Kampuksella liikkuminen - Hämeen ammattikorkeakoulu
Kampuksella liikkuminen

Kampuksella liikkuminen

15.04.2019 16:13

HAMK:ssa on käytössä Esmi-kulunhallintajärjestelmä joka mahdollistaa opiskelijoiden ja henkilökunnan sekä sidosryhmien oikea-aikaisen pääsyn tiloihin niiden ollessa lukitut.

Opiskelijoilla on mahdollisuus hankkia kulkutunniste tai he voivat liittää opiskelijajärjestön (HAMKO) kuvallisen jäsenkortin Esmi-järjestelmään ja käyttää jäsenkorttia kulkutunnisteenaan. Opiskelijoilla ei voi olla yhtaikaa sekä tunnistetta että jäsenkorttia aktiivisena Esmissä. Kulkutunnisteet tulee palauttaa opiskeluoikeuden päätyttyä, kadonneista tunnisteista peritään 30 € maksu.

Opiskelijoilla on oikeus olla kaikilla HAMK:n kampuksilla opetusrakennuksissa ja liikuntahallilla (Hämeenlinnan korkeakoulukeskus) 06:00 – 22:00 välisenä aikana, jolloin myös kulkutunnisteet toimivat. Oleskelu HAMK:n opiskelu- ja liikuntatiloissa 22:00 jälkeen on kiellettyä ja se aiheuttaa vartioliikkeelle menevän hälytyksen. Turhista hälytyksistä syntyvät kulut laskutetaan täysimääräisesti hälytyksen aiheuttajalta.

Vartioiden paikalle tullessa henkilöiden tulee esittää virallinen voimassa oleva henkilötodistus ja läsnäolijoiden tiedot kirjataan ylös. Kuvallisesta HAMKO:n jäsenkortista voidaan myös henkilö tunnistaa.

Mikäli kulkutunnisteen käyttö tai liikkuminen HAMK:n rakennuksissa herättää kysymyksiä, kannattaa asiasta olla yhteydessä Kiinteistöpalveluiden toimistoon.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU