Kestävän rakentamisen edistäjät - Hämeen ammattikorkeakoulu

Kestävän rakentamisen edistäjät

Kanta-Hämeen puurakentamisen visio

Kestävän rakentamisen edistäjät

Kestävän rakentamisen edistäjät

Kanta-Hämeen strategisena tavoitteena on tulla Suomen yhdeksi johtavaksi puu- ja hybridirakentamisen asiantuntijakeskittymäksi, puurakentamisen vahvaksi tuotannolliseksi toimijaksi sekä kilpailukykyisten komponentti- ja rakennetuotteiden viejäksi hyödyntämällä maakunnan resursseja ja keskeistä logistista sijaintia.

 

Puurakentamisen visio

Kanta-Hämeen puurakentamisen visio ja strategia -hanketta on koordinoinut Hämeen ammattikorkeakoulu rahoittajinaan Ympäristöministeriö ja Hämeen liitto. Hankkeen aikana toteutettujen haastattelujen, SWOT-analyysin ja työpajatyöskentelyjen pohjalta muodostettu visio ja strategiset tavoitteet on koottu Kanta-Hämeen puurakentamisen tiekartaksi, jonka tehtävänä on ohjata alueellisia toimenpiteitä vuoteen 2030 asti. Strategian julkistamistilaisuus järjestettiin 28.3.2022.

 

Puurakentamisen kokonaisprosessi ja puurakentamisen edistäminen

Kanta-Hämeen puurakentamisen visio ja strategia -hankkeessa on muodostettu visio ja strategiset tavoitteet alueen puurakentamisen tiekartaksi. Hankkeessa on todettu keskeiseksi tarpeeksi puurakentamiseen liittyvän kokonaisprosessin, osaamisen ja ymmärryksen sekä olemassa olevan informaation kokoaminen. Tuloksena on puurakentamisen kokonaisprosessin tiivis ja informatiivinen kuvaus, johon on liitetty uusin ja keskeisin puurakentamisen erityispiirteitä käsittelevä informaatio. Prosessi on jäsennetty 10 vaiheeseen. Kuvauksen tarkoituksena on toimia puurakentamiseen liittyvänä ajankohtaisena informaatiopakettina Kanta-Hämeen julkisille toimijoille.

 

 

 

 

Hämeen ammattikorkeakoulun puurakentamiseen liittyvät, käynnissä olevat julkisrahoitteiset hankkeet:

Sustainable, high-performance building solutions in Wood (HiBiWood)

  • 1.9.2020-31.8.2023
  • Rahoittaja: Erasmus +
  • Projektipäällikkö HAMKissa: Cristina Tirteu

Circular economy in wood construction (Wood in Circle)

  • 1.9.2020-31.8.2022
  • Rahoittaja: Erasmus +
  • Projektipäällikkö HAMKissa: Cristina Tirteu

Uutisia

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU