Hyppää sisältöön
Kaksi henkilöä seisoo seinän edessä ja keskustelee.
Home Koulutushaku

Sähköpätevyysopinnot, osa 3

Ilmoittaudu

Haku alkaa

Koulutusalat

 • Sähkö- ja automaatiotekniikka
 • Tekniikka ja liikenne

Koulutustyyppi

 • Avoin ammattikorkeakoulu

Opintojen taso

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Opetuskieli

 • Suomi

Kampus

 • Online

Opetusmuoto

 • Verkko-opetus

Tavoite

Opintojaksolla perehdytään sähköenergian pientuotannon ja varastoinnin toteutusratkaisuihin sekä tulevaisuuden mahdollisuuksiin hyödyntäen mittauksia, joustavaa ja tarkkaa ohjausta ja säätötekniikkaa. Lisäksi opintojaksolla perehdytään aurinkopaneeleilla tuotetun sähköenergian kannalta järjestelmän suunnitteluun, mitoitukseen ja asennusperiaatteisiin sekä järjestelmään mahdollisesti liitettävän sähköauton latauksen edellyttämiin suunnittelu- ja mitoitusvaatimuksiin.

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät aurinkoenergian mahdollisuudet ja rajoitukset sekä sähköenergian varastoinnin vaikutukset rakennusyksikön energiatalouteen ja paikallisen tuotannon optimointiin. Osaat hyödyntää mittaus-, ohjaus- ja säätötekniikan menetelmiä järjestelmän suunnittelussa ja toiminnan optimoinniss

Opintojaksolla perehdytään teorian ja käytännön kautta kiinteistöjen sähkökäyttöihin, eri ohjaus- sekä mittausjärjestelmiin ja niiden suomiin uusiin tapoihin toteuttaa älykkäitä ohjauksia, energiansäästöratkaisuja sekä keinoja toteuttaa terveellinen sisäilmasto. Moduulin keskeisiä aihealueita ovat erilaiset rakennusten automaatiojärjestelmät sekä langattomat tekniikat sekä järjestelmään mahdollisesti liitettävän sähköauton latauksen edellyttämiin suunnittelu- ja mitoitusvaatimuksiin. Olennaisia aihealueita ovat myös rakennusten etä- ja mobiiliohjaukset.

Opintojakson suoritettuasi osaat hyödyntää mittaus-, ohjaus- ja säätötekniikan menetelmiä järjestelmän suunnittelussa ja toiminnan optimoinnissa. Lisäksi osaat hyödyntää nykyteknologian tarjoamia mahdollisuuksia toteuttaa älykkäitä sovelluksia kiinteistöihin. Pystyt yhdistämään eri teknologioita toteuttaessasi resurssiviisaita ratkaisuja energiatehokkaaseen, turvalliseen sekä terveelliseen asuinympäristöön.

Opintojaksolla opiskellaan rakennussähköistykseen liittyviä viranomaismääräyksiä, joita ovat esimerkiksi standardit, direktiivit sekä sähköalan lainsäädäntö.

Opintojakson suoritettuasi sinulle on syntynyt vahva ymmärrys sähköalaan liittyvistä viranomaismääräyksistä sekä lainsäädännöstä ja niiden soveltamiskohteista.

Opinjakson suoritettuasi ymmärrät osoitinlaskennan edut vaihtovirtapiirien ratkaisemisessa. Ratkaiset sarja- ja rinnakkaispiirien lisäksi myös yleiset piirit. Ymmärrät tehon käsitteen vaihtovirtapiirien yhteydessä ja osaat mitoittaa tehokertoimien korjauksen.

Sisältö

Pienjännitesähkön tuotanto ja varastointi, 2 op
Rakennusten sähköverkkojen automaatio, 3 op
Sähköalan standardit ja direktiivit, 3 op
Sähkövoimatekniikan matematiikka, 5 op

Sisällön aikataulutus

Opintojakson toteutusajankohta on 26.8.2024 - 25.10.2024.

Moduulistartti on 26.8.2024 Zoomissa. Ajankohta tarkentuu myöhemmin ja on löydettävissä sekä Moodlesta että osoitteesta https://lukkarit.hamk.fi hakemalla ryhmä AV3TEKN24 tai VV2425.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan itsenäisenä verkko-opiskeluna. Oppimisympäristönä on Moodle osoitteessa learn.hamk.fi.

Oppimateriaali

Oppimateriaali esitellään verkko-oppimisympäristö Moodlessa (learn.hamk.fi).

Opetuksen aikataulu

Opinnot sisältävät merkittävän määrän opiskelijan itsenäistä työskentelyä. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä.

Työelämäyhteistyö

Sisältö on työelämälähtöistä.

Lisätiedot

Opinto sisältää osan Sähköpätevyys 2 -vaatimuksista. Tarkat tiedot sähköpätevyysvaatimuksista (mm. opinnot ja työkokemus) löydät sivulta https://www.seti.fi/sahkopatevyydet.

Tämä toteutus täydentää 'Sähköpätevyysopinnot, osa 1', 'Sähköpätevyysopinnot, osa 2' ja 'Sähköpätevyysopinnot, osa 4' opintotarjontaa. Osat 1 ja 2 ovat tarjolla kevätlukukaudella, osat 3 ja 4 syyslukukaudella. Osien suorittamisjärjestyksellä ei ole merkitystä.

Opintojen menestyksekäs suorittaminen edellyttää sähköalan perusosaamista.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat avoimen AMKin ilmoittautumisaikoina HAMKin verkkosivulla. Lisätietoja avoimen AMKin ilmoittautumisesta, maksuista ja opinnoista löytyy osoitteesta: https:/www.hamk.fi/avoin

Toteutukselle on varattu 50 paikkaa avoimen AMK:n opiskelijoille.

Kustannukset opiskelijalle: Avoimen AMK:n maksut löytyvät HAMKin verkkosivulta. Maksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Avoimen AMK:n opiskelijat voivat antaa moduuli/opintojaksopalautetta selaimen kautta osoitteessa https://pakki.hamk.fi/spark.

Opintojakson sähköinen oppimisympäristö Moodle (learn.hamk.fi) avautuu toteutuksen alkaessa. Ilmoittautuneet ohjautuvat automaattisesti oppimisympäristöön.

Arviointikriteerit

1-5

Perumisehdot,
Avoimen AMKin opinnot

Ilmoittautumalla koulutukseen hyväksyt perumisehdot.

 • Opiskelupaikan perumisesta on ilmoitettava aina sähköpostilla osoitteeseen [email protected] (Huomaathan, että kesä- ja joulutaukojen aikana käsittely voi viivästyä.) 
 • Ilmoittautumisen voi perua maksutta vähintään 14 vuorokautta ennen opintojen alkamista. 
 • Opintomaksua ei palauteta, jos opintojen alkuun on alle 14 vuorokautta, jätät saapumatta opintoihin tai keskeytät aloittamasi opinnot. 
 • Opintomaksu voidaan palauttaa kokonaan tai osittain, jos sinut valitaan tutkinto-opiskelijaksi ennen kuin ehdit aloittaa avoimen amkin opintosi. Tässä tapauksessa tee peruminen mahdollisimman pian sähköpostilla osoitteeseen [email protected] 
 • HAMK voi perua opinnot muun muassa vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Myös muut muutokset (esimerkiksi aikataulu-, opettaja- ja paikkamuutokset) ovat mahdollisia.

Tärkeää tietää

Nämä asiat on tärkeää tietää silloin, kun pohdit opiskelua HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa:

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen opiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin.

Avoimen amkin opiskelijat ovat saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat.

Opinnoille ilmoittautuessa on huomioitava, että opinnoilla voi olla esitietovaatimuksia. YAMK-tutkintojen avoimilla opinnoilla vaaditaan usein aiempi suoritettu AMK-tutkinto. Opiskelijan tulee itse harkita vastaavatko omat pohjatiedot ja -taidot opinnon suorittamisen edellyttämiä esitietoja.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa vaatii oman tietokoneen. Opintonsa aloittavien tulee hankkia oma kannettava tietokone, mikäli sellaista ei vielä ole. Katso lisätietoja HAMKin IT-palveluiden säännöt ja ohjeet sivulta. Opiskelu tapahtuu usein verkossa ja voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta.

HAMKin avoimia opintoja suorittava (opintopistekohtaisella maksulla) saa opinto-oikeuden opinnon suorittamiseksi kyseisen opinnon keston ajalle.
Kesäopintoja suorittavan opiskelijan opiskeluoikeus on 30.9 saakka.

Tiedot suorittamistasi opinnoista löytyvät Oma Opintopolusta osoitteesta https://opintopolku.fi/koski. Jos tarvitset lisäksi virallisen allekirjoitetun opintosuoritusotteen, lähetä pyyntö osoitteeseen [email protected].

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta ja käytännön järjestelyistä: [email protected]

Kysy opintojen sisällöistä opettajalta/kouluttajalta.
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)hamk.fi