KOTEK-ERKO - Hämeen ammattikorkeakoulu
KOTEK-ERKO
Hämeen ammattikorkeakoulu
Euroopan sosiaalirahasto
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo
Hoitajia leikkaussalissa.

KOTEK-ERKO

Hanketiedot

Kehittämisen kohteena olevalla työelämälähtöisellä erikoistumiskoulutuksella parannetaan kotihoidon henkilöstön tietotaitoja sekä nykyaikaisen terveysteknologian hyväksikäytössä ikäihmisten kotihoidossa että digitaaliseten palvelujen asiakaslähtöisessä suunnittelussa ja toteutuksessa palvelun ja arvioinnin näkökulmista.

Tavoitteena oleva vahva työelämälähtöisyys varmistetaan siten, että erikoistumiskoulutuksen kehitystyöhön osallistuu kunnallisia ja yksityisiä terveys- ja hoitoalan organisaatioita, opetushenkilöstöä, teknologia- ja palvelukonsepteja kehittäviä organisaatioita ja tutkimus- ja kehittämisorganisaatioita. Yhteistyökumppanit osallistuvat koulutuksen suunnitteluun hankkeen aikana.

Erikoistumiskoulutuksen suunnittelu toteutetaan seuraavien osatavoitteiden kautta:

  • Käytetään hyväksi olemassa olevia yhteistyöverkostoja ja kehitetään niitä tavoitteellisesti edelleen erioistumiskoulutuksen suunnittelun edellyttämällä tavalla
  • Tehdään aihealueeseen liittyviä teknologiakartoituksia sekä suunnitellaan ja resursoidaan erikoistumiskoulutukseen sopivia oppimisympäristöjä
  • Vertaillaan alan parhaita erikoistumiskoulutustasoisia koulutusmalleja kansainvällisesti
  • Dialogia käyden yhteistyössä työelämäorganisaatioiden kanssa suunnitellaan ja kokeilaan nykyteknologian hyväksikäytön erikoistumiskoulutukseen soveltuvia oppimisympäristöjä hankkeeseen osallistuville ammattikorkeakouluille
  • Suunnittelun kohteena olevaan erikoistumiskoulutukseen liittyvien osaamistarpeiden ennakointi, analysointi ja uusien osaamisalueiden tunnistaminen tehdään työelämäorganisaatioiden ja korkeakoulujen välisenä dialogina
  • Laaditaan tavoitteellisesti ja reflektiivisesti työelämäorganisaatioiden kanssa dialogia käyden yhteiset suunnitelmat ja valtakunnallinen malli erikoistumiskoulutuksesta
  • Valmistellaan erikoistumiskoulutuksen pilotointeja/kokeiluja ja tulosten arviointia
  • Tiedotetaan hankkeen tuloksista aktiivisesti

Hanke toteutetaan seuraavissa työpaketeissa:

TP1: Teknologiakartoitukset (TurkuAMK)

Projektipäällikkö:   Reetta Raitoharju, reetta.raitoharju@turkuamk.fi, +358 40 355 0126

Terveysteknologia:

Hankehallinto:

TP2: Koulutusvertailut

Projektipäällikkö:      Piia Hyvämäki, piia.hyvamaki@oamk.fi, +358 50 5820075

Terveysteknologia:

Talous:

TP3: Oppimisympäristöjen suunnittelu ja rakentaminen

Projektipäällikkö:

Terveysteknologia:

Talous:

TP4: Erikoistumiskoulutuksen suunnittelu ja
TP5: Hallinto ja tiedottaminen

Projektipäällikkö:      Marjo Vaalgamaa, marjo.vaalgamaa@hamk.fi, +358 50 574 5156

Terveysteknologia:

 

Talous:

YHTEYSTIEDOT

KOTEK-ERKO

Erikoistumiskoulutus nykyteknologian hyväksikäytöstä ikäihmisten kotihoidossa (KOTEK-ERKO)

KOTEK-ERKO -hankkeen keskeisenä tavoitteena on suunnitella työelämälähtöinen valtakunnallinen ammattikorkeakoulutasoinen erikoistumiskoulutus, jonka avulla voidaan tuottaa osaamista ja tietoa nykyteknologian hyväksikäytöstä kotihoidon toimintakentässä alan asiantuntijoille.

Hankkeen avulla tuotetaan myös uutta tietoa erilaisista terveysteknologisista ja digitaalisista ratkaisuista kotihoidon toimintaympäristössä yhteistyössä työelämätoimijoiden kanssa. Hankkeen taustalla on uuden sote-ratkaisun vaatimukset.

Toiminta-aika: 1.9.2017 – 31.12.2019

Rahoitus: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämä Euroopan Sosiaalirahaston osarahoitus

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU