Hyppää sisältöön
Two guys looking a robot in their hands.

Opinnot tutkimusyksikössä

Haluatko saada kokemusta yritysyhteistyöstä ja työskennellä yhdessä innovaatio- ja tutkimusosaajien kanssa? Hae mukaan tutkimusprojektiin!

Toimi näin

Tutustu tutkimusyksiköiden ja tutkimusryhmien toimintaan HAMKin nettisivuilta tai Viva Engagessa.

Ota yhteyttä siihen tutkimusyksikköön, mihin ensisijaisesti haluat. Voit soittaa tai lähettää s-postia. Kerro mistä olet kiinnostunut, niin jatketaan keskustelua siitä, miten tutkimusprojekti saadaan osaksi opintojasi.

Keskustele tutkimusryhmäyhteistyöstä ja sen tavoitteista opettajasi kanssa. Sovi muun muassa siitä miten työskentely edistää opintojasi (opintopisteet).

Ohjeet työskentelyä varten

Ennen tutkimusyksikkötyöskentelyn aloittamista tulee opiskelijan, opettajan ja työskentelyä ohjaavan tutkijan käydä läpi perusasiat

Tutkimusyksikkötyöskentely sisältää mahdollisuuden opintopisteiden kerryttämiseen, kun noudatetaan seuraavia ohjeita:

Tutkimusyksikössä työskentely 
(opiskelija ja tutkimusyksikkö)

  1. Sovitaan, milloin työskentely tapahtuu.
  2. Sovitaan, millaisia asioita opiskelija tekee työskentelyn aikana (tutkimustyö).
  3. Työskentelyn aikana kootun materiaalin tekijänoikeudet kuuluvat tutkimusyksikölle. Tutkimusyksikkö sitoutuu ohjaamaan opiskelijaa kaikissa työskentelyn vaiheissa. Opiskelija sitoutuu noudattamaan annettuja työskentelyohjeita, pitämään kiinni sovitusta aikataulusta sekä ilmoittamaan työn aikana havaitsemistaan tutkimuksen tuloksiin mahdollisesti vaikuttavista seikoista.
  4. Tutkimusyksikkö laatii työskentelystä asianmukaisen työtodistuksen.

Tutkimusyksikkötyön opinnollistaminen 
(opiskelija, tutkimusyksikkö ja opettaja)

  1. Ennen työskentelyn aloittamista sovitaan työn tavoitteista opintojen näkökulmasta (opinnollistaminen). Sovitaan mm. siitä miten työskentely mahdollisesti edistää opintoja (opintopisteet).
  2. Opinnollistamista varten työskentelyjakso nimetään ja sijoitetaan sopivaan kohtaan opiskelijan opintoja. Työskentelyn opinnollistaminen arvioidaan HAMKin opintojen arviointi -toimintaohjeen mukaan.
  3. Jos opinnollistettu työskentely saavuttaa ylemmän ammattikorkeakoulun opintojen edellyttämän vaatimustason, voidaan työ myöhemmin hyväksilukea ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa. Opintorekisteriin tämä voidaan kirjata niin, että opinnon YAMK-taso näkyy opintosuoritusotteella. Esimerkki työtodistukseen kirjattavasta tekstistä liittyen YAMK-tasoisten opintojen suorittamiseen: Tutkimusyksikkötyöskentely sisälsi tutkimuksen suunnittelua, aineiston keräämistä ja analysointia. Työskentelyn laajuus oli 5 op (135 tuntia) ja se vastaa NQF:n tasoa 7 (YAMK-tutkintotaso).