Hyppää sisältöön
Home Koulutushaku

Paikkatietokoulutusta terveydensuojeluviranomaisille

Ilmoittaudu

Haku on käynnissä ja päättyy

Koulutusala

  • Luonnonvara-alat ja biotalous

Koulutustyyppi

  • Jatkuva oppiminen & muu koulutus

Opetuskieli

  • Suomi

Opetusmuoto

  • Verkko-opetus

Tavoite

Koulutuksessa esitellään paikkatiedon laajoja hyödyntämismahdollisuuksia ja perehdytään paikkatietoaineistoihin, jotka ovat hyödyllisiä talousveden ja uimaveden valvonnan, riskinarvioinnin ja hallinnan kannalta. Paikkatiedon käyttö helpottaa riskinarviointia, ja sillä on merkitystä myös häiriö- ja epidemiatilanteissa. Koulutus opastaa paikkatietoaineistojen itsenäiseen tuottamiseen QGIS- ohjelmalla.

STM:n tukema koulutus on suunnattu erityisesti terveydensuojeluviranomaisille. Opiskelu muodostuu verkossa toteutettujen lähipäivien ja työpajojen lisäksi itsenäisesti suoritettavista tehtävistä. Koulutuksen käytyäsi pystyt hyödyntämään tuloksia omassa työssäsi uuden, koulutuksessa saavutetun paikkatieto-osaamisen pohjalta.

Sisältö

- Paikkatiedon ja QGISin perusteet: ohjelmistot ja aineistot, tallennusmuodot, koordinaatistot ja
niiden merkitys, QGISin peruskäyttö.
- Avoimet paikkatietoaineistot: katselu-, rajapinta- ja latauspalvelut, paikkatietoformaatit,
koordinaatistojen hallinta, Maanmittauslaitoksen, SYKEn ja GTKn aineistot.
- Paikkatietoaineiston luominen ja muokkaaminen: paikkatiedon luominen digitoimalla,
ominaisuustietojen luominen ja muokkaaminen.
- Terveydensuojelutehtävissä hyödyllisten paikkatietoaineistojen käyttö QGISillä: Value-
työkalu, kuvan georeferointi, avoimen aineiston paikkatietojen lataaminen ja järjestely,
organisaation oman tiedon tuominen paikkatiedoksi.
- Lopputyö: Omaan työhön liittyvä paikkatiedon soveltaminen.

Opetusmenetelmät

Koulutus toteutetaan verkossa ja koulutuksessa painotetaan vuorovaikutteista ja keskustelevaa ilmapiiriä. Opetus järjestetään Zoom-verkkotyöskentelyalustaa ja Moodlen oppimisympäristöä hyödyntäen. Koulutuksessa käytetään maksutonta avoimen lähdekoodin QGIS-ohjelmaa.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

Lisätiedot

Koulutuksen aikataulu:
3.9. Aloituspäivä, paikkatiedon ja QGIS:n perusteet (klo 9–12.00)
10.9. Koordinaatistot, ominaisuustiedon tarkastelu ja teemakarttojen laatiminen (klo 9–12.00)
19.9. Avoimet paikkatietoaineistot (klo 9–12)
1.10. Paikkatietoaineiston luominen ja muokkaaminen (klo 9–12)
10.10. Terveydensuojelutehtävissä hyödyllisten paikkatietoaineistojen käyttö QGIS-ohjelmassa (klo 9–12)
5.11. Tukiklinikka (klo 9–12)
19.11. Kertausta yhteisesti opitut asiat ja yhteinen ohjausklinikka (itsenäisen työn osalta) (klo 9–12)
3.12. Lopputehtävän käsittely ja koulutuksen päätös (klo 9–16)

Koulutuksen hinta: 185 € + alv 24 %. Pidätämme oikeuden muutoksiin, mikäli Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n arvonlisäveromääräyksiä lain tai muun virallisen ohjeistuksen nojalla muutetaan.

Kysy lisää

Maksullisen täydennyskoulutuksen perumisehdot

Osallistumisen voi perua ilman kuluja ilmoittautumisajan loppuun saakka. Mikäli peruminen tehdään ilmoittautumisajan päätyttyä, perimme 50 % koulutuksen maksusta. Koulutuksen alkamisen jälkeen tehtävistä peruutuksista tai peruuttamatta jättämisestä veloitamme täyden maksun. Koulutuksen maksut ovat perintäkelpoisia (laki n:o 706/2007).