Hyppää sisältöön
Home Opiskelijan sivut Opiskelijayhdistykset HAMKissa

Opiskelijakunta HAMKO

Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – HAMKO on opiskelijalähtöinen ja tehokas vaikuttaja, joka toimii opiskelijoiden edunvalvojana kaikilla HAMKin seitsemällä kampuksella: Hämeenlinna, Lepaa, Valkeakoski, Forssa, Riihimäki, Evo ja Mustiala.

HAMKO ajaa ja valvoo opiskelijoiden etuja

  • Yksi opiskelijakunnan tärkeimmistä tehtävistä on saada opiskelijoiden mielipiteet kuuluviin ja toimia opiskelijoiden edunvalvojana edustamalla opiskelijoita HAMKin sisäisissä työryhmissä.
  • Vaikuttamalla paikallisiin päättäjiin
  • Huolehtimalla opiskelijaedustuksesta esimerkiksi korkeakoulun hallinnossa
  • Edunvalvonnan lisäksi HAMKO ylläpitää aktiivista opiskelijakulttuuria järjestämällä erilaisia tapahtumia ja kouluttaa tuutoreita.

Jäsenyys ja jäsenedut

Liity HAMKOn jäseneksi ja ota opiskeluajastasi kaikki ilo irti! HAMKOn jäsenenä sinulla on mahdollisuus vaikuttaa opintoihin ja opiskeluelämään. Jäsenenä voit mm. asettua ehdolle ja äänestää edustajistovaaleissa sekä hakea opiskelijakunnan hallitukseen.


Jäsenenä saat opiskelijakortin, joka on todistus opiskelijastatuksesta ja saat käyttöösi tuhansia opiskelija-alennuksia ja etuja ympäri Suomen. HAMKOn jäsenten käytössä on muovisen AMK-opiskelijakortin lisäksi Pivon digitaalinen opiskelijakortti. Opiskelijoiden luottovaatteen, eli haalarit saat edullisemmin HAMKOn jäsenenä.


HAMKOn jäsenenä voit myös kouluttautua tuutoriksi ja olla osaltasi auttamassa ja opastamassa uusia opiskelijoita ja järjestämässä tapahtumia.

Ketkä voivat liittyä jäseneksi?

HAMKOn jäseneksi voivat liittyä kaikki läsnäolevat, tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevat hamkilaiset – myös monimuoto-, vaihto- ja YAMK-opiskelijat.


Polkuopiskelijat voivat myös liittyä jäseneksi, he saavat käyttöönsä erillisen opiskelijakortin polkuopintojen ajaksi. Pivon opiskelijakortti ja AMK-opiskelijakortti eivät ole polkuopiskelijoiden käytettävissä.


Opiskelijakortin saamisen edellytykset eivät täyty, mikäli opiskelet ammatillisessa opettajakorkeakoulussa, tilauskoulutuksessa, väyläopintoja, avoimessa ammattikorkeakoulussa tai suoritat koulutuskokonaisuutta, joka koostuu vain tutkinnon osista.

Paikalliset opiskelijayhdistykset

HAMKOn lisäksi kampuksillamme toimii kampus- ja koulutusalakohtaisia opiskelijayhdistyksiä. Opiskelijayhdistykset hoitavat opiskelijoiden asioita paikallisesti ja tukevat opiskelijakuntaa opiskelijoiden edunvalvonnassa. Kumppaniyhdistykset järjestävät erilaisia tapahtumia, joita täydennetään HAMKOn tapahtumakalenteriin.

Mikä opiskelijakunta on?

Opiskelijakunta on ammattikorkeakoululakiin (Ammattikorkeakoululaki, 41 §) perustuva opiskelijoiden edunvalvonta- ja palveluorganisaatio. Opiskelijakunta toimii jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään. Opiskelijakunnan tehtävänä on omalta osaltaan valmistaa opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. Opiskelijakunnan erityisenä tehtävänä on valita opiskelijaedustajat ammattikorkeakoululain 4 § määriteltyihin toimielimiin sekä osallistua tarvittaessa opiskelijoiden terveydenhuollon toteuttamiseen terveydenhuoltolain ja korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuoltolain asetusten mukaisesti.