Hyppää sisältöön

DigiCoach

Digikunto on digitaalisen liiketoiminnan valmennusohjelma.

Sinisellä taustalla EU:n logo. Logon alla lukee Euroopan unoni, Euroopan aluekehitysrahasto.

Perustiedot

Hankkeen perustiedot

 • Rahoittaja: Uudenmaan liitto / Hämeen liitto (EAKR)
 • Toteuttaja: Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Toteutusaika: 1.7.2015 – 30.6.2018
 • Budjetti: 294 960€
 • Toiminta-alue: Kanta-Häme
 • Kohderyhmä: Pk-yritykset valmistavan  teollisuuden ja matkailun aloilta

Hankkeen tulokset

 • Tavoitteelliset digitaalisuuden hyödyntämisen tiekartat 24 pk-yritykselle (12 suunnitelmaa/kärkiala)
 • Uusi verkkodiagnoosityökalu pk-yritysten digivalmiuksien analysoimiseksi ja kehitysprosessin ohjaamiseksi
 • Pk-yritysten digikohderyhmäprofiilit
 • Uusi pk-yritysten digivalmennuskonsepti vahvistamaan toteuttajaorganisaation palveluja
 • Fyysinen digivalmennustila yritysryhmien käyttöön
 • Best practice -kuvaus soveltuvasta ekosysteemistä
 • Kohdeyritysten ja yritysryhmien orastava digiekosysteemi
 • Artikkeleita, konferenssipapereita ja julkaisuja.

Taustaa

DigiCoach-hankkeessa parannetaan Kanta-Hämeen pk-yritysten digivalmiuksia valmennuksen avulla.

Digitaalisuudesta on tullut yksi keskeisin yrityksen muutosvoima. Digimuutos ei kuitenkaan synny itsestään. Se haastaa yritysten käytänteitä ja asettaa yrityksille uudenlaisia vaatimuksia. Menestyvä yritys reagoi nopeasti eikä pelkää epäonnistumisia.

Käytännön ratkaisuja yrityksen tarpeisiin

Hankkeessa haetaan valmennuksen avulla käytännön ratkaisuja kantahämäläisille pk-yrityksille niiden tarpeista lähtien. Hankkeessa kehitetään yritysten digijohtamiskyvykkyyttä, lisätään yritystason digivalmiuksia sekä mahdollistetaan kumppanuuksien ja yrityssuhteiden syntyminen ja kehittyminen jopa yli toimialarajojen. Valmennuksen kantavana ideana on teknologian ja liiketoimintaprosessien yhdistäminen. Teknologia tai liiketoimintaprosessit yksin eivät vauhdita digitalisuuden hyödyntämistä yrityksissä.  Valmennusohjelma toteutetaan vuosina 2016 – 2017.

Kohderyhmänä maakunnan kärkialojen yritykset

Kohderyhmänä hankkeessa ovat maakunnan kärkialojen eli valmistavan teollisuuden ja matkailualan pk-yritykset. Valmennus sopii erityisesti yrityksille, jotka suhtautuvat myönteisesti digitaalisuuden hyödyntämiseen ja ovat kasvu- ja kansainvälistymishakuisia.

Suuria vaikutuksia jo lyhyellä aikavälillä

Hanke tuottaa tuloksia jo lyhyellä aikavälillä. Yritysten osaaminen kasvaa ja päivittäiset toimintatavat muuttuvat digitalisuutta hyödyntäviksi. Yrityksistä riippuen tulovirta lisääntyy. Pitkällä tähtäimellä yritysten uusiutumiskyky paranee, syntyy uutta verkkopohjaista palveluliiketoimintaa ja kasvu kiihtyy uusien asiakasryhmien ansiosta ja resurssiviisaampien sekä tavoitteellisempien toimintatapojen myötä.

HAMK Älykkäät palvelut – tutkimusyksikkö kumppanina

HAMKin Älykkäät palvelut – tutkimusyksikkö on nuori ja joustava sovelletun tutkimuksen yksikkö. Digitaalisuus on keskeinen asiantuntijuusalue. Tutkimusyksikkö haluaa olla vahvasti mukana luomassa edellytyksiä pk-yritysten kehittymiselle ja kasvulle sekä työskennellä tiiviissä yhteistyössä pk-yritysten kanssa DigiCoach-hankkeen myötä.

Digikunto lyhyesti

Digikunto on digitaalisen liiketoiminnan valmennusohjelma. Valmennusohjelma antaa selkeitä ja käytännönläheisiä ohjeita yrityksen digitallisen liiketoiminnan suunnittelun, käytännön tekemiseen ja tulosten mittaamiseen. #digikunto valmennusohjelma käynnistyy 12.5.2016 ja kestään tammikuun 2017 loppuun saakka. Ohjelmaa hallinnoi ja koordinoi #HAMK DigiCoach-hanke. 

#digikuntoPro valmennusohjelma alkaa tammikuussa 2018 ja jatkuu toukokuulle 2018. Suunnitelman mukainen maksuton valmennus on tarkoitettu Kanta-Hämeen alueella toimiville valmistavan teollisuuden ja matkailualan pk-yrityksille.

Mikä on sinun yrityksesi #digikunto? Testaa se!

Työkalu on tarkoitettu nopeaksi arviointivälineeksi yrityksen käyttöön. Sillä saat palautetta digitaalisuuden tilasta aihealueittain. Näet välittömästi kehitettävät alueet.

Työkalun löydät täältä

TOP 5 hyvää syytä kehittää yrityksen digitaalista kuntoa

 1. saat lisää maksavia asiakkaita
 2. saat yrityksesi tuotteilla ja palveluille lisäänäkyvyyttä
 3. yrityksen sisäiset toiminnottehostuvat ja kustannustehokkuus lisääntyy
 4. johdon ja henkilöstön digitaalinen osaaminennousee
 5. kaikki ovat tyytyväisempiäkun #digikunto nousee

Talven 2018 valmennukset

Alkuvuodesta 2018 käynnistyy Digitaalisuus liiketoiminnassa -valmennuskokonaisuus joka jatkuu kevääseen 2018 saakka.  Suunnitelman mukainen maksuton valmennus on tarkoitettu Kanta-Hämeen alueella toimiville valmistavan teollisuuden ja matkailualan pk-yrityksille.

Valmennusten tavoitteena on tukea kansainvälistyviä yrityksiä verkkoliiketoiminnan myynnin prosesseissa, jakelukanavien hallinnassa, monikanavaisessa kaupankäynnissä, valmismatka- ja tietosuojalakiuudistuksiin liittyvissä muutoksissa sekä verkostossa tapahtuvissa asiakaspalvelutilanteissa.

Valmennuskokonaisuus on jaettu valmiiksi osallistujien valmiuksien mukaan kolmeen kategoriaan. I-vaihe Digialoittelijoille, II-vaihe Digikehittyjille ja III-vaihe Globaaleille Digivipeltäjille. Tarkoitus on rakentaa polku yrityksille kehittää omaa digitaalista osaamistaan.  Valmennuksista yritykset voivat valita teemat, joihin haluaa osallistua ja jotka kehittävät eniten omaa liiketoimintaa digitaalisen osaamisen näkökulmasta.

Valmennukseen osallistuvat yritykset valitaan valmistavan teollisuuden ja matkailun toimialoilta. Yrityksiä voidaan valita valmennuksiin mukaan toteutuksen aikana joustavasti.  Valmennus on osallistuville pk-yrityksille maksutonta.

#Digikuntopro valmennukset

Valmennukset ovat kaikille osallistujille maksuttomia. Valmennuksiin voi ilmoittautua yksi osallistuja/valmennus/yritys. Mukaan otetaan 15 henkeä/valmennus ja valmennukset täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Valmennusten Startti tilaisuus keskiviikkona 10.1.2018 klo 9-11. Tämä tilaisuus on tarkoitettu kaikille valmennukseen osallistujille, riippumatta siitä mihin valmennukseen on ilmoittautunut.

I-vaihe

Keskitytään vahvistamaan yrityksen digitaalisia valmiuksia myynnin ja markkinoinnin prosesseissa, sekä oman toimintaympäristön automatisoinnissa.

Osallistumisen edellytykset:
Osallistujalla on perustaidot internetmarkkinoinnista, Osallistuja on hyvät perustaidot tietokoneen käytöstä ja ATK:sta yleisesti, Osallistuja on osallistunut yrityksen kotisivujen, sosiaalisen median tai kuva-, teksti-, video-materiaalin sisällöntuotantoon.

Valmennuspäivien sisällöt:

 • Ke 10.1.2018 klo 12-16
  Kotisivujen tuunaus ja hakukone-optimointi käytännössä – google search consolen hyödyntäminen.
 • Ke 24.1.2018 klo 9-16
  Mainonta ja kampanjat sosiaalisessa mediassa.
 • Ke 7.2.2018 klo 9-16
  Suosittelupalvelu markkinoinnissa – Google MyBusiness ja Tripadvisorin käyttö.

II-vaihe

Keskitytään kansainvälistyvän yrityksen verkkoliiketoimintaan, myynnin prosesseihin, jakelukanaviin ja monikanavaiseen kaupankäyntiin.

Osallistumisen edellytykset:
Osallistujalla on hyvät perustaidot internetmarkkinoinnista, Osallistuja päivittää yrityksen kotisivuja ja tekee sosiaalisen median tai kuva-, teksti-, videomateriaalin sisällöntuotantoon. Yritys on siirtymässä kansainväliseen liiketoimintaan seuraavien vuosien aikana tai yrityksellä on suunnitelmissa tehdä verkostomaista myyntiä alueella toimivien muiden palvelutuottajien kanssa.

Valmennuspäivien sisällöt:

 • Ke 21.2.2018 klo 9-16
  Verkkojalanjäljen parantaminen yritys- ja aluetasolla, matkapakettilaki ja verkkokauppa.
 • To 8.3.2018 klo 9-16
  Monikanavainen ja sekakäyttöinen markkinointi.
 • Ke 21.3.2018 klo 9-16
  Oman suoramyynnin käynnistäminen – kuluttajaverkkokaupan perustaminen.
 • Ke 4.4.2018 klo 9-16
  Sosiaalisen median tehokäyttö.

III-vaihe

Keskitytään pohtimaan yritysten alueellista organisoitumista ja yritysten välistä yhteistyötä, sekä digitaalista markkinointia ja jakelukanavia kansainvälisillä markkinoilla alueella yhteisesti.

Osallistumisen edellytykset:
Osallistujalla on hyvät perustaidot internetmarkkinoinnista. Yrityksellä on selkeä päämäärä kansainvälistyä ja hakea kasvua kansainvälisiltä B2C tai B2B markkinoilta ja Yritys on päättänyt lähteä myymään palvelujaan verkossa oman suoramyynnin tai muun jakelukanavan kautta.

Valmennuspäivien sisällöt:

 • Ke 18.4.2018 klo 9-16
  Aluetason ja yritysverkoston myyntiratkaisut ja liiketoimintamallit. Alustus ja workshop.
 • Ke 2.5.2018 klo 9-16
  Jakelukanavastrategia ja kansainvälinen jakelukanavakartta yrityksen tuotteiden ja palvelujen myynnissä.
 • Ke 16.5.2018 klo 9-16
  Sisällöntuotanto kansainvälisiin jakelukanaviin, Booking.com, TripAdvisor, Airbnb, jne.
 • Ke 30.5.2018 klo 9-16
  Digitaalisen markkinoinnin sekakäyttö ja tehokas kampanjointi.

Digitaalinen liiketoiminta -valmennusohjelma

Ilmoittautuminen valmennusohjelmaan on auennut! Mukaan voit hakea aina 25.4. asti! Valmennusohjelma alkaa 12.5.2016 Intro- ja orientoitumispäivällä.

Mikä on sinun yrityksen #digikunto? HAMKin Digitaalinen liiketoiminta -valmennusohjelman alussa jokaiselle osallistuvalle yritykselle tehdään lähtötasokartoitus ja laaditaan tavoitteet. Valmennusohjelman aikana käydään läpi kaikki digitaalisen liiketoiminnan osa-alueet, mm: internetmarkkinointi, hakukone-optimointi, sosiaalinen media sekä verkkokauppa.

Valmennusohjelma koostuu lähivalmennuspäivistä (lähivalmennuspäivä sisältää asiantuntijaosuuden ja työpajaosuuden) sekä erilaisista yrityskohtaisista tehtävistä. Valmennukseen haetaan erityisesti valmistavan teollisuuden ja matkailualan pk-yrityksiä, mutta hakijatilanteen salliessa voidaan hyväksyä myös muun alan pk-yrityksiä.

Yksilölliset tavoitteet

Valmennusohjelmassa osallistujat määrittävät kehittämistehtävän liittyen omaan tehtävänkuvaan yrityksessä. Perusteena käytetään lähtötasokartoituksen tuloksia sekä valmentajan laatimaa tiekarttaa.

Kehittämistehtävä voi olla esimerkiksi oman yrityksen internetmarkkinointisuunnitelma, sisältömarkkinoijan ja sosiaalisen median käsikirja, jakelukanavastrategia tai oman verkkokaupan kehittämissuunnitelma.

Kukin osallistuja saa käyttöönsä myös digityökirjan, joka sisältää lähipäiväkohtaiset kertaustehtävät.

Vuorovaikutusta ja henkilökohtaista ohjausta

Osallistujat voivat keskustella ja vaihtaa kokemuksia valmennusohjelman Facebook-ryhmässä. Tämän lisäksi osallistujille annetaan henkilökohtaista ohjausta Google Hangouts -palvelun välityksellä erillisen aikataulun mukaan jokaisen lähiopetuspäivän jälkeen.

Lue lisää aiheesta myös valmennuksen toteuttajakumppanin, Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy:n blogipostauksesta.

Valmennusohjelman teemat

Intro ja orientoituminen

“Kaikki digitaalisen maailman kartalle” Koostetaan tavoitteet ja tutustutaan työvälineisiin ja -menetelmiin.

Internetmarkkinointi I

“Uusista asiakkaista kanta-asiakkaaksi” Kerrataan jo osattua ja opitaan uusia asioita internetmarkkinoinnista.

Internetmarkkinointi II

“Tuloksekasta internetmarkkinointia” Syvennytään analytiikkaan ja mobiilimarkkinointiin.

Hakukoneoptimointi, hakukonemarkkinointi ja remarketing

“Kauppa lähtee Googlesta” Syvennytään löydettävyyden parantamiseen ja verkkojalanjäljen kasvattamiseen.

Sosiaalinen media I

Markkinoinnin suunnittelu ja mittaaminen suosituimmissa kanavissa kuten Facebook, Blogit, LinkedIn ja Twitter.

Sosiaalinen media II

Myyvä teksti, videot ja kuvat markkinoinnissa: Instagram, Pinterest, Flickr, Animoto, Picmonkey ja muut palvelut.

Maineenhallinta ja asiakaspalvelu verkossa

Maineenhallinta ja mittaamisen keinot verkossa. Nettietikettisäännöt, julkisuusriskit sekä lainsäädännön tuomat rajoitukset.

Jakelukanavat ja jakelukanavastrategia osana yrityksen strategiaa

Syvennytään yrityksen jakelukanavastrategiaan ja määritetään yrityksen näkyvyys- ja myyntikanavamahdollisuuksia.

Verkkokaupan perustaminen ja kannattavuus

Menestyvän suoramyyntikanavan rakentamisen osa-alueet. Kannattava verkkokauppa kotimaassa ja kv-kaupassa.

Yrityksen backoffice prosessien digitalisointi

Asiakkuudenhallinta, tuotanto- ja toiminnanohjausjärjestelmä, henkilöstöhallinto, talousjärjestelmät, myyntijärjestelmät sekä markkinointiautomaatio.

Matkailuyrityksen ERP ja verkkokauppa-ohjelmistot

Kattava leikkaus matkailutoimialan ERP ja myyntiohjelmistoihin

Valmistavan teollisuuden yrityksen ERP ohjelmistot

Kattava leikkaus valmistavan teollisuuden ERP ja myyntiohjelmistoihin.

Yrityksen digisuunta nyt ja tulevaisuudessa

Käydään läpi osallistuvien yritysten kehittämistehtäviä. Kukin yritys saa 30 min aikaa esittää oman kehittämistehtävänsä.

Valmennusmateriaalit

Digitalisaatio-​tietoiskut 5. – 7.4.2016

Harri Lakkala / Intosome Oy esitys: Tehoa Digitalisaatiolla

Klaus Huhtala / Talenom Oyj esitys: Sähköiset talouspalvelut

Julkaisut ja blogikirjoitukset

Näin varmistat löydettävyyden ja näkyvyyden internetissä -käsikirja​

digikuntoPro_valmennuksen_blogikirjoitukset:

 • #digikuntoPro valmennuksissa digikunto korkeammalle tasolle
 • Hakukone uhka vai mahdollisuus?
 • Internetmarkkinoinnin huumaa
 • #digikunto aikaa todellisen Internet-markkinoinnin vietetään 14.-15.6.2016 #HAMKissa
 • Internet markkinoinnilla käynnistetään kesäkuun valmennukset!
 • Starttipäivän tunnelmia
 • Tervetuloa digikunnon kohottajaksi!

Tutkimukset

Opinnäytetyöt

Merita Rinta-Laulaja: Digitaalisen markkinointiosaamisen tarpeet mainosalalla (2015)

Opinnäytetyö käsittelee digitaalista markkinointia ja sen osaamistarpeita mainosalalla. Työssään Rinta-Laulaja selvitti, millaista digitaalisen markkinoinnin osaamista mainosalalla tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa.

Tutkimuksessa selvisi, että mainosalan keskeisimpinä digitaalisen markkinoinnin osaamisalueina nähtiin toimialaosaaminen sekä kokonaisuuden hallinta. Lisäksi osaaminen voidaan jakaa neljään ydinosaamisalueeseen, joita ovat strateginen, asiakas-, teknologia- sekä sisällöllinen osaaminen, jotka kaikki tukevat toisiaan. Digitaalisen markkinoinnin osaaminen nähdään mainosalalla kriittisen tärkeänä.

Tutkimustuloksista voidaan päätellä, että mainostoimistoissa tulisi olla monia eri osaamisalueisiin erikoistuneita ammattilaisia. Heidän osaamistaan tulisi kehittää jatkuvasti, jotta selviydytään nykyajan muuttuvassa toimintaympäristössä.

Joni Kukkamäki: Avoimen datan mahdollisuudet matkailuyritysten liiketoiminnalle (2015)

Opinnäytetyössä selvitetään avoimen datan mahdollisuuksia matkailuyritysten liiketoiminnan kehittämisessä. Opinnäytetyö toteutettiin myös niin, että se voisi toimia oppaana yrityksille, jotka haluavat tutustua laajemmin avoimen dataan.

Tutkimuksessa selvisi, että matkailuyritykset eivät vielä hyödynnä digitalisaation mukana tuomia mahdollisuuksia tehokkaasti. Dataa ei kerätä omista toiminnoista riittävän tehokkaasti eikä sitä hyödynnetä riittävän hyvin. Matkailuyrityksissä avoimen datan käyttö on vielä hyvin alkutekijöissään, vaikka sillä voitaisiin saavuttaa merkittäviä hyötyjä. Suurin havaittu yksittäinen syy tälle on resurssipula, sillä matkailuyritykset ovat usein kooltaan hyvin pieniä, eikä yrittäjillä riitä resurssit muuhun kuin ydinliiketoiminnan ylläpitoon. Suomessa kuitenkin on olemassa kaikki edellytykset avoimen datan hyödyntämiselle myös liiketoiminnassa: avointa dataa on saatavilla ja sen käyttöä tukevia toimia on käynnistetty laajasti.

Ohjausryhmä

Ohjausryhmä

Jarmo Viteli
Tampereen yliopisto
Outi Mertamo
Resta Invest Oy
Juha Siitonen
Optistock Oy
Timo Pietilä
Precis Oy
Mari Noromies
Forssan kaupunki
Nina Helander
Tampereen teknillinen yliopisto
Minna Takala
Hämeen liitto
Vesa Salminen
HAMK Älykkäät palvelut -tutkimusyksikkö

Yhteystiedot

Outi Mertamo

Hämeen liitto. Regional council of Häme. Kirjoitettu mustalla. Ylhäällä punainen vaakuna.