Hyppää sisältöön
Home Tutkimus Hankkeet 5G START – Valmistautuminen 5G Hämeeseen

5G START – Valmistautuminen 5G Hämeeseen

Sinisellä taustalla EU:n logo. Logon alla lukee Euroopan unoni, Euroopan aluekehitysrahasto.

Perustiedot

Toteutusaika: 1.9.2019 – 31.5.2022
Toiminta-alue: Kanta-Häme (Forssa, Hämeenlinna, Riihimäki)
Päärahoittaja: Hämeen liitto (Euroopan aluekehitysrahasto)
Kuntarahoittaja: Hämeenlinnan kaupunki 
Kohderyhmä: Yritykset, oppilaitokset, asukkaat, kaupunki
Kokonaisrahoitus: 225 000 €

Toiminta

Digitaalisuuden kehittymisen mukanaan tuoma neljäs teollinen vallankumous luo muutoksen, jossa yritysten ja organisaatioiden toimintaa on mahdollisuus uudistaa ja luoda uutta kilpailukykyä.  5G on keskeinen osa uusien teknologioiden kuten IoT:n, big datan ja keinoälyn hyödyntämisessä. 

Hanke aloittaa Hämeen ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön 5G -teknologian hyödyntämiseksi ja uuden liiketoiminnan luomiseksi. 5G -innovaatioiden uskotaan tuovan paljon uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle ja palveluille sekä kaupunkirakenteiden ja toimintaympäristön suunnitteluun. Hankkeen keskeisimpänä tavoitteena on varmistaa Hämeeseen riittävän laaja valokuituinfra, joka luo vahvan perustan 5G:n ja siihen tukeutuvien teknologioiden hyödyntämiselle koko Hämeessä.

Hankkeella pyritään varautumaan 5G -teknologian tuomaan muutokseen lisäämällä osaamista ja tietoa sen tarjoamista mahdollisuuksista ja haasteista sekä soveltamisesta yritysten, oppilaitosten, asukkaiden ja kaupungin keskuudessa. Infraan liittyvillä selvityksillä linkittäydytään myös laajasti kansalliseen kehitykseen.

Keskeinen osa hankkeessa liittyy uuden, lähellä rautatieasemaa sijaitsevan asuinalueen (Asemanranta), kehittämiseen Hämeenlinnassa. Alueen suhteen fokuksena on 5G:n luomat mahdollisuudet ja rajoitteet niin kaupunkirakenteen kuin toimintojen ja palvelujen kehittämiseksi. Uuden ja 5G -teknologian hyödyntäminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia energia- ja materiaalitehokkuuden kehittämiseksi.

Kuva YIT Suomi Oy & Unrealer Oy

Aiheesta lisää

Hämeenlinnan Asemanrannan virtuaalimallin esitystavat – HAMK Beat blogikirjoitus

Tallenne hankkeen loppuseminaarista 24.5.2022

Tutustu tästä virtuaaliseen Asemarannan kaupunginosaan Furioos-mallissa. (Huom. Mallin lataantuminen saattaa kestää pari minuuttia.)

5G -teknologian kehitystyö alkaa – pilottina Asemanrannan asuinalue 

Digitalisaation myötä kasvava datan määrä hyötykäyttöön

Kanta_Hämeen_älyinfran_maakuntastrategia_v.2.0

Smart_Häme_5G_Start-viitekehyksessä_tiivistelmä

Smart_Häme_5G_Start-viitekehyksessä

Tämän sisällön tarkastelu edellyttää evästeiden hyväksyntää.

Ohjausryhmä

  • Niklas Lähteenmäki, Hämeenlinnan kaupunki             
  • Tarja Majuri, Hämeenlinnan kaupunki                          
  • Timo Väliharju, COSS ry     
  • Tero Holappa, Elenia                  
  • Hannu-Heikki Saarinen, Forssan Yrityskeskus Oy                          
  • Marko Mälly, Hämeen liitto
  • Vesa Salminen, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy          
  • Heikki Ruohomaa, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy 

Yhteystiedot

Hämeen liitto. Regional council of Häme. Kirjoitettu mustalla. Ylhäällä punainen vaakuna.