Hyppää sisältöön
Viiden hengen tiimi
Home Koulutushaku

Tiimityön johtaminen ja talous

Ilmoittautumisajat

 • Jatkuva ilmoittautuminen, non-stop toteutus

Koulutusalat

 • eSports ja eGaming
 • Johtaminen ja hallinto
 • Kiertotalous
 • Liiketalous
 • Markkinointi
 • Taloushallinto ja kirjanpito
 • Tietojenkäsittely
 • Tietojenkäsittely ja ICT
 • Tietotekniikka
 • Yrittäjyys
 • Yrittäjyys ja liiketalous

Koulutustyyppi

 • Avoin ammattikorkeakoulu

Opintojen taso

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Opetuskieli

 • Suomi

Kampus

 • Online

Opetusmuoto

 • Verkko-opetus

Tavoite

Opintojakso voidaan suorittaa itsenäisenä tai se voi olla integroituna osaksi moduulia

Opiskelija:
• Ymmärtää organisaation toiminnan
• Osaa erottaa eri johtamisen mallit ja syyt niiden käyttöön
• Ymmärtää ihmisten erilaisuuden ja sen, mitä se vaikuttaa toimintaan/kommunikointiin
• Oivaltaa, miten hyödyntää omia ja toisten vahvuuksia tiimityössä
• Ymmärtää lainsäännösten rajoitteet ja vastuut työnohjauksessa
• Ymmärtää eri työkalujen mahdollisuudet tiimin johtamisessa
• Ymmärtää yksikön kustannusbudjetoinnin perusteet
• Ymmärtää yksikön toiminnan ja yrityksen tuloslaskelman yhteyden
• Ymmärtää sisäisen laskennan roolin toiminnan ohjauksessa

Sisältö

- Organisaatio ja johtamisen rakenteet
- Ihmissuhdetaidot ja tiimityö
- Lait ja etiikka
- Johtamisen työkalut
- Tuloksellisuus

Sisällön aikataulutus

Opiskelija työskentelee itsenäisesti Moodle-oppimisalustalla olevan materiaalin perusteella.
Kurssi on suoritettava kolmen kuukauden kuluessa.

Arviointeja ei tehdä kesä-heinäkuun aikana.

Opetusmenetelmät

Tämä on avoimen amkin opiskelijoille tarkoitettu nonstop-toteutus verkossa.

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa itsenäisenä työskentelynä.

Oppimateriaali

Moodle-oppimisalustalla sekä kannustetaan opiskelijaa etsimään lisää tietoa itsenäisesti.

Opetuksen aikataulu

Opiskelijan työmäärä, 1 op = noin 27 h

Työelämäyhteistyö

Kurssilla ei ole varsinaista työelämäyhteyttä. Kurssi antaa kuitenkin keskeisiä valmiuksia, joita tarvitaan nykyajan työelämässä.

Lisätiedot

HAMKin opiskelijat ilmoittautuvat Pakissa

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat HAMKin verkkosivuilla. Lisätietoja avoimen AMKin ilmoittautumisesta, maksuista ja opinnoista löytyy osoitteesta: https:/www.hamk.fi/avoin
Ilmoittautuminen on avoinna jatkuvasti. Opinnot pääsee aloittamaan viikon sisällä ilmoittautumisesta. Opintojen suoritusaika on 3 kuukautta.

Avoimen AMKin opintomaksun suuruus on 15 euroa/opintopiste ja maksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Opiskelija pääsee antamaan opintopalautteen välittömästi opinnon suorittamisen jälkeen selaimen kautta osoitteessa https://pakki.hamk.fi/spark.

Opintopisteet kirjataan opiskelijarekisteriin kuukauden sisällä suorituksesta, jonka jälkeen suoritustiedot löytyvät opintopolusta osoitteesta: https://opintopolku.fi/koski/

Arviointikriteerit

1-5

Perumisehdot,
Avoin AMK, nonstop-opinnot

Ilmoittautumalla koulutukseen hyväksyt perumisehdot. 

 • Nonstop-opinnon koulutusmaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.  
 • Opinnon pääsee aloittamaan noin viikon sisällä ilmoittautumisesta. 
 • Koulutusmaksua ei palauteta, vaikka peruisit ilmoittautumisesi. Koulutuskalenterissa kyseisen opintojakson nimen yhteydessä on maininta ”nonstop-toteutus”. 

Tärkeää tietää

Nämä asiat on tärkeää tietää silloin, kun pohdit opiskelua HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa:

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen opiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin.

Avoimen amkin opiskelijat ovat saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat.

Opinnoille ilmoittautuessa on huomioitava, että opinnoilla voi olla esitietovaatimuksia. YAMK-tutkintojen avoimilla opinnoilla vaaditaan usein aiempi suoritettu AMK-tutkinto. Opiskelijan tulee itse harkita vastaavatko omat pohjatiedot ja -taidot opinnon suorittamisen edellyttämiä esitietoja.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa vaatii oman tietokoneen. Opintonsa aloittavien tulee hankkia oma kannettava tietokone, mikäli sellaista ei vielä ole. Katso lisätietoja HAMKin IT-palveluiden säännöt ja ohjeet sivulta. Opiskelu tapahtuu usein verkossa ja voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta.

HAMKin avoimia opintoja suorittava (opintopistekohtaisella maksulla) saa opinto-oikeuden opinnon suorittamiseksi kyseisen opinnon keston ajalle.
Kesäopintoja suorittavan opiskelijan opiskeluoikeus on 30.9 saakka.

Tiedot suorittamistasi opinnoista löytyvät Oma Opintopolusta osoitteesta https://opintopolku.fi/koski. Jos tarvitset lisäksi virallisen allekirjoitetun opintosuoritusotteen, lähetä pyyntö osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi.

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta ja käytännön järjestelyistä: avoinamk@hamk.fi

Kysy opintojen sisällöistä opettajalta/kouluttajalta.
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)hamk.fi