Kanta-Hämeen pyöräilyohjelma - Hämeen ammattikorkeakoulu
Kanta-Hämeen pyöräilyohjelma
Pyörätien merkintä

Kanta-Hämeen pyöräilyohjelma

Perustiedot

Projektin kesto: 1.2.2020 – 30.6.2021
Toiminta-ala: Kanta-Häme
Päärahoittaja: Traficom
Kokonaisrahoitus: 55 000€

YHTEYSTIEDOT

Tavoitteena on tukea Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman 2017-2021 kokonaisuutta ja osallistua uuden liikennejärjestelmäsuunnitelman valmisteluun sekä tuottaa tietoa.

Tavoitteena on edistää pyöräilyä osana liikkumista, johon kuuluu niin koululaisten pyöräily, työpaikkapyöräily Hämeen taajamissa kuin pyöräily osana pendelöinti -matkaketjuja Suomen kasvukäytävällä. Tämän lisäksi pyöräilyyn liittyvän datan systemaattista keräämistä, pyörämatkailuun ja pyöräliikenteeseen liittyvän ekosysteemin kehittymistä, tarvittavien toimenpiteiden sekä tarvittavien investointien kohdistumista pyöräilyn edistämiseksi pyritään kehittämään.

Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteiden painopistealueet ovat liikenteen päästöjen vähentämisessä sekä Suomen kasvukäytävällä nauhakaupunkien vetovoimaisuuden parantamisessa työssäkäynti- ja asuinalueina. Matkailun kehittäminen kuuluu tiiviisti hankkeen tavoitteiden sisältöön.

Hankkeen tuloksena syntyy konkreettinen pyöräilyn edistämissuunnitelma Kanta-Hämeeseen.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU