Hyppää sisältöön

INKLU

Kohti inklusiivista ammatillista koulutusta

Hankkeen tiedot

HankeINKLU Kohti inklusiivista ammatillista koulutusta
Kesto1.3.2024-31.8.2026
ToteuttajatJyväskylän ammattikorkeakoulu (koordinoija),
Hämeen ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu,  Oulun ammattikorkeakoulu , Tampereen ammattikorkeakoulu, Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä, Ammattiopisto Spesia Oy, Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Savon koulutuskuntayhtymä, Koulutusyhtymä Brahe
RahoittajatPohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Euroopan unionin osarahoittama
BudjettiHAMK budjetti 131.877 euroa, kokonaisbudjetti ryhmähankkeelle on 1.026.411 euroa

Ammatillisen koulutuksen lainsäädännön ja toimintaympäristön muutokset, inklusiivisen koulutuksen kehittäminen, jatkuvan oppimisen kehittäminen ja oppivelvollisuuden laajentuminen haastavat ammatillisen koulutuksen järjestämistä.

Yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelee yhä enemmän paljon ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita, jotka tarvitsevat erityisen tuen lisäksi monialaisia muita palveluja. Näiden opiskelijoiden koulutuspolkujen tukeminen ja kehittäminen edellyttää uudenlaista yhteistyötä yleisten oppilaitosten ja vaativan erityisen tuen oppilaitosten kanssa. Tavoitteenamme on, että kaikki ammatillisessa opinnoissa opiskelevat opiskelijat, erityisesti erityisen tervetulleisiin ryhmiin kuuluvat opiskelijat, saavat yhdenvertaisesti tarvitsemansa tuen voidakseen hankkia tarvittavan osaamisen, suorittaa tutkinnon ja työllistyä.

Tähän laajempaan tavoitteeseen pyrimme seuraavilla osatavoitteilla:

1. Selkeyttämällä ammatillisen oppilaitosten henkilöstön osaamista opiskelijoiden tukemisessa ja moniammatillisessa yhteistyössä.

2) Parantamalla ammatillisten oppilaitosten henkilöstön osaamista opiskelijoiden tukemisessa ja moniammatillisessa yhteistyössä.

3) Kehittämällä ammatillista opettajakoulutusta, erityisopettajakoulutusta ja opinto-ohjaajakoulutusta siten, että se antaa paremmat valmiudet inklusiivisen koulutuksen kehittämiseen.

4) Juurruttamalla ja levittämällä kehitettyjä toimintamalleja ja välineitä käyttöön laajasti, alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö ja johto, ammatilliset opettajankouluttajat, ammatilliset koulutuksen järjestäjät, ammatilliset opettajakorkeakoulut.

Toiminta-alue

Tavoitamme lähes kaikki Suomen ammatillisen koulutuksen järjestäjät alueellisten ja valtakunnallisten toimenpiteiden avulla. HAMKin ja Salpauksen (ja Spesia) toiminta-aluetta ovat: Kanta-Häme, Päijät-Häme, Varsinais-Suomi ja Kymenlaakso.

INKLU mahdollistaa valtakunnallisen yhteiskehittämisen ja vaikuttamisen. Mahdollistamme myös uudenlaisen ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien kehittämisyhteistyön, jossa tehdään tiivistä yhteistyötä ammatillisen koulutuksen erityisen tuen laadun kehittämiseksi. Valtakunnallisesti luomme yhteiset kriteerit ja linjaukset laadukkaan erityisen tuen toteuttamiseksi. Samalla tiivistämme yhteistyötä opetushallinnon sekä alueellisesti koulutuksen järjestäjien kesken.

Yhteystiedot

HAMK, Hämeen ammattikorkeakoulun kirjoitettu mustalla tekstillä. Vieressä HAMKin symboli
TAMKin logo, Tampereen ammattikorkeakoulu