Hyppää sisältöön
Kaksi henkilöä katsovat kameraan ja heidän edessään on pienlaitteita.
Home Opiskelijan sivut Opintojen suunnittelu Profiloivat ja vapaasti valittavat opinnot

Profiloivat ja vapaasti valittavat opinnot

Profiloivan osaamisen avulla rakennat osaamista valitsemillesi työelämän osaamisalueille ja teet tutkinnosta ja osaamisestasi omien tavoitteiden mukaisen.

Vapaasti valittavat opinnot tarjoavat mahdollisuuden laajentaa, syventää ja täydentää ammatillista osaamista ja persoonallista kehittymistä omien tavoitteiden mukaisesti.

Mitä voin opiskella?

Profiloivan osaamisen määrä riippuu tutkinnosta, jota olet suorittamassa. Se voi rakentua koulutuksen valinnaisista moduuleista, muiden koulutusten profiloivista opinnoista tai muista tutkintoon soveltuvista profiloivista osaamisista.

Vapaasti valittavia opintoja voit poimia HOPSin kehittyvään osaajaan opintoja oman ryhmäsi opintotarjonnasta, toisen koulutuksen tai ryhmän opinnoista tai HAMKin yhteisestä tarjonnasta, josta kerrotaan tarkemmin tällä sivulla. Edellä mainittujen lisäksi voi ottaa vapaasti valittavia opintoja toisista korkeakouluista, avoimesta AMKista ja henkilökohtaisina opintoina erilaisten projektien esimerkiksi yritysyhteistyön tai oppimisympäristöjen kautta.

Varmista opintojen sopivuus HOPSiisi aina ennen ilmoittautumista. Muistathan, ettet voi sisällyttää AMK-tason opintoja ylempään AMK-tutkintoosi.

HAMKin yhteinen tarjonta

HAMKin suomen- ja englanninkielisen opintotarjonnan näet opinto-oppaasta.

Yhteisen opintotarjonnan toteutussuunnitelmat löydät vapaasti valittavat opintojaksot -hausta. 

Voit hakea opintoja esimerkiksi koulutusalan tai opetuskielen mukaan ja järjestellä hakutuloksia klikkaamalla listauksen sarakeotsikkoa. Voit hakea opintoja myös opintotarjontahaussa käyttämällä haluamiasi hakuehtoja.

Uniikkeja tapoja opiskella

Design Factory

DF on toiminta- ja oppimisympäristö, joka yhdistää yritykset, opiskelijat, opettajat ja tutkijat. Liity mukaan projekteihin, joissa kehität uusia ratkaisuja yhdessä muiden alojen opiskelijoiden kanssa!

Kaksi opiskelijaa vierekkäin pöydän ääressä
Yritteliäs korkeakoulu

Yritteliäisyys on mahdollisuuksien tunnistamista, innovaatiokyvykkyyttä ja kykyä luoda uutta. Yritteliäässä korkeakoulussa opitaan yhdessä tekemisen ja kokeilemisen kautta!

HAMK Gaming Academy

Opiskele ja tutki e-urheilua ja sen liiketoimintaa! Kampusten Gaming Lab -pelitiloissa pääset yhdistämään hyödyn ja huvin, sillä niitä voi hyödyntää opiskeluun tai pelaamisen opiskelukavereiden kanssa.

RUN-EU -opinnot

HAMK on osa yhdeksän eurooppalaisen korkeakoulun muodostamaa RUN-Eurooppa-yliopistoa. Voit hyödyntää RUN-EU:n tarjoamia upeita mahdollisuuksia kansainvälisten opintokokemusten kerryttämiseen!

Vaihto-opinnot

Vaihto-opiskelu on ainutkertainen mahdollisuus tutkia maailmaa. Kannustamme kaikkia opiskelijoitamme hyödyntämään tilaisuuden ja lähtemään ulkomaille vaihtoon. Lähdethän sinäkin?

Opiskelija seisoo aulassa kannettava tietokone kainalossaan ja katsoo suoraan kameraan.
Ristiinopiskelu

HAMKin opiskelijana sinulla on mahdollisuus suorittaa opintoja myös muissa korkeakouluissa! Kyseessä on ristiinopiskelu, jonka tarkoituksena on, että voit opiskella omia tavoitteitasi tukevia kokonaisuuksia.

Lisää vaihtoehtoja

Ammattikorkeakoulujen avoin AMK –opintotarjonta ja ilmoittautumiskäytännöt löytyvät kunkin korkeakoulun omilta verkkosivuilta. HAMKin opiskelija maksaa opinnon järjestävälle korkeakoululle avoin AMK -maksun ja hakee saamallaan opintosuoritusotteella AHOTointia. Avoimen AMKin tarjonta on pääsääntöisesti maksullista. Poikkeuksena ovat Centria-ammattikorkeakoulun Averko-opinnot, jotka ovat HAMKin opiskelijoille maksuttomia.

HAMKin oma avoin AMK opintotarjonta on opiskelijoillemme maksutonta, mikäli opinto voidaan sisällyttää suoritettavaan tutkintoon. HAMKin järjestämille opinnoille ilmoittaudutaan opiskelijan Pakki –työpöydällä. HAMKin avoimen ammattikorkeakoulun AOKK:n opinnot ovat maksullisia ja niille ilmoittaudutaan avoin AMK nettisivulta löytyvällä lomakkeella avoimen AMKin ilmoittautumisaikoina.

Kesäyliopistossa järjestettävät avoimet yliopisto-opinnot ovat vaihtoehto HAMKin tutkinto-opiskelijoille vapaasti valittaviin ja osaamista täydentäviin opintoihin ja sitä kautta yksilöllisten urapolkujen rakentamiseen. Hämeen kesäyliopisto järjestää avoimia yliopisto-opintoja ympäri vuoden. Hämeen kesäyliopistossa ei ole englanninkielistä opintotarjontaa.

Koulutus maksaa HAMKin tutkinto-opiskelijalle kesäyliopiston opintomaksun, kun opintojen soveltuvuudesta HOPSiin ja opintojen suorittamisesta on sovittu etukäteen koulutuksen opinto-ohjaajan kanssa. 

Opiskelija ilmoittautuu ja maksaa opintomaksun kesäyliopistoon (sekä avoimeen yliopistoon). Maksun opiskelija saa takaisin suoritusta ja kuittia vastaan omasta koulutuksesta.

Avoimet yliopisto-opinnot:
https://hameenkesayliopisto.fi/koulutustarjonta/avoin-yliopisto-opetus/

Hämeen kesäyliopisto myöntää avoimista yliopisto-opinnoista 15% alennuksen HAMKin opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi Hämeen ammattikorkeakouluun. Alennus myönnetään Hämeen kesäyliopiston opintomaksusta. Alennuksen saaminen edellyttää seuraavien tietojen kirjaamista ilmoittautumislomakkeen lisätiedot-kenttään:

 • oppilaitos
 • opiskelijanumero/-tunnus

ja/tai liitä kuva voimassa olevasta opiskelijakortista ilmoittautumistietoihin.

Global Sustainability -moduulissa opit uutta kansainvälisestä ja kulttuurien välisestä kommunikaatiosta.

Opit ymmärtämään maailman rikkaiden ja köyhien välisiä globaaleja taloudellisia ja sosiaalis-kulttuurisia prosesseja. Tutustut globaaleihin epätasa-arvon haasteisiin, keskustelet kestävästä ja kunnioittavasta maailmanlaajuisesta kehityksestä ja linkität tämä omiin opintoihisi. HAMKin opiskelijana sinulla on mahdollisuus syventää kokemustasi liittymällä mukaan todelliseen kehitysprojektiin Afrikassa.

Kolmen vuoden aikana yhteensä 75 HAMKin opiskelijaa pääsee matkustamaan Afrikan maihin kansainvälisten opiskelijaprojektien parissa. Lisäksi yhteisiä projekteja Afrikan kumppaniyliopistojen kanssa toteutaan verkossa.

Tarjoamme sinulle kolme 5 opintopisteen opintojaksoa, jotka yhdessä muodostavat 15 opintopisteen kokonaisuuden: Global Sustainability -moduulin. Opintojaksot ovat tarjolla kaikille HAMKin opiskelijoille. Huomaathan, että voit aloittaa online-opintojaksojen suorittamisen heti ilmoittauduttasi, eikä sinun täydy odottaa opettajan hyväksyntää kurssille Pakissa.

Tutustu opintoihin tarkemmin Global Sustainability -moduulin sivuilla

HAMKOn tuutorina toimimisesta saat uusien kokemusten ja ystävien lisäksi myös opintopisteitä. Tuutoritoiminta on opintojakso, jonka aikana koostat tuutoritoiminnassa oppimiasi asioita digitaaliseen portfolioosi. Portfolion perusteella myönnetään kauden loputtua opintopisteet. Tuutoroinnista saa 3-5 opintopistettä riippuen tehtävistä ja omasta aktiivisuudesta. Lisätietoja tuutoroinnista.

Opiskelijalle voidaan myöntää opintopisteitä myös henkilökohtaisista opinnoista, joita ei sellaisenaan löydy HAMKin opintotarjonnasta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tutkimushankkeissa, opiskelijavaihdossa, puolustusvoimissa, vapaaehtoistyössä ja kansalaisjärjestötoiminnassa saavutetut suoritukset. Myös korkeakoulupoliittinen vaikuttaminen opiskelijajärjestössä, esim. HAMKOn tuutorina toimiminen, kerryttää opintopisteitä.

Opinto-ohjaaja lisää henkilökohtaiset opinnot HOPSillesi HOPS-keskustelun jälkeen tai erikseen sovitusti.

Koulutuksesi maksaa sinulle takaisin kesäyliopiston kesäopintomaksun, jos olet etukäteen sopinut opintojen suorittamisesta opinto-ohjaajasi kanssa. Maksa kesäyliopiston maksu ja toimita maksuyhteystietosi ja kuitti maksusta opintosuoritustodistuksen kanssa omaan koulutusohjelmaasi, jotta saat takaisin kesäopinnon maksun. HUOM! koskee vain touko-elokuussa (15.5.-31.8.) toteutettavia opintoja.

Hämeenlinnan Kaurialan ja Lyseon, Forssan yhteislyseon, sekä Riihimäen ja Valkeakosken lukioissa valinnainen (lyhyt), B3 –kieli: esim: ranska, venäjä, espanja, saksa

 • opinnot ovat ilmaisia HAMKin tutkinto-opiskelijoille
 • opiskelu AMK-opintojen aikana -> tarvitaan opon tai koulutuspäällikön hyväksymä HOPS
 • jos opiskelija on jo lukiossa opiskellut kielen alkeet, hän ottaa AMKissa opintoja siitä eteenpäin. Yksi lukion opintojakso = 3 op HAMKissa
 • arviointi hyväksytty HYV
 • opiskelija huolehtii, että saa opintosuoritusotteen lukiosta ja toimittaa sen opolle kirjausta varten
 • lisätietoja oman koulutuksen opolta ja opintoja antavan lukion sivuilta

Voit saada Partion koulutuksista opintopisteitä HAMKin AMK-tutkintoon, kun osoitat osaamisesi Partion virallisella opintopisteytetyllä todistuksella ja portfoliolla, jossa kuvaat omaa osaamistasi suhteessa osaamistavoitteisiin. Partio-osaamisesi kirjataan Ohjaaminen ja johtaminen vapaaehtoistyössä -opinnolle. Taulukosta näet, mistä partiokoulutuksista ja kuinka paljon opintopisteitä on mahdollista saada, maksimilaajuus on 15 op eli Kehittyvä osaaja –moduulin verran.

Partiokoulutuksen nimiNQF-taso ja partiokoulutuksen taso OP-laajuus Partiossa HAMKiin hyväksyttävä OP-laajuus 
Partiojohtajan peruskoulutusNQF 4, perustaso7 op3 op
Partiokouluttaja -koulutusNQF 5, jatkotaso2 op2 op
Partiojohtaja -jatkokoulutusNQF 5, jatkotaso25 op15 op
Koulutusohjaaja -koulutusNQF 5, syventävä taso3 op2 op
Valmentaja –koulutusNQF 5, syventävä taso2 op2 op

Moduulin suorittanut osaa ohjata ja johtaa organisaatioita, ryhmiä ja yksittäisiä ihmisiä vapaaehtoistoiminnassa sekä kehittää itseään näissä taidoissa.

Johtamistaitoja on karttunut esimerkiksi tapahtuman johtamisessa, yhdistystoiminnan johtamisessa, laadun parantamisen ja kehittämishankkeiden johtamisessa, ryhmien ja yksittäisten ihmisten johtamisessa, ohjaamisessa ja valmentamisessa, toimien vastuullisesti myös turvallisuusasiat huomioiden. Moduulin suorittanut osaa toimia yhteiskunnallisesti merkittävissä ja vastuullisissa vapaaehtoistehtävissä.

Moduulin suorittanut osaa suunnitella ja toteuttaa erilaisia koulutustapahtumia sekä kouluttaa ja arvioida opittua monipuolisilla menetelmillä. Hän osaa suunnitella, johtaa ja kehittää yhdistyksen koulutustoimintaa sekä tunnistaa ja tunnustaa aiemmin opittua.

Moduulin suorituksen perusteena on Partiossa suoritettuja koulutuksia, josta on osoittaa Suomen Partiolaisten myöntämä todistus. Moduuliin hyväksyttäviä koulutuksia ovat seuraavat:

 • Partiojohtajan peruskoulutus (7 op) – moduuliin 3 op,
 • Partiokouluttaja -koulutus (2 op) – moduuliin 2 op,
 • Partiojohtaja -jatkokoulutus (25 op) – moduuliin 15 op,
 • Koulutusohjaaja -koulutus (3 op) – moduuliin 2 op,
 • Valmentaja -koulutus (2op) – moduuliin 2 op.

Maksimissaan moduulin laajuus voi olla 15 op. Todistusten lisäksi osaaminen näytetään portfoliolla, joka kuvaa tavoitteiden mukaista osaamista.

Moduulin suorittanut osaa ohjata ja johtaa organisaatioita, ryhmiä ja yksittäisiä ihmisiä vapaaehtoistoiminnassa sekä kehittää itseään näissä taidoissa.

Opinnon suorituksen perusteena on Partiossa suoritettu Partiojohtajan peruskoulutus (7 op), josta on osoittaa Suomen Partiolaisten myöntämä todistus. Todistuksen lisäksi osaaminen näytetään portfoliolla, joka kuvaa tavoitteiden mukaista osaamista.

Opinnon suorittanut osaa suunnitella ja toteuttaa erilaisia koulutustapahtumia sekä kouluttaa ja arvioida opittua monipuolisilla menetelmillä.

Opinnon suorituksen perusteena on Partiossa suoritettu Partiokouluttaja -koulutus (2 op), josta on osoittaa Suomen Partiolaisten myöntämä todistus. Todistuksen lisäksi osaaminen näytetään portfoliolla, joka kuvaa tavoitteiden mukaista osaamista.

Opiskelija ymmärtää vertaisohjauksen- ja –tuen merkityksen ja roolin osana korkeakoulun ohjausjärjestelmää. Opiskelijalla on valmiudet toimia tuutorina HAMKissa ja ohjata uusia opintonsa aloittavia opiskelijoita. Tuutorina opiskelija edistää omia yhteisö- ja yhteistyötaitojaan sekä vahvistaa ohjaus- ja esimiestaitojaan.

Tuutorointi koostuu tuutorikoulutuksista sekä toiminnasta tuutorina. Koulutusten avulla tuutori perehdytetään korkeakoulun ja opiskeluympäristön toimintaan. Koulutuksissa vahvistetaan tuutorin kykyä toimia vastuullisena ryhmänohjaajana sekä hänen valmiuksiaan kohdata ja toimia erilaisissa ohjaustilanteissa. Opiskelija toteuttaa tuutorointia omassa koulutuksessaan yhteistyössä myös muiden koulutusten tuutoreiden kanssa. Halutessaan opiskelija voi lisäksi kouluttautua kansainväliseksi tuutoriksi ja toimia kansainvälisyystuutorina (kv-tuutori) korkeakouluun saapuville vaihto-opiskelijoille.

Opiskelija hyödyntää aiemmasta tuutoroinnista saatuja kokemuksiaan tuutoroinnin ja ohjausjärjestelmän kehittämiseen omassa koulutuksessaan ja osana koko korkeakoulun ohjausjärjestelmää. Opiskelija toimii vastuutuutorina omassa koulutuksessaan ja/tai omalla opiskelukampuksellaan tai täydentää osaamistaan toimimalla esimerkiksi kansainvälisyystuutorina (kv-tuutori).

Vastuutuutori osaa organisoida ja koordinoida oman koulutuksensa ja/tai opiskelukampuksensa tuutoreiden yhteistyötä ja toimii linkkinä tuutoreiden ja korkeakoulun henkilökunnan välillä. Vastuutuutori toimii ensimmäistä vuotta toimivien tuutoreiden vertaisjohtajana ja vastaa heidän tukemisestaan ja ohjaamisestaan koulutuksen ja/tai kampuksen sisällä yhdessä ohjauksesta vastaavan henkilökunnan jäsenen kanssa.

Opiskelija ymmärtää monenlaiset roolinsa korkeakoulun kehittämisessä mm. palautteen annon muodossa. Opiskelija kehittää omaa oppimisympäristöään jatkuvasti arvioimalla myös omaa rooliansa yhteisössä. Ymmärtää roolinsa opiskelijakunnan kehittäjänä laadunhallinnan näkökulmasta.
Opiskelijan osaaminen karttuu mm. seuraavissa asioissa: laatutyön kehittäminen ja ylläpitäminen opiskelijakunnassa, sekä korkeakoulun kanssa, opiskelijaedustajien kouluttaminen, verkostoituminen, palautetyön kehittäminen ja tiedottaminen.
Yksikön johtoryhmän opiskelijaedustaja 3op, hallituksen edustaja 5op

Suoritustapa ja arviointi: Opiskelija kirjoittaa portfolion, jossa arvioi omaa osallistumistaan ja kehittymistään laatutyössä. Portfolio sekä keskusteluiden muistiot toimitetaan opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtajalle. Opintopisteet esittää opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja opiskelijalta saadun portfolion mukaan. Opintopisteet hyväksyy Mervi Friman, HAMK/Edu tutkimuspäällikkö.

Opiskelija osallistuu osaltaan kansalliseen korkeakoulupolitiikan kehittämiseen ja kansallisten opiskelijajärjestöjen työskentelyyn. Osaa kertoa opiskelijakunnan roolista ja  jäsenyyden merkityksestä yhteiskunnallisena vaikuttajana.
Opiskelijan osaaminen karttuu mm. seuraavissa asioissa: verkostoituminen, alueellinen kehitystyö, HAMK:n strategian tukeminen, yhteistyö HAMK:n strategisen viestinnän kanssa, sidosryhmäyhteistyö, sopimusneuvottelut.
Keskusvaalilautakunnan jäsen 3op, edustajiston jäsen 3op, hallituksen jäsen 5op, edustajiston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 5op.

Suoritustapa ja arviointi:
Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HAMKOn toiminta
Opiskelija suorittaa opintojakson osallistumalla opiskelijakunnan toimintaan. Saatava opintopistekertymä määräytyy opiskelijakunnan ja ammattikorkeakoulun yhdessä sopiman ohjesäännön perusteella, jossa määritellään eri tehtävistä saatavat opintopisteet. Opintopisteet esittää opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja opiskelijalta saadun portfolion mukaan. Opintopisteet hyväksyy koulutuksen kehittämispäällikkö.

Muu kansalaisjärjestötoiminta
Opiskelija suorittaa opintojakson normaalin AHOT-menettelyn kautta. Opiskelija hakee opintopisteitä muusta kansalaisjärjestötoiminnasta, kuten valtakunnallisissa järjestöissä toimimisesta ja muista luottamustehtävistä. Opiskelija hakee suoritusta esittämällä laajan portfolion sekä todistukset luottamustehtävistä.

Opiskelija on toiminut luottamustehtävissä HAMKin kampuksella toimivassa paikallisyhdistyksessä. Opiskelija ymmärtää kokouskäytänteet, yhdistyslain vaikutuksen yhdistystoimintaan, paikallisen opiskelijakulttuurin edistämisen keinot, sekä omat vastuut ja velvollisuutensa yhdistyksessä.
Opiskelijayhdistyksen hallituksen jäsen 3op tai hallituksen puheenjohtaja 5op.

Laajuus 5 opintopistettä
Opiskelija tuntee johtamis- ja kouluttamistaidon sekä organisaatiokäyttäytymisen perusteet ja osaa soveltaa niitä omassa toiminnassaan ryhmän johtamiseen ja käytännön taitojen kouluttamiseen.
Opiskelija ymmärtää ihmisten johtamisen merkityksen yritysten ja yhteisöjen menestystekijänä ja huomioi sen omassa toiminnassaan.

Osaamisen osoittaminen: johtajatodistus tai muu dokumentti, josta johtajakoulutuksen suoritus selviää (pelkkä sotilaspassi/-kortti ei riitä).

Laajuus 7opintopistettä
Opiskelija tuntee johtamis- ja kouluttamistaidon sekä organisaatiokäyttäytymisen perusteet ja osaa soveltaa niitä omassa toiminnassaan suurten kokonaisuuksien johtamiseen. Opiskelija ymmärtää ihmisten johtamisen merkityksen yritysten ja yhteisöjen menestystekijänä ja huomioi sen omassa toiminnassaan.

Osaamisen osoittaminen: johtajatodistus tai muu dokumentti, josta johtajakoulutuksen suoritus selviää (Pelkkä sotilaspassi/-kortti ei riitä).

Oletko kiinnostunut osallistumaan koulutuksesi markkinointiin? Liity HAMKin Marketing Team -toteutukselle tai ota rohkeasti yhteyttä oman koulutuksesi markkinointivastaavaan:

Liiketalouden, muotoilun ja tekniikan alat
Sanna Viljakainen, sanna.viljakainen@hamk.fi
tai Jani Svensk, jani.svensk@hamk.fi

Bio- ja luonnonvara-alat
Kia Partanen, kia.partanen@hamk.fi

Sosiaali- ja terveysalat
Reetta Tilli, reetta.tilli@hamk.fi

Jos et ehdi osallistua Marketing Team -toteutukselle opintojesi aikana, voit markkinoida omaa koulutustasi myös erillisenä kokonaisuutena tai pienemmissä osissa. Ota tällöin yhteyttä opinto-ohjaajaasi tai oman koulutuksesi markkinointivastaavaan ja voitte miettiä mahdollisia markkinointitapoja yhdessä.

Oman koulutuksen ja osaamisen markkinointi Marketing Teamin ulkopuolella:
Laajuus 1–3 opintopistettä
Osaamistavoitteet: Opiskelija kehittää esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja sekä myynnin ja markkinoinnin taitoja. Opiskelija oppii esittelemään koulutustaan sekä harjoittelee oman osaamisen markkinointia. Opiskelija perehtyy erilaisiin markkinointiviestinnän kanaviin ja oppii niiden käytön.
Sisältö: Opiskelija oppii markkinointia osallistumalla HAMKin markkinointiin. Osallistuminen voi olla esimerkiksi messuesittelijänä toimimista, kouluvierailulle osallistumista, koulutuksen esittelyä eri ryhmille, oman markkinointiprojektin suunnittelua tai toteutusta, valokuvaukseen osallistumista, bloggaamista, videobloggaamista tai muiden sosiaalisen median kanavien hyödyntämistä. Toimet on sovittu yhdessä opon tai koulutuksen vastuuhenkilön kanssa. Opiskelija on koulutettu tai opastettu tehtäviin ja niiden vaatimuksiin. Oppimistehtävää ohjaava opo tai vastuuhenkilö ohjaa opiskelijaa ja antaa palautetta. Opiskelija sopii henkilökohtaisista raportointi- ja arviointiperusteista sekä opintojen laajuudesta oman opinto-ohjaajansa tai muun koulutuksen vastuuhenkilönsä kanssa.
Arviointiperusteet: Opintojakso arvioidaan asteikolla Hyväksytty/Hylätty.

Laajuus 2-4 opintopistettä

Selvitys- tai kehittämistehtävän laatiminen käynnistyy toimeksiantajan tarpeen ja nykytilanteen kartoittamisella. Näiden tietojen pohjalta opiskelija laatii kehittämisehdotuksen tai –suunnitelman hyödyntäen alan kirjallisuutta ja/tai tutkittua tietoa. Työn tuloksena syntyy raportti, joka sisältää johdannon, kuvauksen työn toteutuksesta sekä tulokset.