Hyppää sisältöön
Kolme ihmistä keskustelee
Home Koulutushaku

Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 1

Ilmoittaudu

Haku on päättynyt

Koulutusalat

 • Sosiaali- ja terveysala
 • Terveysala

Koulutustyyppi

 • Avoin ammattikorkeakoulu

Opintojentaso

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Opetuskieli

 • Suomi

Kampus

 • Forssa

Opetusmuoto

 • Monimuoto-opetus

Tavoite

Tämä opintojakso on osa Aikuisten hoitotyön perusteet -moduulia.

Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 1 - opintojakson jälkeen opiskelija:
- Tuntee mielenterveys- ja päihdeasiakkaan hoitopolun
- Osaa tukea akuutissa kriisissä olevaa ihmistä
- Osaa mielenterveyshäiriöiden ja psyykkisten sairauksien hoidossa käytettäviä keskeisiä hoitotyön menetelmiä
- Osaa päihdetyön ja varhaisen puuttumisen keskeisiä menetelmiä
- Osaa mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyössä käytettävän lääkehoidon perusteet.

Opetusmenetelmät

Verkko-opiskelu
Case-työskentely
Itsenäinen työskentely
Simulaatiot (koskee HAMK:n tutkinto-opiskelijoita)


1op = 27h opiskelijan työtä.

Oppimateriaali

Mielenterveyshoitotyö. Hämäläinen, K., Kanerva, A., Kuhanen, C., Schubert, C. & Seuri, T. (2017). Sanoma Pro Oy.

Päihdehoitotyö. Partanen, A., Holmberg, J., Inkinen, M., Kurki, M. & Salo-Chydenius, S. (2015). Sanoma Pro.

Lääkehoidon osaaminen: Saano, S. & Taam-Ukkonen, M. 2018. Lääkehoidon käsikirja. Sanoma Pro. 7. uudistettu painos.

Oppiportti: verkkokurssit

Muu materiaali Learn-oppimisympäristössä.

Opetuksen aikataulu

1 op = 27 h opiskelijan työtä

Lisätiedot

Opiskelijalta edellytetään verkko-opiskeluun tarvittavat välineet (kuulokemikrofoni, tietokone).

Jos opiskelija jatkaa tästä harjoitteluun, niin koko moduulin, aikuisten hoitotyön perusteet, lääkelaskut tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelua.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat opinnoille avoimen AMKin ilmoittautumisaikoina HAMKin verkkosivuilla. Lisätietoja avoimen AMKin ilmoittautumisesta, maksuista ja opinnoista löytyy osoitteesta: https:/www.hamk.fi/avoin

Avoimen AMKin opintomaksun suuruus on 15 euroa/opintopiste ja maksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Opintojaksopalautetta annetaan opintojakson päättyessä. Spark- opintopalautteen antaminen on mahdollista aikaisintaan seitsemän (7) päivää ennen toteutussuunnitelmalle merkittyä päättymispäivää ja se jatkuu 14 päivää toteutuksen päättymisen jälkeen. Opiskelija saa HAMKin sähköpostiin muistutusviestin palautteen antamisesta toteutuksen päättymispäivänä, jos palautetta ei ole annettu sitä ennen. Avoimen AMKin opiskelijat voivat antaa moduuli-/opintojaksopalautetta selaimen kautta osoitteessa https://pakki.hamk.fi/spark.

Arviointikriteerit

1-5

Perumisehdot,
Avoimen AMKin opinnot

Ilmoittautumalla koulutukseen hyväksyt perumisehdot.

 • Opiskelupaikan perumisesta on ilmoitettava aina sähköpostilla osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi (Huomaathan, että kesä- ja joulutaukojen aikana käsittely voi viivästyä).
 • Ilmoittautumisen voi perua maksutta vähintään 14 vuorokautta ennen opintojen alkamista.
 • Opintomaksua ei palauteta, jos opintojen alkuun on alle 14 vuorokautta, jätät saapumatta opintoihin tai keskeytät aloittamasi opinnot.
 • Opintomaksu voidaan palauttaa kokonaan tai osittain, jos sinut valitaan tutkinto-opiskelijaksi ennen kuin ehdit aloittaa avoimen amkin opintosi. Tässä tapauksessa tee peruminen mahdollisimman pian sähköpostilla osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi.
 • HAMK voi perua opinnot muun muassa vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Myös muut muutokset (esimerkiksi aikataulu-, opettaja- ja paikkamuutokset) ovat mahdollisia.

Tärkeää tietää

Nämä asiat on tärkeää tietää silloin, kun pohdit opiskelua HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa:

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen opiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin.

Avoimen amkin opiskelijat ovat saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat.

Opinnoille ilmoittautuessa on huomioitava, että opinnoilla voi olla esitietovaatimuksia. YAMK-tutkintojen avoimilla opinnoilla vaaditaan usein aiempi suoritettu AMK-tutkinto. Opiskelijan tulee itse harkita vastaavatko omat pohjatiedot ja -taidot opinnon suorittamisen edellyttämiä esitietoja.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa vaatii oman tietokoneen. Opintonsa aloittavien tulee hankkia oma kannettava tietokone, mikäli sellaista ei vielä ole. Katso lisätietoja HAMKin IT-palveluiden säännöt ja ohjeet sivulta. Opiskelu tapahtuu usein verkossa ja voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta.

HAMKin avoimia opintoja suorittava (opintopistekohtaisella maksulla) saa opinto-oikeuden opinnon suorittamiseksi kyseisen opinnon keston ajalle.
Kesäopintoja suorittavan opiskelijan opiskeluoikeus on 30.9 saakka.

Tiedot suorittamistasi opinnoista löytyvät Oma Opintopolusta osoitteesta https://opintopolku.fi/koski. Jos tarvitset lisäksi virallisen allekirjoitetun opintosuoritusotteen, lähetä pyyntö osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi.