Hyppää sisältöön
Home Tutkimus Hankkeet Kokka kohti Kanta-Hämettä

Kokka kohti Kanta-Hämettä

Työperäisen maahanmuuton edistäminen koskettaa koko Kanta-Hämeen oppilaitos- ja elinkeinoelämän toimijaverkostoa, jolla on yhteinen tavoite lisätä Kanta-Hämeen pitovoimaa ja houkuttavuutta. 

Euroopan sosiaalirahaston logo

Miksi osaavia HAMKissa koulutettuja maahanmuuttajia katoaa Suomesta ulkomaille?

Työperäisen maahanmuuton edistäminen koskettaa koko Kanta-Hämeen oppilaitos- ja elinkeinoelämän toimijaverkostoa, jolla on yhteinen tavoite lisätä Kanta-Hämeen pitovoimaa ja houkuttavuutta. 

Hankkeen toimenpiteissä hyödynnetään yrityksiltä saatua signaaleja ja haastattelutietoa, joiden avulla luodaan analyysi nykyisistä palveluista ja niihin liittyvistä epäjatkuvuuskohdista. Tuloksena syntyvässä työllisyyden edistämisohjelmassa tarkastellaan rekrytointia palvelupolkuna sekä työnantajan että kansainvälisen osaajan ja hänen lähipiirinsä näkökulmasta.

Hankkeessa kootaan olemassa olevaa palvelutarjontaa ja arvioidaan asiakkaiden polutusta kohti paikkakunnalle asettautumista sekä vahvistetaan organisaatioiden osaamista työperäisten maahanmuuttajien asiakaspalvelussa. Hankkeessa vaikutetaan myös maahanmuuttoa käsittelevään viestintään ja strategiatyöhön.

Hankkeen toimenpiteet kohdistetaan kantahämäläisiin yrityksiin ja Hämeen ammattikorkeakoulussa opiskeleviin kansainvälisiin opiskelijoihin. Tavoitteena on löytää ne tekijät, jotka vahvistavat tai estävät alueen työmarkkinoille jäämistä ja sopivan työn löytymistä. Pyrimme löytämään palvelupolun aukkokohdat niin yrityksen kuin opiskelijan kannalta.

Loppuseminaari pidetään keskiviikkona 26.4.2023 klo 13-16

Ohjelma:
Kokka kohti Kanta-Hämettä -hankkeen loppuseminaari 26.4.2023
Paikka on KKTavastian Vanajaveden Opiston Auditorio, Jaakonkatu 28, Hämeenlinna (kartalla rakennus J).
bit.ly/tavastiankampus-kartta

Ohjelmaa on mahdollista seurata myös etänä.
Ilmoittautuminen on päättynyt. Pyydämme ottamaan yhteyttä projektipäällikkö Leena Puumalaiseeen, leena.puumalainen@kktavastia.fi

Hankkeen päätavoitteet ovat

  • työperäistä maahanmuuttoa edistävän palvelupolun rakentaminen
  • maakunnassa jo asuvien kansainvälisten osaajien kiinnittyminen alueen työmarkkinoille
  • kansainvälisten opiskelijoiden osaamisen kohdentaminen yritysten työvoimatarpeisiin ja  yritysten kansainvälisyyden vahvistaminen
  • työperäisen maahanmuuton strategioiden yhteistyön vahvistaminen ja toimeenpanon suunnittelu

Hanke toteuttaa Talent Boost -toimenpideohjelmaa.

HAMKin vastuualueeseen kuuluvat tutkimuksellinen osaaminen, palveluiden tarjoaminen ja kansainvälisten amk-opiskelijoiden osaamisen kohdentaminen yritysten rekrytointitarpeiden mukaisesti.

Hankkeen esite: Osaavia tekijöitä ja uusia kohtaamisia (.pdf) – lataa tästä

Esite Kanta-Hämeen alueen yrityksille: Kansainvälisistä opiskelijoista vahvistusta työvoimapulaan (.pdf) – lataa tästä

#kohtihämettä #workathäme #talentboost

Perustiedot

Toteutusaika

1.6.2021 – 31.5.2023

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto. Kansallinen rahoittaja ja koordinoija on
Keski-Suomen ELY-keskus.

Toteuttajat

Koulutuskuntayhtymä Tavastia (hallinnoija)
Hämeen ammattikorkeakoulu
Hämeen Yrittäjät
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä

Kohderyhmä

Kantahämäläiset yritykset
HAMKin kansainväliset opiskelijat

Tavoite

Tavoitteena on löytää ne tekijät, jotka vahvistavat tai estävät Kanta-Hämeeseen jäämistä ja sopivan työn löytymistä.
Hanke toteuttaa Talent Boost -toimenpideohjelmaa.

Uutiset

HAMKin marraskuun Uutiskirje, 2.11.2021

Kanta-Hämeen yrityksille osaamista korkeakoulutetuista maahanmuuttajista

Osaavia, Hämeen ammattikorkeakoulussa koulutettuja maahanmuuttajia katoaa Suomesta ulkomaille. Työllistymisessä paikallisiin yrityksiin pyritään nyt auttamaan.

Hämeen ammattikorkeakoulusta valmistuu vuosittain satoja korkeakoulutettuja ulkomaalaistaustaisia osaajia eri koulutusaloilta, mutta heidän on vaikea löytää koulutustaan vastaavaa työtä Kanta-Hämeestä. Pätevän työntekijän ja sopivan yrityksen kohtaamista pyritään helpottamaan Kokka kohti Kanta-Hämettä -ESR-hankkeessa.

”On kiinnostavaa, että samaan aikaan kun osa yrityksistä kamppailee osaavan työvoiman löytämiseksi, korkeasti koulutetut kansainväliset osaajat eivät saa koulutustaan vastaavaa työtä Kanta-Hämeestä. Tähän haasteeseen etsimme ratkaisuja. Tavoitteena on löytää ne tekijät, jotka vahvistavat tai estävät alueen työmarkkinoille jäämistä ja sopivan työn löytymistä. Pyrimme löytämään palvelupolun aukkokohdat niin yrityksen kuin opiskelijan kannalta”, kertoo lehtori ja projektivastaava Piia Kolho HAMK Edu -tutkimusyksiköstä.

Tällä hetkellä kerätään haastattelujen kautta tietoa, jonka pohjalta muodostetaan tilannekuva nykyisistä palveluista ja niihin mahdollisesti liittyvistä haasteista.

”Tarvitsemme yhteistyöhön yrityksiä ja opiskelijoita, jotta tuloksesta saadaan mahdollisimman hyvä ja toimiva. Tulemme lähestymään kantahämäläisiä yrityksiä ja HAMKin kansainvälisiä opiskelijoita,” informoi Piia Kolho.

Kolho työryhmineen kannustaa kaikkia asiasta kiinnostuneita yrityksiä sekä kansainvälisiä opiskelijoita HAMKissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa ottamaan rohkeasti yhteyttä.

Tapahtuu nyt

Tammi-huhtikuu 2023

Palvelupolun pilottien toteuttaminen yhdessä alueen yrittäjien ja kv-opiskelijoiden kanssa on hyvässä vauhdissa. Toteutuksesta kerätään palautetta ja toimintaa pyritään juurruttamaan osaksi koulutusta.

Kv-opiskelijan profiilin ja palvelupolun aukkokohtien analysointia ja tulosten julkistamista artikkelin muodossa.

Työperäisen maahanmuuton edistämisen strategiat ja toimeenpanon suunnittelu on aloitettu ja suunnitelma on valmis huhtikuussa 2023.

Hankkeen toiminnoista tiedottamista ja tulosten levittämistä. Hankkeen loppuseminaari on huhtikuussa 2023.

Elo-marraskuu 2022

Palvelupolun pilottien rakentaminen ja ensimmäisten pilottien aloittaminen yhdessä alueen yrittäjien ja kv-opiskelijoiden kanssa.

Kv-opiskelijan profiilin tunnistaminen ja kuvaaminen tehtyjen selvitysten pohjalta sekä tarvittavien toimenpiteiden suunnittelu ja yhteistyötahojen kuuleminen.

Kv-opiskelijoille ja työnantajille laadittujen aineistojen testausta ja levitystä.

Tammi-helmikuu 2022

Palvelupolun kehittämistoimet ovat käynnissä.

Kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden haastattelut jatkuvat.

Marraskuu

HAMKin asiantuntijat ovat aloittaneet kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden haastattelut.

Lokakuu

• Hämeen Yrittäjien asiantuntijat tekevät parhaillaan yrityshaastatteluja kantahämäläisissä yrityksissä.

Opiskelijapalautteita / Student feedback

We asked our international students what is good at HAMK, and this is how they responded:

– the teachers and how they support students

–  the atmosphere of study, good teaching

–  good facilities: labs, computers, softwares, gyms, ect.

–   teachers and other staff are very welcome, friendly and helpful. They are always ready to discuss any problems with studies and give different advices.

–   cooperation with Universities all around the world, which gives a possibility to participate in international projects, exchange or double degree programs.

–   HAMK is the best university!

–   HAMK is the place that made me fall in love with Finland.

–    I really enjoyed that the teachers have kind of a coaching approach and not a top-down one. I always thought they want to help me to reach a goal.

–    HAMK is a friendly environment to learn in. The quality of teachers is generally high. The premises of HAMK are clean and support a healthy working environment.

–    staffs are really helpful and nice. I felt like they did their best to help us during our study with the limited resources that they had.

We also asked what HAMK needs to improve, and this was their response:

–    offer more company visits and events for networking with people in the field

–     more research projects for students and faculty

–     HAMK could give more specific feedback on the skills needed to get a job in Finland from a realistic perspective

–     more societies and activities for students to interact with each other and integrate

Yhteystiedot