Kilpailukykyä laadulla - yritysryhmähanke - Hämeen ammattikorkeakoulu
Kilpailukykyä laadulla – yritysryhmähanke
Hämeen ammattikorkeakoulu
Eurooppa investoi maaseutualueisiin -logo
ELY-keskus
porkkanahillot

Kilpailukykyä laadulla – yritysryhmähanke

Hankkeen perustiedot

Yritysryhmän kehittämishankkeen tavoitteena on tuotteiden jalostusasteen ja pakkausten lisäarvon nostaminen sekä prosessien toiminnan laadun kehittäminen. Kilpailukykyä laadulla – yritysryhmähanketta toteutetaan ajalla 12.8.2019 – 31.12.2020. Hanke on ensimmäinen elintarvikealan yritysryhmähanke Hämeen ELY-keskuksen alueella.

Yritysryhmä koottiin elintarvikealan kehittämishankkeessa Tiedolla ja osaamisella kasvuun – elintarvikealan yhteistyöhanke (Tiedokas). Yritysryhmähankkeessa on mukana neljä kanta- ja päijäthämäläistä toimijaa; Kankaisten tila, Orastava Aurinko, Sysmän luomuherkut sekä Vihdas Oy/Natural Nordic.

Yritysryhmähankkeessa yritykset kehittävät yhdessä toimintaansa. Tässä yritysryhmän kehittämistarpeena on lisätä kilpailukykyä laadulla. Yritysten tavoitteet tähän pääsemiseksi riippuvat yritysten omista lähtökohdista ja tarpeista. Toimenpiteet liittyvät uusien tuotteiden kehittämiseen, jalostusasteen nostamiseen, tuotantoprosessin kehittämiseen tai vastuullisiin pakkausmateriaaleihin. Tavoitteena on, että yrityksillä on hankkeen jälkeen suunnitelmia tuotteen, prosessien tai menetelmien kehittämiseksi, laadun esille tuomiseksi ja investointipäätösten pohjaksi ja sitä kautta ovat valmiita vastaamaan markkina- ja asiakaskysyntään ja parantavat kilpailukykyään. 

YHTEYSTIEDOT

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU