Hyppää sisältöön
Home Kehitimme pedagogista johtajuutta Latinalaisessa Amerikassa

Kehitimme pedagogista johtajuutta Latinalaisessa Amerikassa

Meillä oli tilaisuus jakaa EMBRACE-hankekumppaneille tietoa HAMKin tavoista tehdä yhteistyötä yhteiskunnan eri sidosryhmien ja sektoreiden kanssa soveltaen innovatiivisia ja yhteistoiminnallisia lähestymistapoja opetukseen ja oppimiseen.

EMBRACE on Erasmus+ CBHE -ohjelman rahoittama yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on kehittää pedagogista johtajuutta Latinalaisen Amerikan korkeakouluissa. Hankkeessa on mukana 7 kumppanuuslaitosta Brasiliasta, Kolumbiasta, Portugalista ja Suomesta. Hankkeen päätavoitteena on parantaa korkea-asteen koulutuksen laatua ja relevanssia Latinalaisessa Amerikassa kehittämällä opettajien ja johtajien pedagogista osaamista ja käytäntöjä sekä ottamalla työelämä mukaan kehitystoimintaan.

“In my institution this project can begin a bigger change of pedagogical methodology”

André Romero da Silva, Dean of Federal Institute of Espirito Santo (IFES)

Osana hanketta, 21 korkeakoulujohtajan ryhmä partnerioppilaitoksista vieraili HAMKissa 6.-11. marraskuuta 2023. Vierailun tarkoituksena oli oppia HAMKin kokemuksista ja asiantuntemuksesta pedagogisen johtajuuden kehittämisessä organisaatio-, alue- ja järjestelmätasolla. Vierailu tarjosi myös tilaisuuden verkostoitumiseen ja ajatusten vaihtoon osallistujien ja HAMKin henkilöstön kesken. Hankekumppaneilla oli myös mahdollisuus esitellä, miten hankkeen kautta pyritään kehittämään digitaalista osaamista ja pedagogista johtajuutta heidän toiminta-alueillaan.

Viikon aikana osallistujat saivat kuulla useita korkeatasoisia esityksiä eri suomalaisilta opetusalan asiantuntijoilta kuten HAMKin vararehtori tohtori Heidi Ahokallio-Leppälältä, sekä vierailla Kaurialan lukiossa. Vierailu oli arvokas ja rikastuttava kokemus kaikille osallistujille, jotka saivat uusia oivalluksia ja näkökulmia pedagogiseen johtamiseen ja innovointiin. Vierailu myös vahvisti yhteistyötä ja luottamusta kumppanioppilaitosten välillä ja loi yhteisen vision EMBRACE-hankkeen tulevaisuudesta.

“I think this is a very important project for us because educators around the world have big challenges right now. The world is changing, and education has to change at the same pace. Being able to share practices with people from different countries is a good opportunity”

Felipe Baena Botero, Sectional Rector of Fundación Universitaria del Área Andina (Areandina).

Lisätietoja:

EMBRACE-hanke

EMBRACE on Erasmus+ CBHE -ohjelman rahoittama yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on kehittää pedagogista johtajuutta Latinalaisen Amerikan korkeakouluissa. Hankkeessa on mukana seitsemän kumppanuuslaitosta Brasiliasta, Kolumbiasta, Portugalista ja Suomesta. Hankkeen päätavoitteena on parantaa korkea-asteen koulutuksen laatua ja relevanssia Latinalaisessa Amerikassa kehittämällä opettajien ja johtajien pedagogista osaamista ja käytäntöjä sekä ottamalla työelämä mukaan kehitystoimintaan. Hanke jatkuu 31.3.2026 asti.