Digipurku – Digitaaliset ratkaisut rakennusten purkamisessa - Hämeen ammattikorkeakoulu
Digipurku – Digitaaliset ratkaisut rakennusten purkamisessa
Euroopan unionin osarahoittama -hanke logo.
Kaksi kypäräpäistä kyykyssä maassa tekemässä kivetystä.

Digipurku – Digitaaliset ratkaisut rakennusten purkamisessa

Digipurku – Digitaaliset ratkaisut rakennusten purkamisessa

Digipurku-hankkeen tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön rakennusten tehokasta purkamista ja kierrätystä edistäviä digitaalisia ratkaisuja tiedon keräämiseen, organisoimiseen ja kommunikointiin purkukohteista sekä niiden materiaaleista ja osista.

Purkurakennusten materiaalien ja osien uudelleenkäyttö on vaikuttava keino vähentää rakentamisen hiilipäästöjä, vähentää purkamisesta syntyvää jätemäärää sekä kohtuullistaa resurssien kulutusta. Sen myötä purku- ja rakennusalan yrityksille voi syntyä uutta kestävää ja paikallisesti vaikuttavaa liiketoimintaa.
Digipurku on Green Net Finlandin (päätoteuttaja), Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK), Metropolia ammattikorkeakoulun sekä Suomen Ympäristöopisto SYKLIn yhteishanke.

Hankkeen toteutusaika: 1.1.2023-30.6.2025
Rahoitus: Hanketta osarahoittaa Euroopan aluekehitysrahaston Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelma.

Lisätietoja:

Hankkeen kotisivut.

Digipurku in English

Digipurku – Digital solutions for building demolition

Digipurku-project aims to develop and take into use digital solutions aiming to effective and sustainable demolishing processes of buildings, particularly solutions for collecting and organizing data and communicating the information of the to-be-demolished buildings, such as their materials and the construction parts which they contain.

Re-using of the materials and parts from demolished buildings is an effective way to reduce the carbon emissions, waste and resource consumption in construction. It can lead to new sustainable and locally impactful business for companies in the demolishing, design, construction and materials supply branches.

Digipurku is a joint project of Green Net Finland (main coordinator), Häme University of Applied Sciences (HAMK), Metropolia University of Applied Sciences and SYKLI Environmental College.

Project implementation time: 1.1.2023-30.6.2025
Funding: The project is co-funded by the European Regional Development Fund’s Renewable and Competent Finland 2021-2027 programme.

More information:

Project’s homepage.