Hyppää sisältöön
hymyileviä opiskelijoita istumassa luonnossa katselemassa padia
Home Koulutushaku

Oppilaitoshyvinvoinnin erikoistumiskoulutus

Koulutusalat

  • Ammatillinen opettajankoulutus
  • Opettajankoulutus

Koulutustyyppi

  • Jatkuva oppiminen & muu koulutus

Opetuskieli

  • Suomi

Kampus

  • Online

Opetusmuoto

  • Monimuoto-opetus

Tavoite

Koulutuksen osallistuja vahvistaa edelleen osaamistaan ja kykyään:
- tunnistaa oppimiseen, hyvinvointiin ja osallisuuteen liittyviä tekijöitä erilaisissa oppimisympäristöissä
- kehittää ja edistää hyvinvointia oppimisyhteisöissä
- luoda edellytyksiä ja osaamista toimivan monialaisen yhteistyön toteuttamiseen ja kehittämiseen
- hyödyntää tutkimukseen perustuvaa tietoa oppimisyhteisöjen hyvinvoinnin tukemisessa

Kuvaus

Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi tarkoitettuja, jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia. Oppilaitoshyvinvoinnin erikoistumiskoulutus 30 op on suunniteltu ammatillisten opettajakorkeakoulujen (HAMK, Haaga-Helia, JAMK, OAMK, TAMK) yhteistyönä.

Kohderyhmänä Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä ammatillisen koulutuksen esimiehet ja johto, ja opiskelijahuollon toimijat ammatillisessa koulutuksessa. Osallistujiksi toivotaan mahdollisuuksien mukaan tiimejä (2-3 hlöä) organisaatioista.

Koulutuksen rakenne
Osiot 1 – 4, kukin laajuudeltaan 5 op ja osio 5, kehittämistehtävä (10 op):
1. Hyvinvoiva oppilaitos ja moninaiset oppimisympäristöt 5 op
2. Oma hyvinvointi 5 op
3. Opiskelijoiden hyvinvointi 5 op
4. Työyhteisön hyvinvointi 5 op
5. Oppilaitoshyvinvoinnin kehittäminen 10 op

Koulutus toteutetaan verkossa. Osallistujan prosessi perustuu hyvinvoinnin projektimaiseen kehittämiseen omassa oppilaitosorganisaatiossa.

Koulutuksessa sovelletaan erilaisia oppimisympäristöjä ja toimintamuotoja:
webinaarit, pienryhmätyöskentely verkossa, oppimis- ja kehittämistehtävät.
Oppimisympäristöinä ovat Moodle ja Zoom.

Opintojaksot

Kysy lisää!