Hyppää sisältöön
Home Tutkimus Hankkeet Opinko, pystynkö? – Jatkuvaan oppimiseen sitoutumisen mahdollisuudet ja haasteet työpaikoilla (CoOL@Work)

Opinko, pystynkö?

Jatkuvaan oppimiseen sitoutumisen mahdollisuudet ja haasteet työpaikoilla (CoOL@Work)

Perustiedot

Opinko, pystynkö? – Jatkuvaan oppimiseen sitoutumisen mahdollisuudet ja haasteet työpaikoilla (CoOL@Work)

  • Rahoittaja: Työsuojelurahasto
  • Toteutusaika: 1.9.2020–31.8.2022
  • Toteuttajat: Hämeen ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto
  • Yhteistyökumppanit: 4 yritystä ja ammattiryhmää, 1 ammattiliitto

Jatkuva oppiminen liittyy osaamisen kehittämiseen ja uudistamiseen elämän ja työuran eri vaiheissa, ja sen tarve on korostunut ammattien muuttuessa ja jopa hävitessä. Tämän tutkimushankkeen tavoitteena on tarkastella erityisesti  työntekijöiden sitoutumista jatkuvaan oppimiseen.

Työn jatkuvasti muuttuessa työntekijöiden sitoutuminen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen on organisaatioille elintärkeää. Toisaalta organisaatioiden on tärkeää ymmärtää, miten heidän työntekijänsä oppivat, mikä heitä motivoi kehittämään itseään ja miten oppimista voidaan tukea työelämässä. 

CoOL@Work-tutkimushanke tuottaa tietoa työntekijöiden oppimisesta ja oppimismahdollisuuksista erilaisissa työtehtävissä. Hankkeen aikana kerätään monipuolinen aineisto (kysely, haastattelut, fysiologinen mittaus), mikä mahdollistaa oppimisen tarkastelun eri näkökulmista. Hankkeen aikana osallistuvissa yrityksissä myös toteutetaan kerättyyn tietoon perustuvia interventioita ja ratkaisuja oppimisen tueksi. Tutkimushankkeen tavoitteena on edistää työuran aikaisen osaamisen kehittämisen suunnitelmallisuutta sekä parantaa työn ja oppimisen yhteensovittamista yhteistyössä yritysten kanssa. Oppimisen edellytysten parantaminen työpaikoilla nähdään tärkeäksi yritysten toimintakyvyn, mutta myös työntekijöiden hyvinvoinnin näkökulmasta.

Toteutus

Tutkimushankkeen toteuttaa Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK), Tampereen yliopiston (TAU) ja Turun yliopiston (UTU) muodostama konsortio. Tutkimuksen toteutukseen osallistuvat:

  • HAMK: Liisa Postareff (hankkeen vastuuhenkilö), Essi Ryymin, Heta Rintala
  • TAU: Petri Nokelainen ja Ilmari Puhakka
  • UTU: Marjaana Veermans ja Lauri Lehtonen

Hankkeen aineistonkeruu toteutettiin syksyn 2020 ja syksyn 2021 aikana. Hankkeen monipuolinen aineisto kerätään kyselyn, haastatteluiden sekä fysiologisen mittauksen avulla. Kyselyn avulla tarkastellaan oppimiseen liittyvien yksilöllisten ja ympäristöön liittyvien tekijöiden yhteyksiä. Työntekijöiden haastattelut puolestaan syventävät tietoa oppimisen mahdollisuuksista ja haasteista. Hankkeessa toteutettava fysiologinen mittaus Moodmetric-älysormuksen avulla antaa tietoa oppimisen ja vireystason välisistä yhteyksistä. Yhdistämällä kysely- ja haastatteluaineistoa fysiologisen mittauksen tuottamaan tietoon yksilöiden työpäivän aikaisesta vireystasosta, saamme uudenlaista tietoa oppimisesta työssä.

Tutkimushankkeen tavoitteena on parantaa oppimisen edellytyksiä työpaikoilla (ks. kuvio 1). Tutkimushankkeessa kerättyä tietoa hyödynnetään oppimista edistävien interventioiden toteutuksessa. Kokonaisuutena hanke pyrkii tukemaan työn ja oppimisen yhteensovittamista sekä työuran aikaisen osaamisen kehittämisen suunnitelmallisuutta. 

Ajankohtaista

Julkaisut

Ryymin, E., Postareff, L. & Rintala, H. (2020). Uutta tutkimusta jatkuvasta oppimisesta työssä. HAMK Unlimited Professional 17.4.2020. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020041718994

Tapahtumat 

Hankkeen seminaari 8.2.2022 klo 14-16.

In English

About the project

The research project Continuous Opportunities for Learning at Work (CoOL@Work) examines employees’ lifelong, or continuous, learning. It focuses on individuals’ engagement in learning at work as well as opportunities provided for learning in three different organisations and professions. 

The project is carried out by a consortium led by the Häme University of Applied Sciences (HAMK) and includes the Tampere University and the University of Turku. The project is funded by the Finnish Work Environment Fund.

The project improves understanding of employees’ learning experiences and opportunities. The project adopts versatile data collection methods to obtain multifaceted information on learning, including a survey, interviews and a physiological measurement of electrodermal activity (EDA) and activation levels with a Moodmetric smart ring.

The collected data is used to develop learning opportunities at the participating organisations. The purpose of this research project is to support both individuals and work communities in acknowledging and planning competence development in everyday work and in combining work and learning. This is considered important for the performance of the organisations but also for the well-being of the employees.  

The project will be completed in autumn 2022. 

Contact information

  • Adjunct Prof., Leading Research Scientist Liisa Postareff (liisa.postareff@hamk.fi)

Blogi

Yhteystiedot