Kestävien sprinkleröityjen rakennusten riskitietoinen paloturvallisuus laskennallista mallinnusta hyödyntäen (RIFS) - Hämeen ammattikorkeakoulu
Kestävien sprinkleröityjen rakennusten riskitietoinen paloturvallisuus laskennallista mallinnusta hyödyntäen (RIFS)
Sprinkleri katossa.
Sprinkleri katossa.

Kestävien sprinkleröityjen rakennusten riskitietoinen paloturvallisuus laskennallista mallinnusta hyödyntäen (RIFS)

Perustiedot

  • Toteuttaja: HAMK
  • Toteutusaika: 1.9.2021 — 31.12.2023
  • Rahoittaja: Palosuojelurahasto
  • Projektipäällikkö: Zhongcheng Ma

Taustaa

Rakennuspalot ovat kasvaneet suureksi huolenaiheeksi yhteiskunnassamme. Viime vuosikymmeninä puu- ja kevytteräsrakenteisten (LSF) asuinrakennusten suosio on kasvanut kestävyyden, energiatehokkuuden, kiertotalouden ja kustannustehokkuuden vuoksi. Ympäristöministeriön rakennussuunnitelman mukaan puurunkoisten kerrostalojen markkinaosuus tulee vuonna 2025 nousemaan 46 prosenttiin nykyisestä 3 prosentista. Näiden kestävien rakennusten paloturvallisuus on kuitenkin haastavaa puumateriaalien, muovien ja rakennuseristeiden palavuudesta johtuen.

Laskennallisen teknologian kehitys mahdollistaa tulipalon kasvun ja leviämisen, savun leviämisen sekä rakenteellisen stabiilisuuden yksityiskohtaisen tutkimuksen sprinklereillä varustetuissa kestävissä rakennuksissa. Sprinklerien tehokkuutta ja sprinkleriparametrien vaikutusta palonhallintaan ja rakenteelliseen suojaukseen voidaan tutkia hyvin yksityiskohtaisesti.

Sprinklerijärjestelmä hallitsee tehokkaasti paloa ja jäähdyttää rakenteita, ollen myös kustannustehokas kestävien asuinrakennusten paloturvallisuusratkaisu.

Tavoitteet

Hankkeessa tutkitaan puu- ja kevytteräsrunkoisten moni- ja yksikerroksisten rakennusten rakenteiden palodynamiikkaa. Yksikerroksisten varastorakennusten tulipaloja tutkitaan asennettujen sprinklerien vaikutuksen selvittämiseksi. Kestävän kehityksen mukaisten rakennusten paloturvallisuussuunnitteluratkaisut tarkistetaan, jonka jälkeen todennetut sekä ennalta hyväksytyt ratkaisut toimitetaan paloviranomaisille ja suunnittelutoimistoille. Hankkeen aikana kehitetään anturipohjainen älykäs sprinklerijärjestelmä, jonka avulla sprinklereiden luotettavuutta voidaan kasvattaa jopa 99,5%:in. Hankkeen tavoitteena on myös järjestää palohenkilöstölle, suunnittelijoille ja viranomaisille erilaisia koulutustilaisuuksia. Lisäksi hankkeen aikana tuotetut raportit sekä muut materiaalit tulevat olemaan vapaasti saatavilla.

YHTEYSTIEDOT