Hyppää sisältöön
Home Tutkimus Hankkeet Kanta-Hämeen puurakentamisen visio ja strategia

Kanta-Hämeen puurakentamisen visio ja strategia

Hanke toteuttaa Puurakentamisen ohjelman (2016-2022) keskeisiä tavoitteita pyrkien kasvattamaan puun käyttöä ja sen jalostusarvoa, edistäen kansainvälisesti kilpailukykyistä puurakentamisen osaamista ja teollisen valmistuksen yritystoimintaa.

Hämeen liitto. Regional council of Häme. Kirjoitettu mustalla. Ylhäällä punainen vaakuna.

Perustiedot

 • Toteuttaja: HAMK
 • Toteutusaika: 1.1.2021 – 31.3.2022
 • Rahoittajat: Ympäristöministeriö, Hämeen liitto
 • Projektipäällikkö: Marja Savolainen

Taustaa

Kanta-Häme on vahva biotalouden maakunta liittyen biotalouden arvo- ja jalostusketjuihin sekä siihen liittyvään koulutukseen ja TKI-toimintaan. Puulla on merkittävä rooli maakunnan biotaloudessa ja sitä halutaan vahvistaa.

Hämeen liiton valmisteleman Vihreän kasvun ohjelman (2020-2030) tavoitteena on tehdä Kanta-Hämeestä kansainvälisesti tunnettu vihreään kasvuun profiloitunut alue, jossa ilmasto ja vähähiilisyystavoitteet ovat keskiössä.

Kanta-Hämeessä on tunnistettu tarve laatia koko maakunnan kattava visio ja strategia, jossa systemaattisesti vahvistetaan maakunnan puurakentamisen osaamista, alueen toimijoiden yhteistyötä ja edistetään kansainvälistä kilpailukykyä.

Hanke on ainoa maakuntatasoinen ko. rahoituksen saanut puurakentamista edistävä hanke.

Tavoitteet

Hanke toteuttaa Puurakentamisen ohjelman (2016-2022) keskeisiä tavoitteita pyrkien kasvattamaan puun käyttöä ja sen jalostusarvoa, edistäen kansainvälisesti kilpailukykyistä puurakentamisen osaamista ja teollisen valmistuksen yritystoimintaa.

Hankkeen välittömänä tavoitteena on laatia Kanta-Hämeeseen puurakentamisen visio ja strategia 2021-2030 sekä käynnistää sen toimeenpano.

Pitkän aikavälin tavoitteena on Puurakentamisen ohjelman mukaisesti edistää kansainvälisesti kilpailukykyistä puurakentamisen osaamista ja teollisen valmistuksen yritystoimintaa Kanta-Hämeessä. Erityisesti tavoitteena on tulla vision ja strategian mukaisella valitulla puurakentamisen alueella johtavaksi puurakentamisen asiantuntijakeskittymäksi sekä puurakentamisen tuotannolliseksi toimijaksi suomessa ja kilpailukykyiseksi puurakennetuotteiden viejäksi.

Tulokset

Kanta-Hämettä profiloiva, julkiset toimijat sekä yritykset huomioiva puurakentamisen visio ja strategia 2021-2030. Tunnistetut painopisteet:

 • osaamisen vahvistaminen,
 • toimijoiden keskinäisen yhteistyön tiivistäminen ja
 • toimialan liikevaihdon kasvattaminen.

Vision ja strategian toimeenpanon käynnistämiseen liittyen tuotetaan maakunnan toimijat kattavat

 • Alueen toimijoiden yhdessä laatima suunnitelma puurakentamisen osaamisen vahvistamiseksi.
 • Yhteistyömalli julkishallinnon, oppilaitosten, rakennusalan yritysten sekä TKI-toimijoiden välillä.

Hankkeen tulokset ovat hyödynnettävissä koko maakunnassa ja muualla Suomessa.

Työpaketit

Työpaketti 1: Kanta-Hämeen puurakentamisen visio ja strategia 2021-2030

Strategiaprosessi vaihe 1 – tilannekuvan laatiminen 1-5/2021

 • Kootaan tilannekuva Kanta-Hämeen puurakentamisen toimijoista (webkysely + haastattelututkimus)
 • Selvitetään puurakentamisen kansainvälisiä trendejä, osaamista ja näkymiä (benchmarking)

Laaditaan nykytilanneanalyysi sekä määritellään maakunnan puurakentamisen Visio ”mihin olemme menossa / mitä tavoittelemme”?

 • Julkisen vallan puun käytön edistämistoimenpiteet (mahdollistaminen, esim. kaavoitus)
 • Maakunnassa toimivien puualan yritysten keskeiset strategiset tavoitteet – vision yhtenäistäminen
 • Maakunnassa toimivien asiantuntijayhteisöjen tarpeet ja resurssit liiketoiminnan kasvattamiseksi
 • Laaditaan analyysi, jossa esitetään maakunnan vahvuudet, heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet

Strategiaprosessi vaihe 2 – vision ja strategian luonnos laaditaan 6-9/2021

Strategian liitteeksi kuvataan Kanta-Hämeen julkisten toimijoiden ja yritysten yhteinen tiekartta, jonka avulla maakunnan kaavoitusta, rakentamisen ohjausta ja viranomaistoimintaa kehitetään. Strategiatyö tehdään yhdessä alueen julkisen sektorin (maakuntatoimijat, kuntatoimijat, oppilaitokset) sekä yritysten kanssa.

Strategiaprosessi vaihe 3 – vision ja strategian vahvistaminen ja toimeenpano 10-12/2021

 • Palautekierroksen jälkeen visio ja strategia 2021-2030 vahvistetaan
 • Tehdään vuosien 2022-2023 toteutussuunnitelma
 • Käynnistetään toimeenpano

Työpaketti 2: Strategian toimeenpanon osa – Osaamisen vahvistaminen

Työpaketissa laaditaan suunnitelma Kanta-Hämeen julkisten toimijoiden ja yritysten puurakentamisen osaamisen vahvistamiseksi, huomioiden hankinnat, vähähiilinen rakentaminen ja ympäristöasiat. Toimenpiteet sisältävät:

 • Kartoitetaan puurakentamisen edistämiseen liittyvät osaamistarpeet 1-4/2021.
 • Toteutetaan suunnitelma alueen oppilaitosten puurakentamiseen liittyvän koulutuksen kehittämiseksi sekä puurakentamiseen liittyvän jatkuvan oppimisen koulutuksen toteuttamiseen 5-9/2021.
 • Laaditaan lyhyt infopaketti julkisille toimijoille 10-12/2021.

Työpaketti 3: Strategian toimeenpanon osa – Yhteistyön tiivistäminen

Työpaketissa kehitetään yhteistyömalli ja käynnistetään systemaattinen yhteistyö.
Yhteistyömallissa huomioidaan maakunnan ulkopuoliset tärkeät sidosryhmät.

 • Keskustelut ja neuvottelut yhteistyötahojen kanssa 1-6/2021.
 • Yhteistyömallista sopiminen ja yhteistyömallin laatiminen 7-9/2021.
 • Yhteistyömallista tiedottaminen ja yhteistyötoiminnan käynnistäminen 10-12/2021.

Ajankohtaista

Artikkeli Lisää puurakentamista HAMKin uutiskirjeessä 11.1.2021

Tiedote Puurakentamisen strategia rakentumassa Kanta-Hämeeseen julkaistu 9.9.2021

Visiota ja strategiaa esittelevä sivusto Kestävän rakentamisen edistäjät avattu 30.11.2021

Tiedote Kanta-Hämeen puurakentamisen strategia ja tiekartta kommentoitavana 8.12.2021 asti julkaistu 30.11.2021

Tiedote Kanta-Hämeen puurakentamisen strategia on valmistunut – julkistus 28.3. julkaistu 17.3.2022

Strategian julkistamistilaisuus järjestettiin maanantaina 28.3.2022 klo 11-12 Teams-etäyhteydellä.

Yhteystiedot

Marja Savolainen

 • Projektipäällikkö