Hyppää sisältöön
Raitiotietekniikan täydennyskoulutus1
Home Koulutushaku

Raitiotietekniikan täydennyskoulutus 6 op

Ilmoittaudu

Haku on käynnissä ja päättyy

Koulutusalat

  • Liikenne
  • Tekniikka ja liikenne

Koulutustyyppi

  • Jatkuva oppiminen & muu koulutus

Opintojentasot

  • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Opetuskieli

  • Suomi

Sijainti

  • Riihimäki

Opetusmuoto

  • Lähiopetus

Koulutuksen kuvaus

Suomessa ja muissa Pohjoismaissa on käynnissä tai suunnitteilla useita raitiotiehankkeita, mikä kasvattaa raitiotietekniikan osaamistarvetta alan toimijoiden keskuudessa. HAMK vastaa tähän osaamistarpeeseen toteuttamalla jo kuudennen kerran ainutlaatuisen suomenkielisen raitiotiealan täydennyskoulutusohjelman, jonka tavoitteena on tarjota sekä kokeneille että nuoremmille raitiotiealan parissa työskenteleville henkilöille mahdollisuus osaamisen päivittämiseen ja vahvistamiseen.

Hinta

Osallistumismaksu 1 950 € + alv 24 % sis. sähköisen luentomateriaalin, kahvitarjoilut ja todistuksen. Pidätämme oikeuden arvonlisäveron muutoksiin.

Paikka

Koulutukseen sisältyy kuusi koulutuspäivää ajalla 29.10.-3.12.2024 klo 8.45 –15.45 Hämeen ammattikorkeakoululla, Riihimäellä (os. Kaartokatu 2). Koulutuspäiviin on mahdollista osallistua myös Teams-etäyhteydellä erikseen sovitusti. Katso koulutuspäivät kohdasta "Koulutuksen sisältö". Lisäksi koulutukseen sisältyy kaksi oppimistehtävän ohjaustapaamista 12.11. ja 20.11. klo 16.30 – 18.00 Teams-etäyhteydellä.

Koulutuksen sisältö

1. Moduuli: Päällysrakenteet ja kisko, 29.10.2024


Perehdytys raitiotieradan rakentamisen pääelementteihin, päällysrakenteeseen ja kiskoon. Tavoitteena on ymmärtää pääelementtien merkitys raitiotieradan suunnittelussa, toteutuksessa ja myöhemmin kunnossapidossa. Moduuli antaa valmiuksia arvioida ja määritellä eri päällysrakenneratkaisujen toimivuutta, hintaa ja kunnossapitokustannuksia. Moduuli vahvistaa opiskelijan valmiuksia ymmärtää raitiovaunun pyörien akselikerran kulkumekanismia raitiotieradan kiskoissa ja valita eri päällysrakenteeseen sekä käyttötarkoitukseen profiililtaan tarkoituksenmukaisia kiskoja ottaen huomioon niiden heikkoudet ja vahvuudet. Koulutuksen aloituspäivään sisältyy myös oppimistehtävän anto.


2. Moduuli: Raitiotieradan vaihteet ja radan laitteet, 5.-6.11.2024


Perehdytys vaihteisiin ja radan laitteisiin. Tavoitteena on oppia tuntemaan vaihde risteysrakenteineen ja eri vaihdetyypit sekä ymmärtää niiden merkitys esisuunnittelun, toteutuksen ja kunnossapidon kannalta. Moduuli antaa muun muassa valmiuksia määritellä ja arvioida vaihdemuotojen ja risteysten sopivuutta eri käyttökohteisiin, tarvittaessa laskemalla mitoittaa syväuraiset risteykset ja varmistaa niiden toimivuus. Moduulissa perehdytään erikoisvaihteiden, lukollisten ja lukottomien vaihteiden sekä auki ajettavan lukollisen vaihteen rakenteeseen ja huomioidaan vaihteenohjausjärjestelmän tarpeet ratasuunnittelussa. Moduulissa paneudutaan myös turvallisuusnäkökohtiin sekä kiskonliikuntalaitten merkitykseen silloilla.


3. Moduuli: Raitiotieradan ohjaava suunnittelu ja jatkuvakiskoraiteen tekeminen, 19.11.2024


Perehdytys raitiotieradan ja vaihteiden suunnittelua ohjaavaan raidegeometrian soveltamiseen, ongelmakohtien purkamiseen, varikkosuunnittelun aiheuttamiin tilaongelmiin ja visuaalisen kaupunkikuvan suunnitteluun. Moduulissa perehdytään myös muun muassa poikkeusliikenteen järjestämiseen pitkällä runkolinjalla. Moduulin käytyään opiskelija tuntee jatkuvakiskoraide-teorian ja käytännön, tietään jännityksen alaisen raiteen riskialueet avo- ja suljetulla päällysrakenteella, tuntee kiskokiinnityksen läpivetovastuksen, pitkittäisen ja poikittaisen raidevastuksen sekä kehäjäykkyyden merkityksen jk-raiteeseen.


4. Moduuli: Raitiotieradan kunnossapito ja huolto, 26.11.2024


Perehdys raitiotieradan kunnossapitoon, radan kuormitukseen ja sitä kautta elinkaarikustannuksiin, sen kustannusjakaumaan sekä radan pidon tarkastuksiin. Moduulissa perehdytään kunnossapidon määrittelyyn normien EN 13306 ja DIN 31051 mukaan sekä radanpidon töiden vastuurajoihin kaupunkialueella (Hki). Moduulissa perehdytään kiskojen ja vaihteiden sekä ratalaitteiden eri kunnossapitomenetelmiin (mm. kunnostushitsaus ja hionta) ja rajoihin sekä vikaantumisen syihin. Lisäksi luodaan katsaus kunnossapidossa tarvittaviin hankintoihin sekä urakkatarjospyyntöjen tekoon.


Oppimistehtävien esittelyt ja päätöspäivä, 3.12.2024 


Koulutukseen sisältyy ennakkotehtäviä ja aitoon kohteeseen pohjautuva oppimistehtävä. Oppimistehtävää ohjataan kahdessa Teams-tapaamisessa 12.11. ja 20.11. klo 16.30-18 ja tehtävän esittelyt koulutuksen päätöspäivänä 3.12.2024 Riihimäen kampuksella.

Toteutustapa

Koulutukseen sisältyy kuusi opetuspäivää sekä oppimistehtävä. Oppimistehtävän tehtävänanto on koulutuksen aloituspäivänä ja tehtävää ohjataan kahdessa Teams-etätilaisuudessa 12.11. ja 20.11. klo 16.30-18. Oppimistehtävän esittelyt ja koulutuksen päätös pidetään 3.12.2024. Hyväksytysti suoritetut tehtävät oikeuttavat 6 opintopisteen laajuiseen todistukseen. Kaikki koulutukseen osallistuneet saavat osallistumistodistuksen.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu ensisijassa pikaraitio-/raitioteiden parissa toimiville suunnittelu- ja työnjohtotehtävien ammattilaisille, kaupunkien raitiotiehankkeissa toimiville ja alan hankinnoista vastaaville ammattilaisille. Suositeltavaa on, että osallistujalla on vähintään 6 kuukauden työkokemus ratatoimialueen suunnittelu-, työnjohto- tai kunnossapitotehtävistä.

Kouluttajat

Kouluttajana toimii raitiotietekniikan asiantuntija Pentti Myllymäki, jolla on vuosikymmenten kokemus rautateiden, metron ja raitiotien uudisrakentamisen ja kunnossapidon parissa mm. ratainsinöörinä VR:ltä sekä rata- ja infrapäällikön tehtävistä HKL:ltä. Hän toimii myös konsulttina kaupunkiraideliikenne -hankkeissa.

Lisätiedot

Ilmoittaudu koulutukseen 6.10.2024 mennessä täyttämällä ilmoittautumislomake tästä linkistä.

Yhteystiedot

Maksullisen täydennyskoulutuksen perumisehdot

Osallistumisen voi perua ilman kuluja ilmoittautumisajan loppuun saakka. Mikäli peruminen tehdään ilmoittautumisajan päätyttyä, perimme 50 % koulutuksen maksusta. Koulutuksen alkamisen jälkeen tehtävistä peruutuksista tai peruuttamatta jättämisestä veloitamme täyden maksun. Koulutuksen maksut ovat perintäkelpoisia (laki n:o 706/2007).