Hyppää sisältöön
Home Opiskelijan sivut Turvallisuus

Turvallisuus

Kampusten pelastussuunnitelmat

Tutustu oman kampuksesi pelastussuunnitelmaan oheisista linkeistä:

Havaitsitko jotain?

Turvallisuuden varmistamisessa tärkeintä on riskien tunnistaminen ja niiden ennakointi. Siksi on erityisen tärkeää, että pienetkin turvallisuuteen liittyvät puutteet ja ongelmat tunnistetaan ja  korjataan mahdollisimman pian. Jokainen yhteisön jäsen voi edistää turvallisuutta ilmoittamalla havainnoistaan ja ideoimalla parannuksia.

Ilmoita välittömästi turvallisuushavainnosta, jos esimerkiksi

 • havaitset opiskelu- tai työskentelytilanteessa turvallisuuspuutteita
 • sinulle sattuu läheltä piti- tai uhkatilanne
 • koet esimerkiksi häiritää tai epäasiallista käytöstä

Ilmoitusten avulla voimme toimia tehokkaasti tilanteen korjaamiseksi ja vastaavan toistumisen välttämiseksi.

Ohjeet turvallisuushavainnosta ilmoittamiseksi

Yleisistä turvallisuushavainnoista ja ideoista voi ilmoittaa kolmella tavalla:

 1. Täytä turvallisuushavaintolomake (Webropol-lomake on suojattu ja mahdollistaa myös anonyymin ilmoituksen)
 2. Lähetä vapaamuotoinen ilmoitus sähköpostilla osoitteen [email protected]
 3. Jos olet opiskelija tai kuulut henkilöstöön, Avaa uusi tiketti HAMK Servicedeskin “turvallisuushavainto / Safety observation” -kategoriaan.

Ilmoitukset ja ehdotukset vastaanottaa HAMKin turvallisuusasiantuntija, joka käsittelee ne luottamuksellisesti yhdessä aiheeseen liittyvien toimijoiden kuten kampusten turvallisuusryhmien, kiinteistöpalveluiden tai opiskelijoiden hyvinvointipalveluiden kanssa mahdollisimman pian.

Työsuojelun lakisääteiset ilmoituslomakkeet henkilökunnalle on koottu intraan (linkki).

Turvallisuusohjeita

Yleinen hätänumero 112

Havaitessasi vaaratilanteen, joka uhkaa henkeä, terveyttä, omaisuutta tai ympäristöä, soita yleiseen hätänumeroon 112.

Hätänumeroon soitetaan kiireellisissä hätätilanteissa, kun paikalle tarvitaan auttavia viranomaisia kuten ensihoito, pelastuslaitos, poliisi, ensihoito tai sosiaaliviranomainen. Hätänumeroon vastataan “Hätäkeskus – Nödcentralen”.

Hätäpuhelun aikana on tärkeää kuunnella ja vastata päivystäjän kysymyksiin mahdollisimman tarkasti.

Milloin soitan hätänumeroon 112?

 • kun kohtaat hätätilanteen tai tarvitset kiireellisesti viranomaisapua paikalle
 • kun tiedät tai epäilet hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön olevan uhattuna tai vaarassa

Älä soita hätänumeroon

 • kysely- tai tiedustelutarkoituksessa
 • häiriötilanteissa, joissa kukaan ei ole vaarassa: sähkökatkokset
 • kiireettömissä tilanteissa

Jos olet epävarma tilanteen kiireellisyydestä, soita silloin hätänumeroon 112. Soita itse, jos voit. Välikäsien kautta tuleva puhelu voi pahimmillaan viivästyttää avun paikalle tuloa.

Avun hälyttämisen jälkeen ilmoita havainnostasi HAMKin tai HAMIn henkilöstöön kuuluvalle tai esimiehellesi.

Muita hätätilanteessa mahdollisesti tarvittavia numeroita

Myrkytystietokeskus (09) 471 977
Suomen mielenterveysseuran valtakunnallinen kriisipuhelin 010 195 202

Hätäensiapu

Tee nopeasti tilannearvio – selvitä, mitä on tapahtunut:

 • Onko autettava hereillä? Jos hän on hereillä, kysele, mitä on tapahtunut. Tarvittaessa soita apua numerosta 112. Jos autettava ei ole hereillä, soita hätänumeroon 112 ja noudata hätäkeskuksen antamia ohjeita.
 • Hengittääkö autettava? Jos hengittää, käännä kylkiasentoon. Jos autettava ei hengitä, soita 112 (tai huuda apua) ja aloita elvytys hätäkeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Tulipalo

Pelasta

Pelasta itsesi ja muut vaarassa olevat. Varoita muita.
Varo hengittämästä savua.
Ohjaa rakennuksessa olevat lähintä poistumistietä ulos.
Älä käytä hissiä.
Siirry kokoontumispaikalle ja odota lisäohjeita.
Tulipalo- tai kaasuvaaratilanteessa sulje ovet ja ikkunat perässäsi.

Ilmoita

Soita hätänumeroon 112.
Kerro, kuka olet, missä palaa: osoite ja kerros, mikä palaa ja onko ihmisiä vaarassa.
Älä katkaise puhelua ilman lupaa.
Ilmoita palosta muille rakennuksessa oleville. Mikäll rakennuksessa ei ole palokelloa tai muuta teknistä hälytintä, tee hälytys suullisesti megafonilla, keskusradiolla tai huutamalla: “Palohälytys, siirtykää kokoontumispaikalle”

Sammuta

Ota lähin sammutin ja aloita sammutustyöt heti, älä kuitenkaan vaaranna omaa henkeäsi.
Älä käytä vettä sähköjännitteisiin kohteisiin tai nestepaloihin.
Aloita liekkien edestä, jatka taakse. Levitä aine alhaalta ylös, edestakaisella liikkeellä liekkien juureen.
Kun liekit katoavat, lopeta sammutus.

Ehkäise

Rajoita palon leviäminen sulkemalla ovet ja ikkunat
Poista lähellä olevat tulenarat esineet ja syttyvät aineet.

Opasta

Järjestä palokunnalle opastus palopaikalle.

Rakennuksesta poistuminen

Jotta poistuminen tapahtuisi nopeasti ja turvallisesti, on henkilökunnan ja opiskelijoiden perehdyttävä etukäteen poistumisjärjestelyihin.

Liikkuessasi rakennuksen eri osissa katso jo valmiiksi, missä sijaitsee lähin poistumisreittisi ja mistä löytyy varareitti.

Ota poistuessasi mukaan tarvittava vaatetus. Mikäli mahdollista, sulje ikkunat, ovet, valot, ilmastointi ja sähkölaitteet.

Jos rakennuksesta poistuminen ei ole mahdollista:

 • Soita hätänumeroon ja kerro, kuka olet, missä olet ja mitä on tapahtunut.
 • Mene suojaisaan tilaan.
 • Sulje ovet ja ikkunat.
 • Tuki ovenraot esim. vaatteilla, jotta savu ei pääse sisään.
 • Haistaessasi savua hengitä kostean kankaan läpi, mikäli mahdollista.

Väkivallalla uhkailu ja häirintä

HAMKissa väkivallan ja sillä uhkailun suhteen vallitsee nollatoleranssi. Kaikkiin uhkauksiin suhtaudutaan vakavasti.

Jos koet olevasi välittömässä vaarassa, ota yhteys hälytyskeskukseen 112 ja toimi annettujen ohjeiden mukaisesti.

Ilmoita asiasta mahdollisimman pian HAMKin tai HAMIn henkilökuntaan kuuluvalle tai tee uhka- tai läheltäpiti- ilmoitus.

Häirintätilanteissa opiskelijat voivat ottaa yhteyttä Hamkon häirintäyhdyshenkilöihinkoulutuspäälliköihin tai koulutuksen kehittämispäällikkö Saija Sokkaan. Älä jää yksin, vaan ota rohkeasti yhteyttä!

Itsemurhalla uhkailu

 • Ota kaikki vihjeet todesta
 • Keskustele ja selvitä tilannetta asianosaisen kanssa
 • Älä jätä henkilöä yksin
 • Tunnista omat rajoituksesi psyykkisen neuvonnan antamisessa – tarvittaessa kysy apua turvallisuustyöryhmän jäseniltä, opintopsykologilta, opiskelijaterveydenhoitajalta tai työterveydestä
 • Tuen tarpeen ilmetessä asianosainen tulee ohjata tuen piiriin hoitoonohjausmallin mukaisesti.

HAMKiin kohdistuva uhkaus

 • Ilmoita uhkasta välittömästi joko henkilöstön jäsenelle tai esimiehellesi tai tilanteen vaatiessa suoraan 112.
 • Noudata poistumis- tai suojautumiskehoituksia.
 • Liikkuessasi rakennuksen eri osissa katso jo valmiiksi, missä sijaitsee lähin poistumisreittisi ja mistä löytyy varareitti.
 • Ota poistuessasi mukaan tarvittava vaatetus.

Erityistilanteet

Erityistilanteissa ja poikkeusoloissa (suuronnettomuudet, säteilyonnettomuudet, myrkkylaskeumat) annetaan yleinen vaaramerkki. Se on minuutin mittainen nouseva ja laskeva äänimerkki tai viranomaisen antama varoitus. Sekä nousevan että laskevan äänen pituus on 7 sekuntia.

Toimi näin vaaramerkin kuultuasi:

 • Siirry sisälle ja pysy siellä.
 • Sulje ovet, ikkunat, pysäytä koneellinen ilmanvaihto.
 • Tiivistä läpiviennit esim. muovikalvolla tai teipillä.
 • Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita.
 • Vältä puhelimen käyttöä, etteivät linjat tukkeudu.
 • Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehoitusta.

Yhteyshenkilöt

Jokaisella kampuksellamme on oma turvallisuusryhmänsä. HAMKin turvallisuustyötä suunnitelee ja kehittää kampusten turvallisuusryhmien puheenjohtajien muodostama konsernin turvallisuus- ja varautumisryhmä. 

Kuvassa Juha Mäkelä.

Juha Mäkelä

Lehtori

[email protected]

+358505650835

Kuvassa Soile Viljakka.

Soile Viljakka

Vararehtori

[email protected]

+358400398073

Kuvassa Jyrki Hapulahti.

Jyrki Hapulahti

Lehtori

[email protected]

+358408338211

Koulutuspäällikkö Jari Latva-Koivisto
Lehtori Pekka Puputti