Hyppää sisältöön
Kaksi henkilöä opiskelee.
Home Koulutushaku

Uudistava maatalous ja kestävät ruokajärjestelmät, osa 3: Ihminen toimijana ruokajärjestelmissä

Ilmoittaudu

Haku alkaa

Koulutusalat

 • Bio- ja elintarviketekniikka
 • Bioprosessit
 • Hevos- ja eläinkoulutukset
 • Kestävä kehitys
 • Kiertotalous
 • Luonnonvara-alat ja biotalous
 • Luonto
 • Maaseutuelinkeinot
 • Metsäala
 • Puutarha-ala
 • Rakennettu ympäristö ja viherrakentaminen
 • Tekniikka ja liikenne

Koulutustyyppi

 • Avoin ammattikorkeakoulu

Opintojentaso

 • Ylempi ammattikorkeakoulutus (YAMK)

Opetuskieli

 • Suomi

Kampukset

 • Mustiala
 • Online

Opetusmuoto

 • Monimuoto-opetus

Tavoite

Osaat arvioida ihmisen erilaisia rooleja (viljelijä, jalostaja, kuluttaja, päätöksentekijä, viranomainen, jne.) ruokajärjestelmissä ja kestävyyden mahdollistajina.

Tämä opintojakso on viimeinen kolmen 5 op opintojakson opintokokonaisuudesta 'Uudistava maatalous ja kestävät ruokajärjestelmät'. Opintokokonaisuudessa syvennät ymmärrystäsi niin ruokajärjestelmien, maatalouden ja elintarviketeollisuuden arvoketjujen, paikallisten toimijoiden ja yksittäisistä toiminnan tasoista kuin globaaleista kokonaisuuksista. Opintokokonaisuus kehittää systeemiajattelukykyä ja auttaa hahmottamaan ruokajärjestelmien moninaisia syy-seuraussuhteita sekä tunnistamaan erilaisten elintarvikealan sidosryhmien osallisuutta ruokajärjestelmien kestävyydessä ja alkutuotannon ajureina.

Sisältö

Kuluttajakäyttäytyminen ja sen huomiointi tuotekehityksessä. Viestintä kompleksisissa tilanteissa.
Paradigman muutos.
Muutostarpeiden tunnistaminen.
Ruokavaliot ja globaali merkitys.
Kantokyky, planetary boundaries.
Uudistavan maatalouden ja kestävien ruokajärjestelmien kilpailukyky.

Opintojakso on osa opintokokonaisuutta Uudistava maatalous ja kestävät ruokajärjestelmät:
1) Ruokajärjestelmien murros, 5 op
2) Agroekosysteemit, 5 op
3) Ihminen toimijana ruokajärjestelmissä, 5 op

Opetusmenetelmät

Opintojakso alkaa 13.1.2025 Zoom-tapaamisessa, jossa esitellään tarkemmin kurssin oppimistavoitteet, työskentelytavat, kurssitehtävät ja aikataulut. Linkki ilmoitetaan kurssille ilmoittautuneille.

Oppimistehtävistä osa on itsenäisesti toteutettavia, osa ryhmätöitä. Tehtävien palautuksiin liittyvät päivämäärät ilmoitetaan kurssin aloitustapaamisessa.

Toimimme HAMKissa BYOD-periaatteen mukaisesti eli käytät opinnoissa omaa tietokonetta sekä muita tietoteknisiä laitteita. Sinulla tulee tarvittaessa olla oikeus asentaa koneelle opinnoissa käytettäviä sovelluksia.

Oppimateriaali

Löydät kaiken oppimateriaalin oppimisalusta Moodlesta, jonne saat kirjautumistunnukset ilmoittauduttuasi opintojaksolle. Osa materiaaleista on englanninkielistä.

Opetuksen aikataulu

1 opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan tekemää työtä/opiskelua. Opintojakso toteutuu ajalla 13.1.-14.3.2025.

Opintojakso edellyttää osallistumista verkko-tapaamisiin sekä aktiivista osallistumista ryhmätyöskentelyyn. Päivämäärät ja tarkat ajat tarkentuvat viimeistään syksyn 2024 aikana.

Toteutamme opintojakson seuraavasti:

Pidämme opintojen aloitusinfon verkossa 13.1.2025.

Opintokokonaisuuden aikana järjestämme 3-5 yhteistä Zoom-istuntoa.
Istunnot toteutamme ryhmäkohtaisesti iltapäivällä (istunnon kesto n. 3 tuntia). Zoom-istunnoissa puramme opintojaksokohtaiset oppimistehtävät ja alustamme seuraavan opintojakson, joten osallistumisesi verkkoistuntoihin on välttämätöntä. Zoom-istuntojen päivämäärät ja tarkat ajat tarkentuvat syksyn 2024 aikana.

Oppimistehtävien ja Zoom-istuntojen sisällöt seuraavat opintojakson teemoja.
Kuluttajakäyttäytyminen.
Paradigman muutos.
Muutostarpeiden tunnistaminen.
Ruokavaliot ja globaali merkitys.
Planetaarinen kantokyky, planetary boundaries.
Uudistavan maatalouden ja kestävien ruokajärjestelmien kilpailukyky.

Oppimistehtävät:
Kuluttajakäyttäytyminen ja ruokavaliot - viikottain teemoitetut keskustelutehtävät Moodlessa
Muutostarpeiden tunnistaminen - yksilötehtävä
Tutkimusprojekti - toteutetaan ryhmätyönä

Lisätiedot

Kaikki opintokokonaisuuteen 'Uudistava maatalous ja kestävät ruokajärjestelmät' kuuluvat opintojaksot aloitetaan samaan aikaan, 13.1.2025. Tämä opintojakso 'Ihminen toimijana ruokajärjestelmissä' edellyttää myös myös opintojaksojen 'Ruokajärjetelmien murros' (5 op) ja 'Agroekosysteemit' (5 op) samanaikaista opiskelua tai vastaavaa aiempaa osaamista.

Hyväksyttävien Avoimen AMKin opiskelijoiden paikkamäärä: 20.

Arviointikriteerit

1-5