Hyppää sisältöön
Home Optimoimalla materiaalivirtoja kohti hiilineutraalia Suomea – yrityksille suunnattu hanke 

Optimoimalla materiaalivirtoja kohti hiilineutraalia Suomea – yrityksille suunnattu hanke 

Kiertotalouden materiaalivirrat lähtevät usein tuotannollista toimintaa harjoittavan yrityksen prosesseista sekä hyödynnettävinä sivuvirtoina että käsittelyä vaativina jätteinä. Tämä materiaalivirtojen hallinta muodostaa perustan kiertotalouden arvoketjuille. Tärkeää on saada materiaalit talteen, uudelleen käyttöön ja prosessoitaviksi, mutta materiaalien kustannustehokkaaseen keräämisen, kuljettamiseen ja varastointiin liittyy monia haasteita. Näitä tullaan ratkomaan HAMK Smart -tutkimusyksikön Kiertotalouden materiaalivirtojen logistiikan optimointi (OPTIMA) -hankkeessa.

OPTIMA-hankkeessa perehdytään yritysten haasteisiin ja kehitetään laskennallisia optimointimenetelmiä sekä testataan niitä yrityskohtaisissa piloteissa. Laskennallinen optimointi tarkoittaa tässä yhteydessä logistiikan kustannusten ja ympäristövaikutusten dataan pohjautuvaa minimoimista tuotannon ja toiminnan tehokkuuden siitä kärsimättä. Logistiikan optimoinnin ohella tärkeitä optimointikohteita ovat myös materiaalien keräykseen tai kiertotalouden prosesseihin liittyvien toimintojen alueellinen sijoittuminen, kuten esimerkiksi jäteasemat ja biokaasulaitokset. Lisäksi hankkeessa autetaan tuotannollisia toimijoita tunnistamaan omien sivu- ja jätevirtojen minimointimahdollisuuksia sekä edistämään näiden materiaalivirtojen hyötykäyttöön päätymistä ja teollisten symbioosien syntymistä.

Yhteistyössä yrityksille syntyy kyvykkyyttä optimoida materiaalien hallintaa ja kuljetuksia taloudellisesti kannattavasti sekä hyödyntämään dataa ja paikkatietoa materiaalivirtojen hallintaan. Hanketta rahoittavat Euroopan unioni (EAKR) ja HAMK Smart -tutkimusyksikkö.

Hankkeeseen haetaan parhaillaan pk-yrityksiä mukaan Kanta-Hämeen alueelta. Yhteydenotot ja lisätiedot projektipäällikkö anne-mari.jarvenpaa@hamk.fi

Lisätiedot

Euroopan unionin osarahoittama