Hyppää sisältöön

Kansallinen verkkotutkintoverkosto

Hankkeen tiedot

HankeKansallinen verkkotutkintoverkosto
Kesto1.1.2021-31.12.2023
ToteuttajatTurun AMK
Haaga-Helia AMK
Hämeen AMK
Humak sekä Oulun AMK
RahoittajatOpetus- ja kulttuuriministeriö

Hankkeessa luodaan kansallinen verkkotutkintoverkosto, joka tarjoaa puitteet ja toimintamallit erilaisille koulutusratkaisuille yhteistyössä korkeakoulujen ja työelämän kanssa.

Yhteistyötä tehdään vastaamalla yhteiskunnan muutoksiin ja tarpeisiin uudistaa korkeakoulutusta kestävän kehityksen ja jatkuvan oppimisen teemojen mukaisesti. Verkoston kautta saavutetaan uudenlaisia, laajempia mahdollisuuksia tarjota yhteistyössä korkeakoulutoimijoiden kanssa joustavia opiskelumahdollisuuksia ja -polkuja uusilla aloilla digitaalisissa ympäristöissä.

Tavoitteet

Tavoite 1: Verkkotutkintoverkoston luominen ja yhteistyön vahvistaminen kansallista verkkotutkintokoulutustarjontaa ja tutkimusta varten.  

Tavoite 2: Kansallisten verkkotutkintojen toimintamallien luominen yhteistyössä verkoston jäsenten kanssa, mm. digipedagogisen toiminnan kehittäminen ja opiskelijoiden osallisuuden/hyvinvoinnin tukeminen uusien teknologioiden ja innovaatioiden avulla. 

Tavoite 3. Uusien, olemassa olevien tai vielä hahmottumattomien verkkotutkintojen, kartoittaminen ja ennakointi kansalliseen tarjontaan YAMK ja AMK-tasoilla, mm. ilmastonmuutoksen ja kansainvälisyysosaamisen tukemiseen.

Yhteystiedot