Digitaalinen kulttuuri - Hämeen ammattikorkeakoulu
Digitaalinen kulttuuri
ammatillinen erityisopettajankoulutus kaksi miesta esittelevat asiaa lasitaulun edessa
Euroopan sosiaalirahasto
elukeskus
-

Digitaalinen kulttuuri

Digitaalisen kulttuurin kehittäminen – digitaalisuuden hallinnalla parempaa työkykyä ja tuottavuutta

Hanketiedot:

Toteutusaika: 01.10.2020 – 31.12.2022
Rahoittaja: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Tavoite:

Tavoitteena on edistää organisaatioiden henkilöstön valmiuksia ja osaamista digitaalisuuden hyödyntämisessä, sekä opastaa ja valmentaa heitä kehittämään organisaation digitaalista kulttuuria, tuottavuuttaan ja työhyvinvointiaan. 

Tarkoituksena on mm. perehdyttää organisaatiot kehittämään digitaalista strategiaan ja toimintatapojaan digitaalisuuden hyödyntämiseksi sekä opastaa työntekijöitä muotoilemaan työtehtäviään ja mahdollisuuksia hyödyntää työssään digitaalisuutta, vastaamaan Covid-19 pandemian tuomia haasteita sekä tulevaisuuden yhteiskunnan Society 5.0:n vaatimuksia.

 

Tavoite ja tarkoitus: 

Tavoitteena on edistää organisaatioiden henkilöstön valmiuksia ja osaamista digitaalisuuden hyödyntämisessä, sekä opastaa ja valmentaa heitä kehittämään organisaation digitaalista kulttuuria, tuottavuuttaan ja työhyvinvointiaan. 

Tarkoituksena on mm. perehdyttää organisaatiot kehittämään digitaalista strategiaan ja toimintatapojaan digitaalisuuden hyödyntämiseksi sekä opastaa työntekijöitä muotoilemaan työtehtäviään ja mahdollisuuksia hyödyntää työssään digitaalisuutta, vastaamaan Covid-19 pandemian tuomia haasteita sekä tulevaisuuden yhteiskunnan Society 5.0:n vaatimuksia.

Keskeiset toimenpiteet: 

Online-koulutuksetkartoitus- ja konsultointitilaisuudet sekä kasvokkain toteutettavat työpajat, joiden avulla selvitetään organisaation digitaalisen kulttuurin nykytila, digitaalisten laitteiden ja ohjelmistojen kuormitustekijät sekä perehdytetään organisaatioita arvioimaan toimintaprosessejaan digitaalisuuden hyödyntämisen näkökulmasta. Organisaatioita opastetaan toimintaohjelman laatimisessa ja autetaan koko prosessin ajan digitaalisen kulttuurin, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämisessä.   

Hyödyt osallistujille: 

Osallistujat tunnistavat digitaalisuudesta aiheutuvat muutokset toimintaprosesseissa ja työtehtävissä sekä oppivat hyödyntämään käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmiä työn muotoilussa. Työstä saadaan mielekkäämpää, ja tuottavuutta sekä työhyvinvointia voidaan parantaa. 

Mitä osallistujilta edellytetään: 

Osallistuminen online-tilaisuuksiin sekä konsultointeihin ja työpajoihin, jos vain mahdollista. Pääpaino on online-tilaisuuksissa, joihin osallistujan odotetaan osallistuvan noin 2 kertaa vuodessa. Työpajoihin ja konsultointeihin osallistujan odotetaan osallistuvan noin 1-2 kertaa vuodessa. Konsultoinnit ja työpajat pyritään järjestämään osallistuvaorganisaation luona esimerkiksi henkilöstöpäivien yhteydessä. Hankkeessa mukana olo ei sido osallistujia, mutta parhaan hyödyn saa osallistumalla tilaisuuksiin aktiivisesti. Organisaatioista voi osallistua myös eri henkilöitä tai ryhmiä eri tilaisuuksiin, jolloin osallistuminen on joustavaa. Koulutusten, konsultointien ja työpajojen aikataulu sovitaan osallistujien kanssa. 

Tulokset: 

Hankkeen tuloksena organisaatiot saavat dokumentoidun toimintaohjelman digitaalisen kulttuurin kehittämiseksi sekä tuottavuuden ja työhyvinvoinnin edistämiseksi. Henkilöstö oppii tunnistamaan ja arvioimaan digitaalisuudesta aiheutuvan työkuormituksen sekä osaa hyödyntää käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmiä työtehtäviensä muotoilussa sekä tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämisessä.  

Osallistumishinta: 

Osallistuminen online-koulutuksiin, kartoitus- ja konsultointitilaisuuksiin sekä kasvokkain toteutettaviin työpajoihin on maksutonta. Digitaalisen kulttuurin toimintaohjelman dokumentointi, organisaatioiden digitaalisen kulttuurin nykytilan kartoitus ja organisaatioiden toimintaympäristön mallintaminen kustantavat organisaatiolle a’ €100 (De Minimis hinta), jos organisaatio haluaa ne HAMKin toteuttamina. 

Ohjausryhmä:

Johanna Jalonen, Hämeen ELY-keskus
Minna Takala, Hämeen liitto
Juho Paasonen, Posti Group Oyj
Paula Turunen, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
Reetta Mathier, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
Elina Palovuori, Aalto yliopisto
Pia Tamminen, HAMK Smart
Markus Sihvonen, HAMK Smart

Hanketiimi:

Kimmo Vänni, HAMK Smart
Satu Jumisko-Pyykkö, HAMK Smart
Minna Tarkkala, HAMK Smart

YHTEYSTIEDOT

Twitter

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU