5G START - Valmistautuminen 5G Hämeeseen - Hämeen ammattikorkeakoulu
5G START – Valmistautuminen 5G Hämeeseen
Euroopan aluekehitysrahasto -logo
5G start

5G START – Valmistautuminen 5G Hämeeseen

Hanketiedot

Perustiedot

Toteutusaika: 1.9.2019 – 31.5.2022
Toiminta-alue: Kanta-Häme (Forssa, Hämeenlinna, Riihimäki)
Päärahoittaja: Hämeen liitto (Euroopan aluekehitysrahasto)
Kuntarahoittaja: Hämeenlinnan kaupunki 
Kohderyhmä: Yritykset, oppilaitokset, asukkaat, kaupunki
Kokonaisrahoitus: 225 000 €

Ohjausryhmä

  • Niklas Lähteenmäki, Hämeenlinnan kaupunki             
  • Tarja Majuri, Hämeenlinnan kaupunki                          
  • Timo Väliharju, COSS ry     
  • Tero Holappa, Elenia                  
  • Hannu-Heikki Saarinen, Forssan Yrityskeskus Oy                          
  • Marko Mälly, Hämeen liitto
  • Vesa Salminen, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy          
  • Heikki Ruohomaa, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy 

YHTEYSTIEDOT

Digitaalisuuden kehittymisen mukanaan tuoma neljäs teollinen vallankumous luo muutoksen, jossa yritysten ja organisaatioiden toimintaa on mahdollisuus uudistaa ja luoda uutta kilpailukykyä.  5G on keskeinen osa uusien teknologioiden kuten IoT:n, big datan ja keinoälyn hyödyntämisessä. 

Hanke aloittaa Hämeen ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön 5G -teknologian hyödyntämiseksi ja uuden liiketoiminnan luomiseksi. 5G -innovaatioiden uskotaan tuovan paljon uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle ja palveluille sekä kaupunkirakenteiden ja toimintaympäristön suunnitteluun. Hankkeen keskeisimpänä tavoitteena on varmistaa Hämeeseen riittävän laaja valokuituinfra, joka luo vahvan perustan 5G:n ja siihen tukeutuvien teknologioiden hyödyntämiselle koko Hämeessä.

Hankkeella pyritään varautumaan 5G -teknologian tuomaan muutokseen lisäämällä osaamista ja tietoa sen tarjoamista mahdollisuuksista ja haasteista sekä soveltamisesta yritysten, oppilaitosten, asukkaiden ja kaupungin keskuudessa. Infraan liittyvillä selvityksillä linkittäydytään myös laajasti kansalliseen kehitykseen.

Keskeinen osa hankkeessa liittyy uuden, lähellä rautatieasemaa sijaitsevan asuinalueen (Asemanranta), kehittämiseen Hämeenlinnassa. Alueen suhteen fokuksena on 5G:n luomat mahdollisuudet ja rajoitteet niin kaupunkirakenteen kuin toimintojen ja palvelujen kehittämiseksi. Uuden ja 5G -teknologian hyödyntäminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia energia- ja materiaalitehokkuuden kehittämiseksi.

Kuva YIT Suomi Oy & Unrealer Oy