Hyppää sisältöön
Kolme henkilöä HAMK-hupparit yllään seisoo selin kameraan ja keskustelevat edessään olevalle valkotaululle kirjoitetuista asioista.

Yritteliäs korkeakoulu

Yritteliäisyys on mahdollisuuksien tunnistamista, innovaatiokyvykkyyttä ja kykyä luoda uutta. Yritteliäässä korkeakoulussa opitaan yhdessä tekemisen ja kokeilemisen kautta!

Yritteliäisyys on mielentila!

Yritteliäässä korkeakoulussa pääset kehittämään omia liikeideoitasi, kasvattamaan liiketoimintaosaamistasi, ratkomaan työelämälähtöisiä liiketoimintahaasteita ja toimimaan erilaisissa tiimeissä. Meillä voit valita ja vaikuttaa – saat rakentaa itsesi näköistä opiskelupolkua!

Yritteliään korkeakoulun opinnot löytyvät HAMKin vapaavalintaisten opintojen tarjonnasta ja ne sopivat kaikille HAMKin opiskelijoille. Osa toteutuksista on saatavilla sekä suomeksi että englanniksi. Tarjonnastamme löytyy opiskeltavaa myös YAMK-tutkintoa suorittaville ja avoimessa AMKissa opiskeleville.

Liikeideasta liiketoimintaan opinnoissa syvennytään liiketoiminnan maailmaan. Opit etsimään liiketoimintamahdollisuuksia ja luomaan mahdollisuuksista liikeideoita. Opit luomaan ja kokeilemaan asiakkaita ja käyttäjiä kiinnostavia tuote-, palvelu- ja liiketoimintaratkaisuja sekä suunnittelemaan kannattavaa liiketoimintaa.

Toteutuksen tiedot

Laajuus: 5 opintopistettä
Paikka: Verkkototeutus
Aika: Saatavilla syys-, kevät- ja kesälukukausilla
Opetuskieli: Suomi
Taso: AMK, saatavilla myös avoimen AMK:n tarjonnassa

Startup Business Schoolissa pääset toteuttamaan joko omaan tai annettuun liiketoimintamahdollisuuteen ratkaisuja. Liiketoimintamahdollisuus voi olla tuote-, palvelu- tai jopa liiketoimintaidea. Toteutus koostuu kolmesta kokonaisuudesta: liiketoimintamahdollisuuden etsimisestä, idean kaupallistamisesta ja liiketoiminnan mallintamisesta.

Liiketoimintamahdollisuuden etsimisvaiheessa keskeisiä aiheita ovat asiakkaat, käyttäjät, tarpeet ja ratkaisuideat.

Idean kaupallistamisen kokonaisuudessa aiheina ovat konsepti, arvolupaus, asiakkaan kokemus ja prototyyppi.

Liiketoiminnan mallintamisessa tarkastellaan mm. liiketoimintamallia, talouden prototyyppiä, kokeiluja, MVP (minimitarpeet täyttävä palvelu), työsuunnitelmaa ja mittarointia.

Toteutuksen tiedot

Laajuus: 15 opintopistettä
Paikka: Verkkototeutus
Aika: Saatavilla syys-, kevät- ja kesälukukausilla
Opetuskieli: Saatavilla suomeksi ja englanniksi.
Taso: AMK ja YAMK, myös avoimen AMK:n tarjonnassa

Amazing Business Train on kirjaimellisesti HAMKin nopein opintokokonaisuus, jossa opiskelijatiimit hyppäävät junan kyytiin ja rakentavat liiketoimintaideasta valmiin liiketoimintamallin erilaisia liiketoimintamuotoilun työkaluja hyödyntäen. ABT on ainutlaatuinen junamatka Hämeenlinnasta Ouluun ja takaisin!

Seuraavan kerran junamatkalle lähdetään 19.-20.3.2024!

Toteutuksen tiedot

Laajuus: 5 opintopistettä
Paikka: Juna Hämeenlinnasta Ouluun.
Aika: Tarkista tapahtuman verkkosivulta
Opetuskieli: Suomi
Taso: AMK ja YAMK

Business Design -opinnoissa opiskellaan liiketoiminnan muotoilua ja kehittämistä. Näissä opinnoissa opit soveltamaan palvelu- ja liiketoimintamuotoilun prosesseja ja menetelmiä valitsemassasi liiketoimintahaasteessa sekä luomaan haasteisiin ratkaisuja. Keskeisessä osassa ovat tuplasilmukkaprosessin eri vaiheet: valmistautuminen, näkökulman valinta, ymmärryksen rakentaminen, ratkaisuideoiden luominen ja valinta, prototyyppi sekä liiketoimintakokeilu.

Toteutuksen tiedot

Laajuus: 5 opintopistettä
Paikka: Verkkototeutus
Aika: Saatavilla syys-, kevät- ja kesälukukausilla.
Opetuskieli: Saatavilla suomeksi ja englanniksi.
Taso: AMK ja YAMK, myös avoimen AMK:n tarjonnassa

Palvelumuotoiluopinnoissa opiskellaan palveluiden muotoilua ja kehittämistä asiakaslähtöisesti. Yritysten kiinnostus palvelumuotoilua kohtaan on alati kasvussa, joten nämä opinnot eivät mene hukkaan.

Palvelumuotoiluopinnot tarjoavat ajattelumalleja, käytännön menetelmiä ja työkaluja asiakaslähtöisten palvelujen muotoilemiseksi ja kehittämiseksi. Palvelumuotoiluprosessi perustuu muotoiluajatteluun ja sen tarkoituksena on suunnitella palvelut, jotka tasapainottavat asiakkaan, käyttäjän ja yrityksen tarpeet tavalla, joka luo laadukkaan palvelukokemuksen.

Toteutuksen tiedot:

Laajuus: 5 opintopistettä
Paikka: Verkkototeutus
Aika: Saatavilla syys-, kevät ja kesälukukausilla
Opetuskieli: Saatavilla suomeksi ja englanniksi.
Taso: AMK ja YAMK, myös avoimen AMK:n tarjonnassa

Projektityöskentely on erittäin yleinen työtapa nykypäivän työelämässä. Tällaista työskentelytapaa kannattaa harjoitella jo opintojen aikana. cSchool-projektit ovat erinomainen mahdollisuus saada kokemusta projektityöskentelystä erilaisten tiimien kanssa.

cSchool-projektit ovat erinäköisiä ja -kokoisia kehittämisprojekteja, joissa etsitään ratkaisuja työelämän toimeksiantajien liiketoimintahaasteisiin. Projekteissa etsitään tietoa ja analysoidaan sekä hyödynnetään löydettyä tietoa haasteen ratkaisemisessa. Työskentelyn tuloksena syntyneitä kehittämisratkaisuja analysoidaan yhdessä muiden osallistujien kanssa. Tämä antaa opiskelijoille mahdollisuuden kerryttää monipuolista osaamista ja tukee niin tiedollista, taidollista kuin asenteellistakin kehittymistä. Projektien kohteet voivat liittyä joko markkinointiin, liiketoimintaan tai tapahtumiin.

cSchool-projektit voidaan toteuttaa osana moduuleja, osana liiketalouden opintoja ja vapaasti valittavina opintoina.

Toteutuksen tiedot

Laajuus: 5-10 opintopistettä
Paikka: Verkkototeutus, työpajoja voidaan järjestää myös livenä
Aika: Saatavilla syys-, kevät- ja kesälukukausilla
Opetuskieli: Saatavilla suomeksi ja englanniksi.
Taso: AMK

Kaupallistamisen perusteissa opitaan, miten liikeidea muutetaan asiakasta kiinnostavaksi ja hyödylliseksi tuotteeksi ja palveluksi. Opintojaksolla opit ymmärtämään kaupallistamisen peruskäsitteet, tunnistamaan kaupallistamisen tehtäviä ja mahdollisuuksia sekä hahmottamaan kehittämistoimien merkityksen liiketoimintaan ja sen kannattavuuteen. 

Toteutuksen tiedot

Laajuus: 5 opintopistettä
Paikka: Verkkototeutus
Aika: Nonstop
Opetuskieli: Saatavilla suomeksi.
Taso: AMK

Immateriaalioikeuksien perusteet -opinnoissa tutustutaan immateriaalioikeuden peruskäsitteisiin ja suojamuotoihin. Opintojaksolla opit ymmärtämään immateriaalioikeuden keskeisiä tehtäviä ja mahdollisuuksia osana liiketoimintaa ja kaupallistamisen vaiheita.

Toteutuksen tiedot

Laajuus: 2 opintopistettä
Paikka: Verkkototeutus
Aika: Saatavilla syys-, kevät- ja kesälukukausilla.
Opetuskieli: Saatavilla suomeksi.
Taso: AMK

Fasilitoinnin perusopinnoissa opit, mitä fasilitoinnilla tarkoitetaan ja kuinka sitä voidaan hyödyntää erilaisissa tilanteissa. Tämän lisäksi saat eväitä tilanteiden ja kokousten fasilitoinnille ja fasilitaattorina toimimiselle.

Toteutuksen tiedot

Laajuus: 3 opintopistettä
Paikka: Verkkototeutus
Aika: Kevätlukukausi
Opetuskieli: Saatavilla suomeksi.
Taso: AMK

Tutustu meihin!

Vesa Tuomela

Laiska lehtori

Henkilökohtainen ominaisuuteni: Olen värisokea ja juuri siksi värit ja niiden väliset kontrastit ovat minulle tärkeitä.
Mielipiteeni: Liiketoimintamuotoilu luo parempaa liiketoimintaa.
Toimintatapani: Teen nyt. Mietin sitten.
Tiedän: Lukemalla ja kuuntelemalla sähköisiä kirjoja.​ Tekemällä ja kokeilemalla.​ Kuvaamalla. ​ Katsomalla ja kirjoittamalla.
Haluan osata: Kuunnella, yhdistellä, kokeilla, pelätä.
Tuntemani ihmiset: Uteliaita oppijoita ja osaajia.

Jukka Raitanen

Yhteisöhessu

Henkilökohtainen ominaisuuteni: En osaa rakentaa tai sen kummemmin suunnitella mitään fyysistä.
Mielipiteeni: Liiketoimintamuotoilu luo parempaa liiketoimintaa.
Toimintatapani: Reaktiviinen ja keskusteleva.
Tiedän: Olemalla kiinnostunut maailmasta ja lukemalla lisää.​ EN TIEDÄ oikeastaan mitään luonnontieteistä, sen takia mekaanisten asioiden suunnittelu tökkii.
Haluan osata: Urheilun psykologiaa ja ajattelun ajattelun ajattelua, eli systeemistä filosofiaa.
Tuntemani ihmiset: Mielenkiintoisia ihmisiä, joiden maailmankuvat muovaavat omaani

Anni Pajunen

Protokollapäällikkö

Henkilökohtainen ominaisuuteni: En ole kovinkaan luova. Kehitän mieluummin vanhaa kuin luon uutta.
Mielipiteeni: Yhteistyöllä saavutetaan paras lopputulos. Lisäksi yhdessä tekeminen ja oppiminen on hauskempaakin!
Toimintatapani: Suunnitellaan huolellisesti, tehdään, kokeillaan, korjataan, kokeillaan taas ja lopuksi viilataan, viilataan ja viilataan. Voisin viilata ja hienosäätää kaikkea ”melkein valmista” loputtomiin.
Tiedän: Selvittämällä. Kysyn, luen, katson ja kokeilen.
Haluan osata: Olla rohkea, utelias, positiivinen ja kannustava.
Tuntemani ihmiset: Osaavia ja taitavia ihmisiä, jotka inspiroivat minua kehittymään.

Anu Viherä

Numeronikkari

Henkilökohtainen ominaisuuteni: Kaikessa tekemisessäni huomioin aina koreografian ja draaman kaaren, toisinaan onnistuneesti ja toisinaan ei.
Mielipiteeni: Nopeat liikkeet ovat näyttäviä ja tarpeen vaatiessa pivot-käännökset ovat paikallaan.
Toimintatapani: Suunnittelen summittaisesti, kokeilen ja vaihdan tilanteen vaatiessa lennossa suunnitelmaa.
Tiedän: Kokemuksesta
Haluan osata: Katsoa asioita useasta eri näkökulmasta ja ymmärtää.
Tuntemani ihmiset: Erilaisia, mutta kiinnostavia.

Risto Järvinen

Ysärilehtori

Henkilökohtainen ominaisuuteni: Teen täysillä. Rentoudun täysillä.
Mielipiteeni: Liiketoiminnassa menestyminen vaatii yritteliästä asennetta, rohkeutta ja toimeen tarttumista.
Toimintatapani: Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.
Tiedän: Kolmen K:n avulla – kuuntelemalla, kirjoittamalla ja kokeilemalla.
Haluan osata: Valmentaa, opastaa ja innostaa.
Tuntemani ihmiset: Ykkösluokan asiantuntijoita ja innokkaita opiskelijoita.

Minna Tarkkala

Monitoimikone

Henkilökohtainen ominaisuuteni: Monessa vispauksessa pyörineenä pää on sopivasti pyörällä, mutta reseptit ovat kunnossa.
Mielipiteeni: Olemalla kiinnostunut ja avoin voi saavuttaa yllättäviäkin asioita.
Toimintatapani: Tuulta päin tukka hulmuten!
Tiedän: Kokeilen, teen, tutkin, onnistun ja epäonnistun. Ja taas kokeilen.
Haluan osata: Enemmän suunnitelmallisuutta ja pedagogista osaamista.
Tuntemani ihmiset: Ovat oman inspiraationi lähde ja haastavat jatkuvasti yhä parempiin suorituksiin

Sari Hanka

Arjen talkkari

Henkilökohtainen ominaisuuteni: Rohkeus ja aloitteellisuus. Mottoni on, että pitää muistaa unelmoida!
Mielipiteeni: Keskitytään siihen mihin voimme itse vaikuttaa.
Toimintatapani: Kokonaisuuksien kautta yksityiskohtien kimppuun.
Tiedän: Tekemällä, havainnoimalla, kuuntelemalla ja keskustelemalla. Myöhemmin lukemalla – mihin teoriaan opitun voi yhdistää.
Haluan osata: Oppia joka päivä jotain uutta.
Tuntemani ihmiset: Ovat erilaisia ja siksi niin kiinnostavia.

Kumppaniemme toteutuksia:

Linnan Business turnajaisten IDEAsarja

Linnan Business turnajaisten IDEAsarja valmentaa uusia yrittäjiä ja yrittäjäksi aikovia. IDEAsarjan valmennuksessa saat asiantuntijoiden sparrausta ja sinulla on mahdollisuus saada myös rahoitusta uuden liikeideasi kehittämiseen. IDEAsarja järjestetään kolme kertaa vuodessa.

Kiertotalouden innovointitapahtuma Frush

Frush on tapahtuma, jossa innovoidaan kiertotaloutta. Tapahtumassa esiintyy vuosittain monia kiinnostavia puhujia, jotka puheenvuoroissaan käsittelevät erilaisia kiertotalouteen liittyviä teemoja.

Tapahtumaan liittyen järjestetään vuosittain myös Frush Startup -kilpailu, jossa etsitään tuoreita liikeideoita ja kiertotalouteen liittyviä innovaatioita. Kilpailuun voivat osallistua sekä opiskelijat että startup-yritykset.

Tapahtumia ja koulutuksia PARKKI Business Parkissa

PARKKI Business Parkista löydät lähes 50 eri toimijan asiantuntijaverkoston, joka tarjoaa koulutus- ja neuvontapalveluita yrityksille sekä yrittäjyydestä, kouluttautumisesta ja työllistymisestä kiinnostuneille. PARKKI Business Parkki sijaitsee Hämeenlinnan keskustassa osoitteessa Raatihuoneenkatu 21-23, 13100 Hämeenlinna. Tutustu Parkin tapahtuma- ja koulutustarjontaan PARKKI Business Parkin tapahtumakalenterissa.

Mistä on kyse?

Yritteliään korkeakoulun arvoihin kuuluu uteliaisuus ja halu oppia uutta. Yritteliäässä korkeakoulussa myös ohjaajilta löytyy halua oppia uutta yhdessä opiskelijoiden kanssa. Yhdessä luomme turvallisen oppimisen ympäristön, jossa erehtyminen ja mokaaminen on sallittua. Niistähän ihminen oppii parhaiten.

Yritteliäs korkeakoulu ei kuitenkaan ole suunnattu vain yrittäjyydestä haaveileville. Yritteliäisyydellä tarkoitetaan HAMKin oppimisympäristössä mahdollisuuksien tunnistamista, innovaatiokyvykkyyttä ja kykyä luoda uutta. Yritteliäässä korkeakoulussa opitaan myös liiketoiminnan ja palveluiden kehittämisestä, asiakaskokemuksesta ja asiakaslähtöisyydestä sekä kannattavan liiketoiminnan suunnittelusta.

Yritteliäs korkeakoulu voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: 1. Yrittäjyysasenne ja -valmiudet, 2. Uusi yrittäjyys ja 3. Uudistuva yrittäjyys. Ensimmäisessä vaiheessa luodaan olosuhteet ja osaaminen yritteliäisyydelle. Toisessa vaiheessa hankitun tiedon ja osaamisen perusteella rakennetaan toimivaa liiketoimintaa ja verkostoja. Kolmannessa vaiheessa jo olemassa olevaa yrittäjyyttä muotoillaan ja kehitetään edelleen yhä paremmaksi. Yritteliäs korkeakoulu perustuu Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifin antamaan ohjeistukseen yrittäjyyden edistämisestä korkeakouluissa.

Yritteliäs korkeakoulu työelämän edustajalle

Haasta meidät!

Haasta opiskelijat etsimään, oivaltamaan, kehittämään ja kokeilemaan ratkaisuideoita yrityksesi liiketoiminnan haasteisiin tai uusiin mahdollisuuksiin. Saat käyttöösi opiskelijatiimin, joka työskentelee antamasi haasteen parissa kehittäen erilaisia ratkaisuideoita yrityksesi tarpeisiin.

Toimeksiannon tekeminen on helppoa: vastaa vain alla oleviin kysymyksiin ja jätä yhteystietosi.
Olemme myöhemmin yritykseesi yhteydessä.