Hyppää sisältöön
Home Tutkimus Hankkeet Digitaalinen kulttuuri

Digitaalinen kulttuuri

Tavoitteena on edistää organisaatioiden henkilöstön valmiuksia ja osaamista digitaalisuuden hyödyntämisessä, sekä opastaa ja valmentaa heitä kehittämään organisaation digitaalista kulttuuria, tuottavuuttaan ja työhyvinvointiaan. 

Euroopan sosiaalirahaston logo
Vipuvoimaa on kirjoitettu vihreällä. EU.lta 2014-2020 mustalla

Henketiedot

Digitaalisen kulttuurin kehittäminen – digitaalisuuden hallinnalla parempaa työkykyä ja tuottavuutta

Hanketiedot:

Toteutusaika: 01.10.2020 – 30.9.2023
Rahoittaja: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Tavoite:

Tavoitteena on edistää organisaatioiden henkilöstön valmiuksia ja osaamista digitaalisuuden hyödyntämisessä, sekä opastaa ja valmentaa heitä kehittämään organisaation digitaalista kulttuuria, tuottavuuttaan ja työhyvinvointiaan. 

Tarkoituksena on mm. perehdyttää organisaatiot kehittämään digitaalista strategiaan ja toimintatapojaan digitaalisuuden hyödyntämiseksi sekä opastaa työntekijöitä muotoilemaan työtehtäviään ja mahdollisuuksia hyödyntää työssään digitaalisuutta, vastaamaan Covid-19 pandemian tuomia haasteita sekä tulevaisuuden yhteiskunnan Society 5.0:n vaatimuksia

Ajankohtaista

Kasvurahoitusinfo:

Järjestämme hankeyhteistyössä kasvurahoitusinfon webinaarina 12.9.2022 klo 10-11:30 alueen yrityksille.
Webinaarissa kuulemme ajankohtaisimmat asiat eri rahoitusinstrumenttien tarjoajilta. (HUOM! Päivä muuttunut)

Webinaarissa kerrotaan useiden eri tahojen tarjoamista rahoitusmahdollisuuksista:
ELY- keskuksen rahoitukset kasvuun
Business Finlandin kasvurahoitukset
Hämeen TE- toimiston palvelut ja rahoitukset kasvuun
Finnveran palvelut kasvuun

Tilaisuus järjestetään webinaarina 12.9.2022 klo 10-11:30
ILMOITTAUDU MUKAAN!

Ilmoittautuneille toimitetaan osallistumislinkki Zoomiin ennen tapahtuman ajankohtaa.

Kasvurahoitusinfon järjestää HAMK Smart –tutkimusyksikön hallinnoimat ja Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoittamat Muutoksen Kesyttäjä ja Digitaalinen kulttuuri -hankkeet. Muutoksen Kesyttäjä -hankkeessa on osatoteuttajana mukana myös Hämeen ammatti-instituutti (HAMI)

Toteutus

Tavoite ja tarkoitus: 

Tavoitteena on edistää organisaatioiden henkilöstön valmiuksia ja osaamista digitaalisuuden hyödyntämisessä, sekä opastaa ja valmentaa heitä kehittämään organisaation digitaalista kulttuuria, tuottavuuttaan ja työhyvinvointiaan. 

Tarkoituksena on mm. perehdyttää organisaatiot kehittämään digitaalista strategiaan ja toimintatapojaan digitaalisuuden hyödyntämiseksi sekä opastaa työntekijöitä muotoilemaan työtehtäviään ja mahdollisuuksia hyödyntää työssään digitaalisuutta, vastaamaan Covid-19 pandemian tuomia haasteita sekä tulevaisuuden yhteiskunnan Society 5.0:n vaatimuksia.

Keskeiset toimenpiteet: 

Online-koulutukset, kartoitus- ja konsultointitilaisuudet sekä kasvokkain toteutettavat työpajat, joiden avulla selvitetään organisaation digitaalisen kulttuurin nykytila, digitaalisten laitteiden ja ohjelmistojen kuormitustekijät sekä perehdytetään organisaatioita arvioimaan toimintaprosessejaan digitaalisuuden hyödyntämisen näkökulmasta. Organisaatioita opastetaan toimintaohjelman laatimisessa ja autetaan koko prosessin ajan digitaalisen kulttuurin, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämisessä.   

Pilotoinnit:

Pilotointien avulla pyritään kehittämään yrityksen digitaalisuutta eri teemoissa sekä mahdollistetaan osallistuminen matalalla kynnyksellä laajempiin digitaalisuuden kehitysprosesseihin. Pilottiyrityksille toteutetaan suppeampi digitaalisen kulttuurin nykytilan kartoitus, jonka pohjalta suunnitellaan eri kehitystoimenpiteitä ja valmennuksia kohdeyrityksille pilotointien lisäksi.

Pilotointeja tehdään seuraavissa teemoissa:
1) TilimoimistoHUB: tavoitteena kehittää tilitoimistojen henkilöstön osaamista digitaalisuudessa, ohjelmistorobotiikassaja konsultatiivisessa työotteessa. Tavoitteena on lisätä myös asiakasyritysten johdon ja henkilöstön osaamistadigitaalisuudessa ja tiedon hyödyntämisessä kestävän kasvun näkökulmasta.
2) Liiketoiminnan optimointi datan avulla. Kehitetään yrityksiä ja tehostetaan liiketoimintaa datan avulla. Yhtenä tunnistettuna mahdollisuutena on kerätä matkailijatietoa ja pohditaan datan hyödyntämisen mahdollisuuksia yhdesssäseutukunnan elinkeinoyhtiö Linnan Kehityksen ja alueen yrityksien kanssa.
3) Virtuaalisuuden hyödyntäminen koulutuksessa. Pilotoidaan erilaisia mahdollisuuksia yhdessä yritysten kanssa, miten virtuaalisuutta voitaisiin hyödyntää esimerkiksi työhyvinvoinnin tai työturvallisuuden osaamisen lisäämisessä. Keskitytään kouluttamaan henkilöstöä toimialueilla, joilla perinteisin menetelmin koulutuksia voi olla hankala järjestää.
4) Exoskeletonien hyödyntäminen liiketoiminnassa. Koulututetaan ja testataan exoskeletonien käyttöä eri työtehtävissäeri toimialoilla.
5) Opiskelijoiden osallistaminen tehostetusti hankkeen toimenpiteisiin, esimerkiksi harjoittelun, projektiopintojen ja tai HAMK Design Factoryn avulla.

Hyödyt osallistujille: 

Osallistujat tunnistavat digitaalisuudesta aiheutuvat muutokset toimintaprosesseissa ja työtehtävissä sekä oppivat hyödyntämään käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmiä työn muotoilussa. Työstä saadaan mielekkäämpää, ja tuottavuutta sekä työhyvinvointia voidaan parantaa. 

Mitä osallistujilta edellytetään: 

Osallistuminen online-tilaisuuksiin sekä konsultointeihin ja työpajoihin, jos vain mahdollista, sekä vaadittavat ESR-hankkeiden lomakkeet. Pääpaino on online-tilaisuuksissa, joihin osallistujan odotetaan osallistuvan noin 2 kertaa vuodessa. Työpajoihin ja konsultointeihin osallistujan odotetaan osallistuvan noin 1-2 kertaa vuodessa. Konsultoinnit ja työpajat pyritään järjestämään osallistuvan organisaation luona esimerkiksi henkilöstöpäivien yhteydessä. Hankkeessa mukana olo ei sido osallistujia, mutta parhaan hyödyn saa osallistumalla tilaisuuksiin aktiivisesti. Organisaatioista voi osallistua myös eri henkilöitä tai ryhmiä eri tilaisuuksiin, jolloin osallistuminen on joustavaa. Koulutusten, konsultointien ja työpajojen aikataulu sovitaan osallistujien kanssa. 

Tulokset

Hankkeen tuloksena organisaatiot saavat dokumentoidun toimintaohjelman digitaalisen kulttuurin kehittämiseksi sekä tuottavuuden ja työhyvinvoinnin edistämiseksi. Henkilöstö oppii tunnistamaan ja arvioimaan digitaalisuudesta aiheutuvan työkuormituksen sekä osaa hyödyntää käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmiä työtehtäviensä muotoilussa sekä tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämisessä.  

Osallistumishinta

Osallistuminen online-koulutuksiin, kartoitus- ja konsultointitilaisuuksiin sekä kasvokkain toteutettaviin työpajoihin on maksutonta. Digitaalisen kulttuurin toimintaohjelman dokumentointi, organisaatioiden digitaalisen kulttuurin nykytilan kartoitus ja organisaatioiden toimintaympäristön mallintaminen kustantavat organisaatiolle a’ €100 (De Minimis hinta), jos organisaatio haluaa ne HAMKin toteuttamina. 

Ohjausryhmä

Johanna Jalonen, Hämeen ELY-keskus
Minna Takala, Hämeen liitto
Juho Paasonen, Posti Group Oyj
Paula Turunen, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
Reetta Mathier, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
Elina Palovuori, Aalto yliopisto
Pia Tamminen, HAMK Smart
Markus Sihvonen, HAMK Smart

Hanketiimi:

Kimmo Vänni, HAMK Smart
Satu Jumisko-Pyykkö, HAMK Smart

Yhteystiedot