Biovärit - Väripaletti biopohjaisille väriaineille ja pigmenteille - Hämeen ammattikorkeakoulu
Biovärit – Väripaletti biopohjaisille väriaineille ja pigmenteille
Mikrobit
Värikkäitä mikrobeja maljalla

Biovärit – Väripaletti biopohjaisille väriaineille ja pigmenteille

Tietoa hankkeesta

Nykyinen värjäysteollisuus käyttää valtaosin synteettisiä väriaineita. Biopohjaisista yhdisteistä valmistettujen väriaineiden käyttö on hyvin vähäistä, ja useimmat materiaalit joudutaan vaihtoehtojen puutteessa värjäämään synteettisin väriainein. Siksi värjäysteollisuuden tarpeisiin on löydettävä uusia, luonnon- ja kestävyysperiaatteiden mukaisia vaihtoehtoja ja kehitettävä biopohjaisten väriaineiden paletti.

BioColour-tutkimushankkeessa kehitetään uusia menetelmiä bioväriaineiden tuotantoon ja käyttöön. Ekotehokkuuden lisäämiseksi väriaineiden lähteenä pyritään hyödyntämään metsä- ja ruokateollisuuden sivuvirtoja, mutta tutkimuksen kohteena ovat myös erilaiset viljellyt värikasvit sekä väriä tuottavat mikrobit. Tavoitteena on luoda bioväriaineiden “väripaletti”, joka sisältäisi niin keltaisia, punaisia, ruskeita, vihreitä, sinisiä kuin mustiakin värejä.

Lue lisää hankkeesta virallisilta verkkosivuilta: Biocolour.fi

In English

The current dye industry uses mostly synthetic dyes. The use of dyes derived from bio-based compounds is very limited and most materials have to be dyed with synthetic dyes due to lack of alternatives. Therefore, new natural and sustainable alternatives for the dyeing industry need to be found and a palette of bio-based dyes needs to be developed.

The BioColour research project will develop new methods for the production and use of bio-dyes. To increase eco-efficiency, the aim is to use forestry and food industry by-products as a source of dyes, but research will also focus on various cultivated colour plants and colour-producing microbes. The aim is to create a ‘colour palette’ of bio-dyes, including yellow, red, brown, green, blue and black.

Read more about the project on the official website: biocolour.fi