Kansallinen verkkotutkintoverkosto - Hämeen ammattikorkeakoulu
Kansallinen verkkotutkintoverkosto
Opetus- ja kulttuuriministeriö, kaksikielinen logo

Kansallinen verkkotutkintoverkosto

Kansallinen verkkotutkintoverkosto

Hankkeen sisältö

Hankkeessa luodaan kansallinen verkkotutkintoverkosto, joka tarjoaa puitteet ja toimintamallit erilaisille koulutusratkaisuille yhteistyössä korkeakoulujen ja työelämän kanssa. Yhteistyötä tehdään vastaamalla yhteiskunnan muutoksiin ja tarpeisiin uudistaa korkeakoulutusta kestävän kehityksen ja jatkuvan oppimisen teemojen mukaisesti. Verkoston kautta saavutetaan uudenlaisia, laajempia mahdollisuuksia tarjota yhteistyössä korkeakoulutoimijoiden kanssa joustavia opiskelumahdollisuuksia ja -polkuja uusilla aloilla digitaalisissa ympäristöissä.

Hankkeen tavoite

Tavoite 1: Verkkotutkintoverkoston luominen ja yhteistyön vahvistaminen kansallista verkkotutkintokoulutustarjontaa ja tutkimusta varten.  

Tavoite 2: Kansallisten verkkotutkintojen toimintamallien luominen yhteistyössä verkoston jäsenten kanssa, mm. digipedagogisen toiminnan kehittäminen ja opiskelijoiden osallisuuden/hyvinvoinnin tukeminen uusien teknologioiden ja innovaatioiden avulla. 

Tavoite 3. Uusien, olemassa olevien tai vielä hahmottumattomien verkkotutkintojen, kartoittaminen ja ennakointi kansalliseen tarjontaan YAMK ja AMK-tasoilla, mm. ilmastonmuutoksen ja kansainvälisyysosaamisen tukemiseen.

Perustiedot

Hanketta koordinoi Turun AMK ja osatoteuttajina toimivat Haaga-Helia AMK, Hämeen AMK, Humak sekä Oulun AMK. Rahoittajana toimii Opetus- ja kulttuuriministeriö ja hankkeen toteutusaika on 1.1.2021-31.12.2023. Katso lisätietoja hankkeesta myös täältä.