Opinnot tutkimusryhmissä - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnot tutkimusryhmissä

Opinnot tutkimusryhmissä

07.08.2019 09:58

Huom: Tutkimusyksikköopinnot mahdollistuvat myös YAMK-opiskelijoille vuoden 2019 aikana!

kollaasi eri tutkimusyksikoissa tapahtuvasta tyoskentelysta

​Haluatko saada kokemusta innostavasta yritysyhteistyöstä ja työskennellä yhdessä innovaatio- ja tutkimusosaajien kanssa? Jos tällainen kiinnostaa, niin hakeudu hamkilaiseen tutkimusryhmään. Siis mihin?HAMKissa toimii neljä tutkimusyksikköä: Ammatillisen osaamisen, Biotalouden, Ohutlevyosaamisen ja Älykkäiden palveluiden tutkimusyksiköt. Työskentely tutkimusyksikössä tarjoaa sinulle mahdollisuuden tutustua soveltavan tutkimuksen tekemiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa esim. työskentelyä laboratoriossa, testausten tekemistä tai haastattelututkimusten toteuttamista.

Tutkimusryhmässä toimiminen antaa sinulle opintopisteiden ohella uutta osaamista omalta alaltasi, käytännön kokemusta tutkimustyöstä sekä uusia verkostoja urasuunnittelua ja työnhakua varten.

Tee näin:

  1. Tutustu tutkimusyksiköiden ja tutkimusryhmien toimintaan HAMKin julkisilla sivuilla tai Yammerissa.
  2. Ota yhteyttä siihen tutkimusyksikköön/tutkimusryhmään, mihin ensisijaisesti haluat. Voit soittaa tai lähettää s-postia. Kerro mistä olet kiinnostunut, niin jatketaan keskustelua siitä, miten tutkimusprojekti saadaan osaksi opintojasi.
  3. Keskustele tutkimusryhmäyhteistyöstä ja sen tavoitteista opettajasi kanssa. Sovi mm. siitä miten työskentely edistää opintojasi (opintopisteet).

Ohjeet työskentelyä varten

Ennen tutkimusryhmätyöskentelyn aloittamista tulee opiskelijan, opettajan ja työskentelyä ohjaavan tutkijan käydä läpi tiettyjä perusasioita. Tutkimusyksikkötyöskentely sisältää mahdollisuuden opintopisteiden kerryttämiseen, kun noudatetaan seuraavia ohjeita:

Ennen työskentelyn aloittamista käydään läpi seuraavat asiat:

Tutkimusyksikössä työskentely (opiskelija ja tutkimusyksikkö)

  1. Sovitaan, milloin työskentely tapahtuu.
  2. Sovitaan, millaisia asioita opiskelija tekee työskentelyn aikana (tutkimustyö).
  3. Työskentelyn aikana kootun materiaalin tekijänoikeudet kuuluvat tutkimusryhmälle. Tutkimusryhmä sitoutuu ohjaamaan opiskelijaa kaikissa työskentelyn vaiheissa. Opiskelija sitoutuu noudattamaan annettuja työskentelyohjeita, pitämään kiinni sovitusta aikataulusta sekä ilmoittamaan työn aikana havaitsemistaan tutkimuksen tuloksiin mahdollisesti vaikuttavista seikoista.
  4. Tutkimusyksikkö laatii työskentelystä asianmukaisen työtodistuksen.

Tutkimusyksikkötyön opinnollistaminen (opiskelija, tutkimusyksikkö ja opettaja)

  1. Ennen työskentelyn aloittamista sovitaan työn tavoitteista opintojen näkökulmasta (opinnollistaminen). Sovitaan mm. siitä miten työskentely mahdollisesti edistää opintoja (opintopisteet).
  2. Opinnollistamista varten työskentelyjakso nimetään ja sijoitetaan sopivaan kohtaan opiskelijan opintoja. Työskentelyn opinnollistaminen arvioidaan HAMKin opintojen arviointi -toimintaohjeen mukaan.
  3. Jos opinnollistettu työskentely saavuttaa ylemmän ammattikorkeakoulun opintojen edellyttämän vaatimustason, voidaan työ myöhemmin hyväksilukea ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa. Opintorekisteriin tämä voidaan kirjata niin, että opinnon YAMK-taso näkyy opintosuoritusotteella.

Esimerkki työtodistukseen kirjattavasta tekstistä liittyen YAMK-tasoisten opintojen suorittamiseen: Tutkimusyksikkötyöskentely sisälsi tutkimuksen suunnittelua, aineiston keräämistä ja analysointia. Työskentelyn laajuus oli 5 op (135 tuntia) ja se vastaa NQF:n tasoa 7 (YAMK-tutkintotaso).

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU