Hyppää sisältöön

ILPI

Ilmastokestävät pientaloalueet

Hankkeen tiedot

HankeIlmastokestävät pientaloalueet (ILPI)
Kesto2.1.2024–31.12.2026
ToteuttajatHämeen ammattikorkeakoulu Oy (päätoteuttaja), Aalto-yliopisto,
Porin kaupunki,
Joensuun kaupunki
RahoittajatEuroopan aluekehitysrahasto (EAKR), rahoittava viranomainen Pohjois-Pohjanmaan ELY
Budjetti433 887 €

Kestävä kaupunkisuunnittelu perustuu tiivistämiseen. Pientaloalueilla se tarkoittaa tonttitehokkuuden nostamista ja kasvipeitteisyyden vähentymistä. ILPI-hankkeessa pureudutaan pientaloalueen tiivistämisen rajoihin, joilla pystytään vielä säilyttämään piha-alueiden potentiaali vastata ilmasto- ja biodiversiteettihaasteisiin. Lisäksi hankkeessa tarkastellaan pientaloasukkaiden yksittäisten valintojen mahdollisuuksia tukea ilmastokestävän pientaloalueen rakentumista.

Ilmastokestävyyttä tarkastellaan vertailemalla kolmea kaavoitustyöhön sopivaa työkalua. Työmenetelmänä käytetään korttelitasoisia typologiakehitelmiä. Työskentely tapahtuu Porin ja Joensuun pilottialueilla, joita hyödynnetään asiantuntijatyöpajoissa ja lopuksi kansallisen ohjeistuksen laatimisessa. Ohjeistus tuotetaan kahdella eri mittakaavalla: kaupunkisuunnitteluun ja yksittäisen tontin toteuttamiseen.

Miksi pientaloalueet?

Pientaloalueet muodostavat perustan kestävälle kaupunkisuunnittelulle:

 • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen (hulevesien hallinta, lämpösaarekeilmiön lieventäminen)
 • Ilmastonmuutoksen hillitseminen (pihan hiilinielujen ja varastojen maksimointi) sekä
 • Luontokadon hidastaminen (monimuotoisuuden rakentaminen ja säilyttäminen)

Kohderyhmät

Kaupunkiorganisaatiot
Toimijat, jotka ovat tekemisissä kaupunkirakenteen suunnittelun tai kaupunkiekologian ja maisemarakenteessa tapahtuvien kiertokulkujen kanssa (veden, ravinteiden ja hiilen kierrot)

Asukkaat
Pientaloalueiden asukasosallisuuden toteuttajat ja osalliset sekä pientalotonttien rakentajat, talopakettitehtaat ja rakennusliikkeet

Toiminta-alue

Hankevaiheessa Joensuu ja Pori, käytänteet laajennetaan kansalliselle tasolle

Toteutus

Toteuttajat

Hanke toteutetaan neljän hankekumppanin yhteistyönä, joista kukin tuo hankkeeseen oman osaamisensa. HAMK toimii hankkeen pääkoordinaattorina.

HAMK

 • skaalautuvan vihreän infrastruktuurin tuntemus eri mittakaavoissa
 • viherrakentamisen käytännöt ja reunaehdot osana kaupunkirakennetta
 • asiantuntijoiden ja asukkaiden asenteiden ja käyttäytymisen kehittämistavat
 • ekososiaalisen systeemin rakentaminen biotalouden ja käyttäytymistieteiden yhteistyönä

Aalto-yliopisto

 • yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu
 • suunnittelukäytäntöjen osaaminen
 • kestävän kehityksen mukaisen rakentamisen tutkimusosaaminen

Porin kaupunki

 • vihreän kaupunkikuvan säilyttäminen osana kasvun, osaamisen ja hyvinvoinnin yhdistävää strategiaa
 • merenrannalle sijoittuva kaupunki

Joensuun kaupunki

 • keskeisesti sijoittuvan pientaloalueen tiivistämisen haasteet, kun tavoitteena on säilyttää suojeltuja rakennuksia ja alkuperäistä miljöötä
 • metsäinen sisämaakaupunki

Materiaalit

Tulossa

Tulossa

Tulossa

Tulossa

Yhteystiedot

hossam hewidy

Senior University Lecturer
Aalto-yliopisto

hossam.hewidy@aalto.fi

+358 41 536 1119

KATJA TUOMALA

Suunnitteluhortonomi
Porin kaupunki

katja.tuomala@pori.fi

+358 44 701 1808

minna tolvanen

Maankäytön suunnittelija
Joensuun kaupunki

minna.tolvanen@joensuu.fi

+358 50 315 6521

Yhteistyössä