opintopolku.fi/koski. Jos tarvitset lisäksi virallisen allekirjoitetun opintosuoritusotteen, lähetä pyyntö osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi.

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta ja käytännön järjestelyistä: avoinamk@hamk.fi

Kysy opintojen sisällöistä opettajalta/kouluttajalta.
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)hamk.fi