Hyppää sisältöön
Vaaleahiuksinen henkilö valkoisessa paidassa
Home Koulutushaku

Sosiaalipedagoginen toimija kestävän tulevaisuuden rakentajana

Ilmoittaudu

Haku alkaa

Koulutusalat

 • Sosiaali- ja terveysala
 • Sosiaaliala

Koulutustyyppi

 • Avoin ammattikorkeakoulu

Opintojentaso

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Opetuskieli

 • Suomi

Kampus

 • Online

Opetusmuoto

 • Verkko-opetus

Tavoite

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää sopimuksen, suunnitelman ja oppimispäiväkirjan laatimista sekä osallistumista loppureflektioon. Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/täydennettävä/hylätty.

Tämän opintojakson suoritettuaan opiskelija
- kuvaa työpaikan yhteisöllisyyttä edistävää toimintaa ja analysoi sosiokulttuurisen todellisuuden nykytilaa
- tunnistaa sosiaalipedagogiikan mahdollisuudet osana kestävää kehitystä ja syventää tulevaisuusorientoitunutta sosiaalipedagogista osaamistaan
- kuvaa toimintaa, mikä edistää sosiaalisen ja ekologisen kestävän kehityksen yhtymäpintoja työkontekstissa
- reflektoi sosiaalipedagogisen toimijuutensa vahvistumista prosessin aikana osana työ- ja asiakasyhteisön yhteisöllisyyttä

Sisällön aikataulutus

Opintojakso suoritetaan 6.5.-31.8.2024 aikavälillä.

Opintojakson alussa laadit opinnollistamisen sopimuksen ja suunnitelman.
Laadit työtehtäviesi ja reflektion perusteella oppimispäiväkirjan, jonka avulla näytät osaamisesi.
Esittelet loppureflektiossa opintojakson aikana tekemäsi oppimispäiväkirjasi ohjaavalle opettajalle, muille opiskelijoille sekä työelämän mentorille.
Jaksotat itse oman työskentelysi.

Yhteisiä aloituksia ja loppureflektioita järjestetään lukuvuoden aikana kaksi kertaa:

Aloitus järjestetään zoomissa 16.5.2024 klo 15:30.
Loppureflektio järjestetään zoomissa 15.8.2024 klo 15:30.

Linkki zoom-tapaamisiin löytyy moduulin moodlessa. Moodle on avoinna kaikille hyväksytyille opiskelijoille.

Opetusmenetelmät

Opinnollistaminen: oppiminen työelämän ympäristöissä, itsenäinen työskentely, verkkopedagogiikka, yhteistoiminnallisuus, reflektoivat oppimistehtävät sekä vertaisoppiminen, verkkotapaamiset.

Opinnollistamisen opintojakso (5op) vastaa noin 133 työtuntia, josta käytetään 1/3 kirjalliseen osuuteen ja 2/3 oppimiseen työelämässä.

Oppimateriaali

Ilmoitetaan myöhemmin moodlessa. Opiskelijalla lisäksi mahdollisuus ehdottaa aiheeseen soveltuvaa materiaalia.

Työelämäyhteistyö

Opintojakso edellyttää sosiaali-tai kasvatusalan työpaikkaa tai vapaaehtoistoiminnan tehtävää. Kts. Lisätiedot.

Opiskelija laatii opinnollistamisen sopimuksen ja suunnitelman.

Opiskelija laatii työtehtävien ja reflektion perusteella oppimistehtävän, jonka avulla hän näyttää osaamistaan. Oppimistehtävä esitetään verkkoseminaarissa to 15.8.2024 klo 15.30.

Lisätiedot

Opintojakson suorittaminen edellyttää aiempia sosiaalialan opintoja:
Opiskelija on aiemmin perehtynyt ihmis- ja perusoikeussäädöksiin, sosiaalialan arvoihin sekä ammattieettisiin periaatteisiin ja on pohtinut omaa sekä sosiaalialan ihmiskäsitystä ja arvomaailman merkitystä asiakastyössä. Esimerkiksi sosionomikoulutuksen ensimmäisen vuoden opinnoissa käydään kyseisiä sisältöjä läpi.

Opintojakso toteutetaan opinnollistamisen periaatteiden mukaisesti. Opinnollistaminen tarkoittaa tavoitteiden mukaisen osaamisen suunnitelmallista hankkimista työtä tekemällä. Käytännön tekemiseen kytketään ennaltamäärätyn kirjallisuuden soveltaminen. Osaamisen kehittyminen tehdään näkyväksi reflektoimalla ja dokumentoimalla oppimisprosessi.

Opiskelijalla on sosiaali- tai kasvatusalan työpaikka/vapaaehtoistoiminnan paikka ennen opintojakson alkamista. Työ voi olla koko- tai osa-aikaista. Työantajan tulee hyväksyä opiskelijan tavoite opinnollistaa työtä ja nimetä työelämässä toimiva mentori. Työelämän mentorilla tulee olla korkeakoulututkinto sekä kokemusta työtehtävässä toimimisesta. Opiskelija laatii sopimuksen yhteistyössä työelämän kanssa ja palauttaa sen opettajan hyväksyttäväksi. Kaikki tarvittavat dokumenttipohjat löytyvät opintojakon alussa avattavasta Moodlesta.

Opinnollistamista ei voi tehdä samaan aikaan harjoittelujakson kanssa.

Opintojakson Moodleympäristöstä löydät kaikki tiedot opintojakson suorittamista varten. Pääset tutustumaan materiaaleihin hyväksytyn ilmoittautumisen jälkeen. Voit suunnitella opintojakson omaan aikatauluun sopivaksi.

Muutokset mahdollisia.

Lisätietoja avoimen AMKin ilmoittautumisesta, maksuista ja opinnoista löytyy osoitteesta: https:/www.hamk.fi/avoin.
Avoimen kautta vastaanotetaan 10 opiskelijaa tähän opintojaksoon.

Muistathan antaa palautetta! Spark -opintopalautteen antaminen on mahdollista aikaisintaan 7 päivää ennen toteutussuunnitelman päättymispäivämäärää ja se jatkuu 14 päivää toteutuksen päättymisen jälkeen. Opintopalaute löytyy Pakki –opiskelijan työpöydältä, jonne ilmestyy ilmoitus opinnoista/moduuleista, joille olet ilmoittautunut ja palaute on annettavissa. Saat HAMKin sähköpostiin muistutusviestin palautteen antamisesta toteutuksen päättymispäivänä, jos et ole sitä ennen jo antanut palautetta. Lisätietoa opinto-/moduulipalautteesta saat opiskelijapalautteet -sivulta. Avoimen AMKin opiskelijat voivat antaa opintojaksopalautetta osoitteessa https://pakki.hamk.fi/spark.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

Perumisehdot,
Avoimen AMKin opinnot

Ilmoittautumalla koulutukseen hyväksyt perumisehdot.

 • Opiskelupaikan perumisesta on ilmoitettava aina sähköpostilla osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi (Huomaathan, että kesä- ja joulutaukojen aikana käsittely voi viivästyä.) 
 • Ilmoittautumisen voi perua maksutta vähintään 14 vuorokautta ennen opintojen alkamista. 
 • Opintomaksua ei palauteta, jos opintojen alkuun on alle 14 vuorokautta, jätät saapumatta opintoihin tai keskeytät aloittamasi opinnot. 
 • Opintomaksu voidaan palauttaa kokonaan tai osittain, jos sinut valitaan tutkinto-opiskelijaksi ennen kuin ehdit aloittaa avoimen amkin opintosi. Tässä tapauksessa tee peruminen mahdollisimman pian sähköpostilla osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi 
 • HAMK voi perua opinnot muun muassa vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Myös muut muutokset (esimerkiksi aikataulu-, opettaja- ja paikkamuutokset) ovat mahdollisia.

Tärkeää tietää

Nämä asiat on tärkeää tietää silloin, kun pohdit opiskelua HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa:

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen opiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin.

Avoimen amkin opiskelijat ovat saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat.

Opinnoille ilmoittautuessa on huomioitava, että opinnoilla voi olla esitietovaatimuksia. YAMK-tutkintojen avoimilla opinnoilla vaaditaan usein aiempi suoritettu AMK-tutkinto. Opiskelijan tulee itse harkita vastaavatko omat pohjatiedot ja -taidot opinnon suorittamisen edellyttämiä esitietoja.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa vaatii oman tietokoneen. Opintonsa aloittavien tulee hankkia oma kannettava tietokone, mikäli sellaista ei vielä ole. Katso lisätietoja HAMKin IT-palveluiden säännöt ja ohjeet sivulta. Opiskelu tapahtuu usein verkossa ja voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta.

HAMKin avoimia opintoja suorittava (opintopistekohtaisella maksulla) saa opinto-oikeuden opinnon suorittamiseksi kyseisen opinnon keston ajalle.
Kesäopintoja suorittavan opiskelijan opiskeluoikeus on 30.9 saakka.

Tiedot suorittamistasi opinnoista löytyvät Oma Opintopolusta osoitteesta https://opintopolku.fi/koski. Jos tarvitset lisäksi virallisen allekirjoitetun opintosuoritusotteen, lähetä pyyntö osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi.

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta ja käytännön järjestelyistä: avoinamk@hamk.fi

Kysy opintojen sisällöistä opettajalta/kouluttajalta.
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)hamk.fi