Hyppää sisältöön
Henkilö ruskeassa pipossa
Home Koulutushaku

Uudistava maatalous ja kestävät ruokajärjestelmät, osa 2: Agroekosysteemit

Ilmoittaudu

Haku alkaa

Koulutusalat

 • Bio- ja elintarviketekniikka
 • Bioprosessit
 • Hevos- ja eläinkoulutukset
 • Kestävä kehitys
 • Kiertotalous
 • Luonnonvara-alat ja biotalous
 • Luonto
 • Maaseutuelinkeinot
 • Metsäala
 • Puutarha-ala
 • Rakennettu ympäristö ja viherrakentaminen
 • Tekniikka ja liikenne

Koulutustyyppi

 • Avoin ammattikorkeakoulu

Opintojentaso

 • Ylempi ammattikorkeakoulutus (YAMK)

Opetuskieli

 • Suomi

Kampukset

 • Mustiala
 • Online

Opetusmuoto

 • Monimuoto-opetus

Tavoite

Osaat rajata agroekosysteemin ja soveltaa sen merkitystä ja vaikutusta osana ympäristöä.
Tunnistat ekosysteemipalvelut ja osaat soveltaa niitä maatilatoimijuuteen sekä kannattavuuteen.
Ymmärrät ravinnevirtojen merkityksen osana maatilaa ja ruokajärjestelmää ja osaat analysoida niiden merkitystä mm. ympäristövaikutusten ja talouden kannalta.

Tämä opintojakso on toinen kolmen 5 op opintojakson opintokokonaisuudesta 'Uudistava maatalous ja kestävät ruokajärjestelmät'. Opintokokonaisuudessa syvennät ymmärrystäsi niin ruokajärjestelmien, maatalouden ja elintarviketeollisuuden arvoketjujen, paikallisten toimijoiden ja yksittäisistä toiminnan tasoista kuin globaaleista kokonaisuuksista. Opintokokonaisuus kehittää systeemiajattelukykyä ja auttaa hahmottamaan ruokajärjestelmien moninaisia syy-seuraussuhteita sekä tunnistamaan erilaisten elintarvikealan sidosryhmien osallisuutta ruokajärjestelmien kestävyydessä ja alkutuotannon ajureina.

Sisältö

Negatiivisten ilmasto- ja luontovaikutusten vähentäminen ja positiivisten vaikutusten lisääminen ruokajärjestelmissä. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen.
Systeemin rajaus ja maatilan toimijuus osana ympäristöä.
Luonnon monimuotoisuus ja lajikirjo tilalla.
Ekosysteemipalvelut ja biologiset tekijät maatilalla.
Maaperä, vesi, luonnonvarat ja niiden kierrättävä käyttö.
Taloudellisen kannattavuuden mittaaminen.

Opintojakso on osa opintokokonaisuutta Uudistava maatalous ja kestävät ruokajärjestelmät:
1) Ruokajärjestelmien murros, 5 op
2) Agroekosysteemit, 5 op
3) Ihminen toimijana ruokajärjestelmissä, 5 op

Sisällön aikataulutus

Toteutamme opintojakson seuraavasti:

Pidämme opintojen aloitusinfon verkossa 13.1.2025.

Opintokokonaisuuden aikana järjestämme 3-5 yhteistä Zoom-istuntoa.
Istunnot toteutamme ryhmäkohtaisesti iltapäivällä (istunnon kesto n. 3 tuntia). Zoom-istunnoissa puramme opintojaksokohtaiset oppimistehtävät ja alustamme seuraavan opintojakson, joten osallistumisesi verkkoistuntoihin on välttämätöntä. Zoom-istuntojen päivämäärät ja tarkat ajat tarkentuvat viimeistään syksyn 2024 aikana.

Oppimistehtävien ja Zoom-istuntojen sisällöt seuraavat opintojakson teemoja.
Agroekosysteemien elementit ja toiminnot
Mallinnukset, laskelmat, indikaattorit
Ekosysteemipalvelut

Oppimistehtävät:
Agroekosysteemien elementit ja toiminnot- ryhmätyönä toteutettava oppimistehtävä
Mallinnukset, laskelmat, indikaattorit - yksikötehtävä
Ekosysteemipalvelut - lukupiirissä toteutettava yksikötehtävä

Opetusmenetelmät

Opintojakso alkaa 13.1.2025 Zoom-tapaamisessa, jossa esitellään tarkemmin kurssin oppimistavoitteet, työskentelytavat, kurssitehtävät ja aikataulut. Linkki ilmoitetaan kurssille ilmoittautuneille.

Oppimistehtävistä osa on itsenäisesti toteutettavia, osa ryhmätöitä. Tehtävien palautuksiin liittyvät päivämäärät ilmoitetaan kurssin aloitustapaamisessa.

Toimimme HAMKissa BYOD-periaatteen mukaisesti eli käytät opinnoissa omaa tietokonetta sekä muita tietoteknisiä laitteita. Sinulla tulee tarvittaessa olla oikeus asentaa koneelle opinnoissa käytettäviä sovelluksia.

Oppimateriaali

Löydät kaiken oppimateriaalin oppimisalusta Moodlesta, jonne saat kirjautumistunnukset ilmoittauduttuasi opintojaksolle. Osa materiaaleista on englanninkielistä.

Opetuksen aikataulu

1 opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan tekemää työtä/opiskelua. Opintojakso toteutuu ajalla 13.1.-21.2.2025.

Opintojakso edellyttää osallistumista verkko-tapaamisiin sekä aktiivista osallistumista ryhmätyöskentelyyn. Päivämäärät ja tarkat ajat tarkentuvat viimeistään syksyn 2024 aikana.

Työelämäyhteistyö

Oppimistehtävät ovat työelämälähtöisiä.

Lisätiedot

Kaikki opintokokonaisuuteen 'Uudistava maatalous ja kestävät ruokajärjestelmät' kuuluvat opintojaksot aloitetaan samaan aikaan, 13.1.2025. Tämä opintojakso 'Agroekosysteemit' edellyttää myös myös opintojakon 'Ruokajärjestelmien murros' (5 op) samanaikaista opiskelua tai vastaavaa aiempaa osaamista.

Suosittelemme opintoja myös sinulle, joka haluat tulevaisuudessa hakeutua YAMK-opintoihin. Vastaava opinto on valittavissa Biotalouden ratkaisut YAMK-koulutuksen valinnaiseksi opinnoksi.

Opintojaksolle otamme mukaan enintään 20 ensimmäisenä ilmoittautunutta.Ilmoittautumiset ovat sitovia, joten huomioithan perumisehdot (https://www.hamk.fi/tule-opiskelemaan/jatkuva-oppiminen/avoin-amk/)

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat avoimen AMKin ilmoittautumisaikoina HAMKin verkkosivulla. Lisätietoja avoimen AMKin ilmoittautumisesta, maksuista ja opinnoista löytyy osoitteesta: https:/www.hamk.fi/avoin

Avoimen AMKin opintomaksun suuruus on 15 euroa/opintopiste, ja sinun tulee suorittaa maksu (75 euroa) kokonaisuudessaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Opintopalautetta voit antaa opintokokonaisuuden päättyessä osoitteessa https://pakki.hamk.fi/spark. Spark-opintopalautteen antaminen on mahdollista aikaisintaan seitsemän (7) päivää ennen toteutussuunnitelmalle merkittyä päättymispäivää ja jatkuen 14 päivää toteutuksen päättymisen jälkeen.

Arviointikriteerit

1-5

Tärkeää tietää

Nämä asiat on tärkeää tietää silloin, kun pohdit opiskelua HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa:

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen opiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin.

Avoimen amkin opiskelijat ovat saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat.

Opinnoille ilmoittautuessa on huomioitava, että opinnoilla voi olla esitietovaatimuksia. YAMK-tutkintojen avoimilla opinnoilla vaaditaan usein aiempi suoritettu AMK-tutkinto. Opiskelijan tulee itse harkita vastaavatko omat pohjatiedot ja -taidot opinnon suorittamisen edellyttämiä esitietoja.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa vaatii oman tietokoneen. Opintonsa aloittavien tulee hankkia oma kannettava tietokone, mikäli sellaista ei vielä ole. Katso lisätietoja HAMKin IT-palveluiden säännöt ja ohjeet sivulta. Opiskelu tapahtuu usein verkossa ja voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta.

HAMKin avoimia opintoja suorittava (opintopistekohtaisella maksulla) saa opinto-oikeuden opinnon suorittamiseksi kyseisen opinnon keston ajalle.
Kesäopintoja suorittavan opiskelijan opiskeluoikeus on 30.9 saakka.

Tiedot suorittamistasi opinnoista löytyvät Oma Opintopolusta osoitteesta https://opintopolku.fi/koski. Jos tarvitset lisäksi virallisen allekirjoitetun opintosuoritusotteen, lähetä pyyntö osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi.

Perumisehdot,
Avoimen AMKin opinnot

Ilmoittautumalla koulutukseen hyväksyt perumisehdot.

 • Opiskelupaikan perumisesta on ilmoitettava aina sähköpostilla osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi (Huomaathan, että kesä- ja joulutaukojen aikana käsittely voi viivästyä.) 
 • Ilmoittautumisen voi perua maksutta vähintään 14 vuorokautta ennen opintojen alkamista. 
 • Opintomaksua ei palauteta, jos opintojen alkuun on alle 14 vuorokautta, jätät saapumatta opintoihin tai keskeytät aloittamasi opinnot. 
 • Opintomaksu voidaan palauttaa kokonaan tai osittain, jos sinut valitaan tutkinto-opiskelijaksi ennen kuin ehdit aloittaa avoimen amkin opintosi. Tässä tapauksessa tee peruminen mahdollisimman pian sähköpostilla osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi 
 • HAMK voi perua opinnot muun muassa vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Myös muut muutokset (esimerkiksi aikataulu-, opettaja- ja paikkamuutokset) ovat mahdollisia.

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta ja käytännön järjestelyistä: avoinamk@hamk.fi

Kysy opintojen sisällöistä opettajalta/kouluttajalta.
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)hamk.fi