Hyppää sisältöön
Kolme henkilöä HAMK-hupparit yllään seisoo selin kameraan ja keskustelevat edessään olevalle valkotaululle kirjoitetuista asioista.

Yritteliäs korkeakoulu

Yritteliäisyys on mahdollisuuksien tunnistamista, innovaatiokyvykkyyttä ja kykyä luoda uutta. Yritteliäässä korkeakoulussa opitaan yhdessä tekemisen ja kokeilemisen kautta!

Yritteliäisyys on mielentila!

Yritteliäässä korkeakoulussa pääset kehittämään omia liikeideoitasi, kasvattamaan liiketoimintaosaamistasi, ratkomaan työelämälähtöisiä liiketoimintahaasteita ja toimimaan erilaisissa tiimeissä. Meillä voit valita ja vaikuttaa – saat rakentaa itsesi näköistä opiskelupolkua!

Yritteliäästä korkeakoulusta löytyy opiskeltavaa kaikille HAMKin opiskelijoille alasta riippumatta. Opiskeltavaa löytyy myös YAMK-tutkintoa suorittaville ja avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskeleville.

Yritteliään korkeakoulun opinnot löydät vapaavalintaisten opintojen tarjonnasta.

Liiketoiminnan perusteet perehdyttää sinut liiketalouden perusteemoihin, joita ovat asiakasnäkökulma, liiketoiminnan prosessien näkökulma ja talouden näkökulma. Tämän opintojakson jälkeen ymmärrät liiketoiminnan peruskäsitteet ja niiden sisällöt. Opintojakso sopii kaikille toimialasta riippumatta ja perustaksi liiketoiminnan kokonaisuuteen.

Toteutuksen tiedot

Laajuus: 2 opintopistettä
Paikka: Verkkototeutus
Aika: Nonstop
Opetuskieli: Saatavilla suomeksi ja englanniksi.
Taso: AMK

Liikeideasta liiketoimintaan -opinnoissa syvennytään liiketoiminnan maailmaan. Opit etsimään liiketoimintamahdollisuuksia ja luomaan mahdollisuuksista liikeideoita. Opit luomaan ja kokeilemaan asiakkaita ja käyttäjiä kiinnostavia tuote-, palvelu- ja liiketoimintaratkaisuja sekä suunnittelemaan kannattavaa liiketoimintaa.

Toteutuksen tiedot

Laajuus: 5 opintopistettä
Paikka: Verkkototeutus
Aika: Saatavilla syys-, kevät- ja kesälukukausilla
Opetuskieli: Suomi
Taso: AMK, saatavilla myös avoimen AMK:n tarjonnassa

Startup Business Schoolissa pääset kehittämään ratkaisuja joko omaan tai annettuun liiketoimintamahdollisuuteen. Liiketoimintamahdollisuus voi olla tuote-, palvelu- tai jopa liiketoimintaidea. Toteutus koostuu kolmesta kokonaisuudesta:

  1. Liiketoimintamahdollisuuden etsimisvaiheessa keskeisiä aiheita ovat asiakkaat, käyttäjät, tarpeet ja ratkaisuideat.
  2. Idean kaupallistamisen kokonaisuudessa aiheina ovat konsepti, arvolupaus, asiakkaan kokemus ja prototyyppi.
  3. Liiketoiminnan mallintamisessa tarkastellaan mm. liiketoimintamallia, talouden prototyyppiä, kokeiluja, MVP (minimitarpeet täyttävä palvelu), työsuunnitelmaa ja mittarointia.

Toteutuksen tiedot

Laajuus: 15 opintopistettä
Paikka: Verkkototeutus
Aika: Saatavilla syys-, kevät- ja kesälukukausilla
Opetuskieli: Saatavilla suomeksi ja englanniksi.
Taso: AMK ja YAMK, myös avoimen AMK:n tarjonnassa

Haluaisitko kokeilla yrittäjyyttä ja työllistää itsesi opintojesi aikana? Kevytyrittäjyys -opintojen aikana voit opinnollistaa oman kevytyrittäjyytesi tai freelancer-toimintasi. Opintojakson laajuus on henkilökohtainen, riippuen tekemästäsi työmäärästä. Raportointitapana toimii oppimispäiväkirja, johon kirjaat toimeksiannon sisällön, laajuuden, toimeksiantajan arvioin sekä oman osaamisesi reflektion.

Toteutuksen tiedot

Laajuus: 2-15 op, riippuen toimintasi laajuudesta
Paikka: Verkkototeutus
Aika: Nonstop
Opetuskieli: Saatavilla suomeksi ja englanniksi.
Taso: AMK

Business Design -opinnoissa opiskelet liiketoiminnan muotoilua ja kehittämistä. Näissä opinnoissa opit soveltamaan palvelu- ja liiketoimintamuotoilun prosesseja ja menetelmiä valitsemassasi liiketoimintahaasteessa sekä luomaan haasteisiin ratkaisuja. Keskeisessä osassa ovat tuplasilmukkaprosessin eri vaiheet: valmistautuminen, näkökulman valinta, ymmärryksen rakentaminen, ratkaisuideoiden luominen ja valinta, prototyyppi sekä liiketoimintakokeilu.

Toteutuksen tiedot

Laajuus: 5 opintopistettä
Paikka: Verkkototeutus
Aika: Saatavilla syys-, kevät- ja kesälukukausilla.
Opetuskieli: Saatavilla suomeksi ja englanniksi.
Taso: AMK ja YAMK, myös avoimen AMK:n tarjonnassa

Palvelumuotoiluopinnoissa opit asiakaslähtöistä palveluiden muotoilua ja kehittämistä. Opinnot tarjoavat sinulle ajattelumalleja, käytännön menetelmiä ja työkaluja, joita voit hyödyntää urallasi.

Yritysten kiinnostus palvelumuotoilua kohtaan on kasvussa, joten nämä opinnot eivät varmasti mene hukkaan. Palvelumuotoiluprosessi perustuu muotoiluajatteluun. Prosessin tarkoituksena on suunnitella palveluja, jotka tasapainottavat asiakkaan, käyttäjän ja yrityksen tarpeet luoden laadukkaan palvelukokemuksen.

Toteutuksen tiedot:

Laajuus: 5 opintopistettä
Paikka: Verkkototeutus
Aika: Saatavilla syys-, kevät ja kesälukukausilla
Opetuskieli: Saatavilla suomeksi ja englanniksi.
Taso: AMK ja YAMK, myös avoimen AMK:n tarjonnassa

Projektityöskentely on erittäin yleinen työskentelytapa nykypäivän työelämässä, jota kannattaa harjoitella jo opintojen aikana. cSchool-projektit ovat erinomainen mahdollisuus saada kokemusta projektityöskentelystä erilaisten tiimien kanssa.

cSchool-projektit ovat erinäköisiä ja -kokoisia kehittämisprojekteja, joissa etsitään ratkaisuja työelämän toimeksiantajien liiketoimintahaasteisiin. Projekteissa etsitään ja analysoidaan tietoa sekä hyödynnetään sitä työelämälähtöisen haasteen ratkaisemisessa. Työskentelyn tuloksena syntyneitä kehittämisratkaisuja analysoidaan yhdessä muiden osallistujien kanssa.

cSchool-projektissa saat mahdollisuuden kehittää monipuolista osaamista ja se tukee tiedollista, taidollista ja asenteellista kehittymistäsi. Projektien kohteet voivat liittyä markkinointiin, liiketoimintaan tai tapahtumiin.

Projektit voidaan toteuttaa osana moduuleja, osana liiketalouden opintoja ja vapaasti valittavina opintoina.

Toteutuksen tiedot

Laajuus: 5-10 opintopistettä
Paikka: Verkkototeutus, työpajoja voidaan järjestää myös livenä
Aika: Saatavilla syys-, kevät- ja kesälukukausilla
Opetuskieli: Saatavilla suomeksi ja englanniksi.
Taso: AMK

Yrityksen perustaminen -opintojakson aikana opit, mitä yrityksen perustamiseen liittyy ja mitä se edellyttää sinulta aloittavana yrittäjänä. Opintojaksolla perehdytään yrityksen perustamisen prosessiin neljän teeman avulla:

  • Minustako yrittäjä?
  • Liikeidea ja liiketoimintasuunnitelma
  • Yhtiömuodon valinta
  • Yrityksen perustamisen asiakirjat

Kukin teema koostuu aiheeseen herättelevistä videoista, opetusmateriaalista, lisämateriaalista ja harjoitustehtävästä. Tehtävät testaavat kykyäsi reflektoida omaa osaamistasi, pohtia omia tavoitteitasi ja suunnitella omaa liiketoimintaasi.

Toteutuksen tiedot

Laajuus: 2 op
Paikka: Verkkototeutus
Aika: Nonstop
Opetuskieli: Saatavilla suomeksi ja englanniksi.
Taso: AMK

Kaupallistamisen perusteissa opit, miten liikeidea muutetaan asiakasta kiinnostavaksi ja hyödylliseksi tuotteeksi ja palveluksi. Opintojaksolla opit ymmärtämään kaupallistamisen peruskäsitteet, tunnistamaan kaupallistamisen tehtäviä ja mahdollisuuksia sekä hahmottamaan kehittämistoimien merkityksen liiketoimintaan ja sen kannattavuuteen. 

Toteutuksen tiedot

Laajuus: 5 opintopistettä
Paikka: Verkkototeutus
Aika: Nonstop
Opetuskieli: Saatavilla suomeksi.
Taso: AMK

Immateriaalioikeuksien perusteet -opinnoissa tutustut immateriaalioikeuden peruskäsitteisiin ja suojamuotoihin. Opintojaksolla opit ymmärtämään immateriaalioikeuden keskeisiä tehtäviä ja mahdollisuuksia osana liiketoimintaa ja kaupallistamisen vaiheita.

Toteutuksen tiedot

Laajuus: 2 opintopistettä
Paikka: Verkkototeutus
Aika: Saatavilla syys-, kevät- ja kesälukukausilla.
Opetuskieli: Saatavilla suomeksi.
Taso: AMK

Fasilitoinnin perusopinnoissa opit, mitä fasilitoinnilla tarkoitetaan ja kuinka sitä voidaan hyödyntää erilaisissa tilanteissa. Tämän lisäksi saat eväitä tilanteiden ja kokousten fasilitoinnille ja fasilitaattorina toimimiselle.

Toteutuksen tiedot

Laajuus: 3 opintopistettä
Paikka: Verkkototeutus
Aika: Kevätlukukausi
Opetuskieli: Saatavilla suomeksi.
Taso: AMK

Amazing Business Train on kirjaimellisesti HAMKin nopein opintokokonaisuus, jossa opiskelijatiimit hyppäävät junan kyytiin ja rakentavat liiketoimintaideasta valmiin liiketoimintamallin erilaisia liiketoimintamuotoilun työkaluja hyödyntäen. ABT on ainutlaatuinen junamatka Hämeenlinnasta Ouluun ja takaisin!

Toteutuksen tiedot

Laajuus: 5 opintopistettä
Paikka: Juna Hämeenlinnasta Ouluun.
Aika: Tarkista tapahtuman verkkosivulta.
Opetuskieli: Suomi
Taso: AMK ja YAMK

Tutustu meihin!

Vesa Tuomela

Laiska lehtori

Henkilökohtainen ominaisuuteni: Olen värisokea ja juuri siksi värit ja niiden väliset kontrastit ovat minulle tärkeitä.
Mielipiteeni: Liiketoimintamuotoilu luo parempaa liiketoimintaa.
Toimintatapani: Teen nyt. Mietin sitten.
Tiedän: Lukemalla ja kuuntelemalla sähköisiä kirjoja.​ Tekemällä ja kokeilemalla.​ Kuvaamalla. ​ Katsomalla ja kirjoittamalla.
Haluan osata: Kuunnella, yhdistellä, kokeilla, pelätä.
Tuntemani ihmiset: Uteliaita oppijoita ja osaajia.

Jukka Raitanen

Yhteisöhessu

Henkilökohtainen ominaisuuteni: En osaa rakentaa tai sen kummemmin suunnitella mitään fyysistä.
Mielipiteeni: Liiketoimintamuotoilu luo parempaa liiketoimintaa.
Toimintatapani: Reaktiviinen ja keskusteleva.
Tiedän: Olemalla kiinnostunut maailmasta ja lukemalla lisää.​ EN TIEDÄ oikeastaan mitään luonnontieteistä, sen takia mekaanisten asioiden suunnittelu tökkii.
Haluan osata: Urheilun psykologiaa ja ajattelun ajattelun ajattelua, eli systeemistä filosofiaa.
Tuntemani ihmiset: Mielenkiintoisia ihmisiä, joiden maailmankuvat muovaavat omaani

Anni Pajunen

Protokollapäällikkö

Henkilökohtainen ominaisuuteni: En ole kovinkaan luova. Kehitän mieluummin vanhaa kuin luon uutta.
Mielipiteeni: Yhteistyöllä saavutetaan paras lopputulos. Lisäksi yhdessä tekeminen ja oppiminen on hauskempaakin!
Toimintatapani: Suunnitellaan huolellisesti, tehdään, kokeillaan, korjataan, kokeillaan taas ja lopuksi viilataan, viilataan ja viilataan. Voisin viilata ja hienosäätää kaikkea ”melkein valmista” loputtomiin.
Tiedän: Selvittämällä. Kysyn, luen, katson ja kokeilen.
Haluan osata: Olla rohkea, utelias, positiivinen ja kannustava.
Tuntemani ihmiset: Osaavia ja taitavia ihmisiä, jotka inspiroivat minua kehittymään.

Anu Viherä

Numeronikkari

Henkilökohtainen ominaisuuteni: Kaikessa tekemisessäni huomioin aina koreografian ja draaman kaaren, toisinaan onnistuneesti ja toisinaan ei.
Mielipiteeni: Nopeat liikkeet ovat näyttäviä ja tarpeen vaatiessa pivot-käännökset ovat paikallaan.
Toimintatapani: Suunnittelen summittaisesti, kokeilen ja vaihdan tilanteen vaatiessa lennossa suunnitelmaa.
Tiedän: Kokemuksesta
Haluan osata: Katsoa asioita useasta eri näkökulmasta ja ymmärtää.
Tuntemani ihmiset: Erilaisia, mutta kiinnostavia.

Risto Järvinen

Ysärilehtori

Henkilökohtainen ominaisuuteni: Teen täysillä. Rentoudun täysillä.
Mielipiteeni: Liiketoiminnassa menestyminen vaatii yritteliästä asennetta, rohkeutta ja toimeen tarttumista.
Toimintatapani: Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.
Tiedän: Kolmen K:n avulla – kuuntelemalla, kirjoittamalla ja kokeilemalla.
Haluan osata: Valmentaa, opastaa ja innostaa.
Tuntemani ihmiset: Ykkösluokan asiantuntijoita ja innokkaita opiskelijoita.

Minna Tarkkala

Monitoimikone

Henkilökohtainen ominaisuuteni: Monessa vispauksessa pyörineenä pää on sopivasti pyörällä, mutta reseptit ovat kunnossa.
Mielipiteeni: Olemalla kiinnostunut ja avoin voi saavuttaa yllättäviäkin asioita.
Toimintatapani: Tuulta päin tukka hulmuten!
Tiedän: Kokeilen, teen, tutkin, onnistun ja epäonnistun. Ja taas kokeilen.
Haluan osata: Enemmän suunnitelmallisuutta ja pedagogista osaamista.
Tuntemani ihmiset: Ovat oman inspiraationi lähde ja haastavat jatkuvasti yhä parempiin suorituksiin

Sari Hanka

Arjen talkkari

Henkilökohtainen ominaisuuteni: Rohkeus ja aloitteellisuus. Mottoni on, että pitää muistaa unelmoida!
Mielipiteeni: Keskitytään siihen mihin voimme itse vaikuttaa.
Toimintatapani: Kokonaisuuksien kautta yksityiskohtien kimppuun.
Tiedän: Tekemällä, havainnoimalla, kuuntelemalla ja keskustelemalla. Myöhemmin lukemalla – mihin teoriaan opitun voi yhdistää.
Haluan osata: Oppia joka päivä jotain uutta.
Tuntemani ihmiset: Ovat erilaisia ja siksi niin kiinnostavia.

Mistä on kyse?

Yritteliäs korkeakoulu ei ole suunnattu vain yrittäjyydestä haaveileville liiketalouden opiskelijoille, vaan opinnoista hyötyvät kaikki HAMKin opiskelijat opintojen alasta riippumatta. Yritteliään korkeakoulun arvoihin kuuluu uteliaisuus ja halu oppia uutta. Yritteliäässä korkeakoulussa myös ohjaajilta löytyy halua oppia uutta yhdessä opiskelijoiden kanssa. Yhdessä luomme turvallisen oppimisen ympäristön, jossa erehtyminen ja mokaaminen on sallittua. Niistähän ihminen oppii parhaiten.

Yritteliäisyydellä tarkoitamme mahdollisuuksien tunnistamista, innovaatiokyvykkyyttä ja kykyä luoda uutta. Yritteliäässä korkeakoulussa opitaan myös liiketoiminnan ja palveluiden kehittämisestä, asiakaskokemuksesta ja asiakaslähtöisyydestä sekä kannattavan liiketoiminnan suunnittelusta.

Yritteliäs korkeakoulu voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: 

  1. Yrittäjyysasenne ja -valmiudet
  2. Uusi yrittäjyys
  3. Uudistuva yrittäjyys

Ensimmäisessä vaiheessa luodaan olosuhteet ja osaaminen yritteliäisyydelle. Toisessa vaiheessa hankitun tiedon ja osaamisen perusteella rakennetaan toimivaa liiketoimintaa ja verkostoja. Kolmannessa vaiheessa jo olemassa olevaa yrittäjyyttä muotoillaan ja kehitetään edelleen yhä paremmaksi.

Yritteliäs korkeakoulu perustuu Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifin antamaan ohjeistukseen yrittäjyyden edistämisestä korkeakouluissa.

Kumppaniemme toteutuksia:

Linnan Business turnajaisten IDEAsarja

Linnan Business turnajaisten IDEAsarja valmentaa uusia yrittäjiä ja yrittäjäksi aikovia. IDEAsarjan valmennuksessa saat asiantuntijoiden sparrausta ja sinulla on mahdollisuus saada myös rahoitusta uuden liikeideasi kehittämiseen. IDEAsarja järjestetään kolme kertaa vuodessa.

Kiertotalouden innovointitapahtuma Frush

Frush on tapahtuma, jossa innovoidaan kiertotaloutta. Tapahtumassa esiintyy vuosittain monia kiinnostavia puhujia, jotka puheenvuoroissaan käsittelevät erilaisia kiertotalouteen liittyviä teemoja.

Tapahtumaan liittyen järjestetään vuosittain myös Frush Startup -kilpailu, jossa etsitään tuoreita liikeideoita ja kiertotalouteen liittyviä innovaatioita. Kilpailuun voivat osallistua sekä opiskelijat että startup-yritykset.

Tapahtumia ja koulutuksia PARKKI Business Parkissa

PARKKI Business Parkista löydät lähes 50 eri toimijan asiantuntijaverkoston, joka tarjoaa koulutus- ja neuvontapalveluita yrityksille sekä yrittäjyydestä, kouluttautumisesta ja työllistymisestä kiinnostuneille. PARKKI Business Parkki sijaitsee Hämeenlinnan keskustassa osoitteessa Raatihuoneenkatu 21-23, 13100 Hämeenlinna. Tutustu Parkin tapahtuma- ja koulutustarjontaan PARKKI Business Parkin tapahtumakalenterissa.

Yritteliäs korkeakoulu työelämän edustajalle

Haasta meidät!

Haasta opiskelijat etsimään, oivaltamaan, kehittämään ja kokeilemaan ratkaisuideoita yrityksesi liiketoiminnan haasteisiin tai uusiin mahdollisuuksiin. Saat käyttöösi opiskelijatiimin, joka työskentelee antamasi haasteen parissa kehittäen erilaisia ratkaisuideoita yrityksesi tarpeisiin.

Toimeksiannon tekeminen on helppoa: vastaa vain alla oleviin kysymyksiin ja jätä yhteystietosi.
Olemme myöhemmin yritykseesi yhteydessä.