Hyppää sisältöön
Home Osaamiskartoituksen pohjalta rakentui työelämälähtöinen vaatetus- ja muotialan opintotarjonta

Osaamiskartoituksen pohjalta rakentui työelämälähtöinen vaatetus- ja muotialan opintotarjonta

Hämeen ammattikorkeakoulun ja Ammattiopisto Tavastian yhteistyönä on koottu työelämälähtöinen vaatetus- ja muotialan kohderyhmälle soveltuva opintotarjotin, josta osallistuja voi valita uratavoitteidensa mukaisen kokonaisuuden. Opintotarjotin pohjautuu VASTE-hankkeessa keväällä 2023 toteutettuun valtakunnallisesti toimivien vaatetus- ja muotialan yritysten osaamistarvekartoitukseen.

Hämeen ammattikorkeakoulun, Ammattiopisto Tavastian ja Planning Pajunen Oy:n yhteistyönä toteuttamassa osaamistarvekartoituksessa tehtiin 15 vaatetus- ja muotialan yrityksen haastattelukierros, jonka tavoitteena oli täsmentää alan yritysten rekrytointi- ja lisäkoulutustarpeita. Selvityksen mukaan kaikilla siihen osallistuneilla yrityksillä on rekrytointitarvetta seuraavan viiden vuoden aikana melko tasaisesti tuotannon, tuotekehityksen ja muotoilun sekä myynnin- ja markkinoinnin tehtävissä.

Yrityksen näkökulmasta kiinnostavimmiksi koulutusteemoiksi nousivat muotialan digitalisaation mahdollisuudet, verkkokauppaosaaminen, vastuullinen brändi ja uudet liiketoimintamahdollisuudet sekä tuotekehitys- ja laatuprosessiin liittyvät teemat. Digitalisaation osalta 3D-osaaminen nostaa osaamistarpeita sekä suunnittelun että myynnin puolella. Verkkokaupassa korostuu myyntidatan analysoinnin tärkeys sekä kanavan kyky toimia nimenomaan myyntikanavana. Vastuullisuus huomioidaan myös tuotesuunnittelussa ja materiaalivalinnoissa, jossa korostuvat vastuullinen ostotoiminta sopimuksineen, kiertotalouden huomiointi sekä materiaalitestaukset. Tuotekehityksen ja laadun näkökulmasta esiin tuotiin mm. sourcing-ostamisen dokumentit sekä prosessien laadukas läpivienti.

Työelämälähtöinen opintotarjotin vaatetus- ja muotialalle

Osaamistarvekartoitukseen pohjautuen koottiin työelämälähtöinen koulutustarjotin neljän pääteeman alle, jossa osallistuja pääsee kehittämään ja täydentämään osaamistaan omien uratavoitteidensa mukaisesti. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti työssä ja työvoiman ulkopuolella olevat vaatetus- ja muotialan toimijat, jotka haluavat uudistaa osaamistaan, parantaa työmarkkina-asemaansa tai edetä urallaan uutta osaamista vaativiin tehtäviin.

Haku koulutukseen on käynnissä 20.8.2023 asti, ja nämä maksuttomat opinnot ovat suoritettavissa ajalla 1.9.2023-31.1.2024. Suurin osa opintojaksoista on verkko- ja etätoteutuksia, mutta tarjonnassa on myös kädentaitoa ja ammattiosaamista vahvistavaa lähiopetusta Hämeenlinnassa sekä tilaisuuksia verkostoitumiseen.

Vastuullisesti kehittyvä vaatetus- ja muotiala -koulutustarjotin

TEEMA 1. Tuotekehitys ja laatuprosessi

Kestävän kehityksen näkökulmat ovat kasvava osa yritysten tuotekehitystä. Tuotekehitysosaaminen on yritysten ydintoimintaa. Se käsittää koko toimintaketjun suunnitelmasta tuotteeksi sisältäen myös laatuprosessin. Tässä teemassa on mahdollisuus kehittää ajankohtaista osaamista tuotekehityksen, hankintaketjujen ja teollisen valmistuksen työtehtävistä. 

TEEMA 2. Uudistuva vaatetus- ja muotiala

Muotiala elää murroskauttaan kuluttajakäyttäytymisen muuttuessa ja lisäten vastuullisen muodin kysyntää. Muotoiluajattelun kautta lisätään ymmärrystä kuluttajista ja niistä arvoista, joista asiakas on tuotteessa valmis maksamaan. Tässä teemassa perehdytään myös vaatetus- ja muotialan uusiin liiketoimintamalleihin ja ratkaisuihin. 

TEEMA 3. Muotialan digitalisaatio

Digitalisaatio muuttaa alaa laajasti, kun kauppa siirtyy verkkoon. Osaamistarpeet laajenevat uusien digitaalisten työkalujen hallintaan niin suunnittelijoille, markkinoijille kuin kuluttajillekin. 

TEEMA 4. Muotikaupan toimialaosaaminen

Muotialan myyjän laaja-alainen osaaminen varmistaa asiakastyytyväisyyden sekä kuluttajan sitoutumisen myymälän palveluun ja tuotetarjontaan, niin kivijalkakaupassa kuin verkkokaupassakin. Hyvä asiakaspalvelu ja tuotetietous lisää myymälän ja verkkokaupan brändimielikuvaa.

>

Rahoittaja: Hanke on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.