Hyppää sisältöön
Home Tutkimus Hankkeet Kilpailukykyä laadulla – yritysryhmähanke

Kilpailukykyä laadulla – yritysryhmähanke

Yritysryhmän kehittämishankkeen tavoitteena oli tuotteiden jalostusasteen ja pakkausten lisäarvon nostaminen sekä prosessien toiminnan laadun kehittäminen.

Hankkeen perustiedot

Yritysryhmän kehittämishankkeen tavoitteena oli tuotteiden jalostusasteen ja pakkausten lisäarvon nostaminen sekä prosessien toiminnan laadun kehittäminen. Kilpailukykyä laadulla – yritysryhmähanketta toteutettiin ajalla 12.8.2019 – 31.12.2020. Hanke oli ensimmäinen elintarvikealan yritysryhmähanke Hämeen ELY-keskuksen alueella.

Yritysryhmä koottiin elintarvikealan kehittämishankkeessa Tiedolla ja osaamisella kasvuun – elintarvikealan yhteistyöhanke (Tiedokas). Yritysryhmähankkeessa oli mukana neljä kanta- ja päijäthämäläistä toimijaa; Kankaisten tila, Orastava Aurinko, Sysmän Luomuherkut sekä Vihdas Oy/Natural Nordic.

Yhteenveto hankkeesta

Pienten yritysten tärkein kilpailuvaltti on laatu. Laatu koetaan usein hyvinä tuotteina, palveluina tai toiminnan laatuna. Tulevaisuuden asiakkaat ovat yhä tiedostavampia ja vaativat enemmän tietoa yrityksestä ja niiden tuotteista. Kuluttajat kiinnittävät myös ympäristönäkökoh­tiin yhä enemmän huomiota, esim. välttämällä muovituot­teiden käyttöä. Yritykset joutuvat miettimään tarkasti tuotteitaan ja toimintaprosessiaan, jotta ne voivat vastata kannattavasti asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.

Tehokkaan ja toimivan toimintaprosessin lisäksi tuotteiden tulee olla laadukkaita ja kiinnostavia. Tuotekehityksen tulee olla osa yrityksen strategiaa ja suunnitelmallista toimintaa. Tuotekehitysprosessissa asiantuntijayhteistyö ja verkostot korostuvat. Kilpailukykyä laadulla – elintarvikealan yritysryhmän kehittämishanke auttoi yrityksiä suunnittelemaan, parantamaan ja kehittämään tuotteita ja prosesseja yhdessä asiantuntijoiden kanssa.

Tuotekehitysprosessit vaihtelivat yrityksittäin. Yritykset lisäsivät osaamistaan ja oman toiminnan tuntemusta, kehittivät uusia tuotteita ja pakkauksia, paransivat liiketoimintaprosessejaan sekä saivat uusia kontakteja ja verkostoja toiminnan jatkokehittämiseen.

Toimenpiteet sisälsivät tuote-, reseptiikka-, prosessi- ja pakkaussuunnittelua, toimintatapaselvitystä sekä elintarvikelainsäädäntöön ja kuluttajatutkimuksiin liittyvää osaamisen lisäämistä. Yritykset selvittivät elintarviketurvallisuusjärjestelmien sopivuutta toimintaansa, rakensivat erilaisia laatutyökaluja kuten työohjeita ja dokumentointia työprosessien hallintaa varten. Yksi yritys rakensi elintarviketurvallisuusjärjestelmän jo sertifiointivaiheeseen saakka. Kehittämistoimenpiteet koskivat myös uusien tuotteiden ja tuotevalikoiman kehittämistä, pakkausmateriaalien ja sopivien pakkaustapojen selvitystä, sopimusvalmistuksen mahdollisuuksien selvittämistä ja oman toiminnan järkeistämistä.

Yritykset saavuttivat hyvin omat tavoitteensa. Hankkeen tuella oli suuri merkitys yritysryhmän toiminnan kehittymisessä ja se antoi paljon uusia kontakteja ja ideoita, jotka edesauttavat kehittämistyön jatkamista hankkeen jälkeenkin.

Mediatiedote 25.11.2020, Korona siivitti yritysryhmän kehittämistyötä – laatutyöllä vauhtia elintarvikeyritysten kasvuun

Loppuraportti Kilpailukykyä laadulla – elintarvikealan yritysryhmähanke, Maaseuturahasto 28.1.2021

Kasvua Hämeessä blogikirjoitus 15.2.2021, Yritysryhmässä kehittäen – kokemuksia elintarvikeyritysten tuotekehityksestä

Yhteystiedot