Hyppää sisältöön

KOTEK-ERKO

KOTEK-ERKO -hankkeessa luotiin uusi kotihoidon teknologian erikoitumiskoulutus.

Euroopan sosiaalirahaston logo

KOTEK-ERKO

KOTEK-ERKO -hankkeessa luotiin uusi kotihoidon teknologian erikoitumiskoulutus. Haku KOTEK-erikoistumiskoulutukseen on avoinna 1.5.–31.10.2021. Lisätiedot ja hakulomake osoitteessa https://www.hamk.fi/erikoistumiskoulutus/kotihoidon-teknologian-erikoistumiskoulutus/

KOTEK-ERKO -hankkeen keskeisenä tavoitteena on suunnitella työelämälähtöinen valtakunnallinen ammattikorkeakoulutasoinen erikoistumiskoulutus, jonka avulla voidaan tuottaa osaamista ja tietoa nykyteknologian hyväksikäytöstä kotihoidon toimintakentässä alan asiantuntijoille.

Hankkeen avulla tuotetaan myös uutta tietoa erilaisista terveysteknologisista ja digitaalisista ratkaisuista kotihoidon toimintaympäristössä yhteistyössä työelämätoimijoiden kanssa. Hankkeen taustalla on uuden sote-ratkaisun vaatimukset.

Toiminta-aika: 1.9.2017 – 31.12.2019

Rahoitus: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämä Euroopan Sosiaalirahaston osarahoitus

Hankkeen virallinen nimi: Erikoistumiskoulutus nykyteknologian hyväksikäytöstä ikäihmisten kotihoidossa (KOTEK-ERKO)

Kehittämisen kohteena olevalla työelämälähtöisellä erikoistumiskoulutuksella parannetaan kotihoidon henkilöstön tietotaitoja sekä nykyaikaisen terveysteknologian hyväksikäytössä ikäihmisten kotihoidossa että digitaaliseten palvelujen asiakaslähtöisessä suunnittelussa ja toteutuksessa palvelun ja arvioinnin näkökulmista.

Tavoitteena oleva vahva työelämälähtöisyys varmistetaan siten, että erikoistumiskoulutuksen kehitystyöhön osallistuu kunnallisia ja yksityisiä terveys- ja hoitoalan organisaatioita, opetushenkilöstöä, teknologia- ja palvelukonsepteja kehittäviä organisaatioita ja tutkimus- ja kehittämisorganisaatioita. Yhteistyökumppanit osallistuvat koulutuksen suunnitteluun hankkeen aikana.

Erikoistumiskoulutuksen suunnittelu toteutetaan seuraavien osatavoitteiden kautta:

  • Käytetään hyväksi olemassa olevia yhteistyöverkostoja ja kehitetään niitä tavoitteellisesti edelleen erioistumiskoulutuksen suunnittelun edellyttämällä tavalla
  • Tehdään aihealueeseen liittyviä teknologiakartoituksia sekä suunnitellaan ja resursoidaan erikoistumiskoulutukseen sopivia oppimisympäristöjä
  • Vertaillaan alan parhaita erikoistumiskoulutustasoisia koulutusmalleja kansainvällisesti
  • Dialogia käyden yhteistyössä työelämäorganisaatioiden kanssa suunnitellaan ja kokeilaan nykyteknologian hyväksikäytön erikoistumiskoulutukseen soveltuvia oppimisympäristöjä hankkeeseen osallistuville ammattikorkeakouluille
  • Suunnittelun kohteena olevaan erikoistumiskoulutukseen liittyvien osaamistarpeiden ennakointi, analysointi ja uusien osaamisalueiden tunnistaminen tehdään työelämäorganisaatioiden ja korkeakoulujen välisenä dialogina
  • Laaditaan tavoitteellisesti ja reflektiivisesti työelämäorganisaatioiden kanssa dialogia käyden yhteiset suunnitelmat ja valtakunnallinen malli erikoistumiskoulutuksesta
  • Valmistellaan erikoistumiskoulutuksen pilotointeja/kokeiluja ja tulosten arviointia
  • Tiedotetaan hankkeen tuloksista aktiivisesti

Hanke toteutetaan seuraavissa työpaketeissa:

TP1: Teknologiakartoitukset (TurkuAMK)

Projektipäällikkö:   Reetta Raitoharju, [email protected], +358 40 355 0126

Terveysteknologia:

Hankehallinto:

TP2: Koulutusvertailut ja osaamistarpeet

Projektipäällikkö:      Piia Hyvämäki, [email protected], +358 50 5820075

Terveysteknologia:

Talous:

TP3: Oppimisympäristöjen suunnittelu ja rakentaminen

Projektipäällikkö:

Terveysteknologia:

Talous:

TP4: Erikoistumiskoulutuksen suunnittelu ja
TP5: Hallinto ja tiedottaminen

Projektipäällikkö:      Marjo Vaalgamaa, [email protected], +358 50 574 5156

Terveysteknologia:

Talous:

Tulokset

Kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutus 30 op

Hankkeessa suunniteltiin valtakunnallinen, työelämälähtöinen erikoistumiskoulutus.

Kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutus

Teknologiakartoitus

Hankkeessa toteutettiin kotihoidon teknologian kartoitusta benchmarkingin, messuvierailuiden ja haastatteluiden avulla.

Raportti teknologiakartoituksesta

Benchmarking

Hankkeessa toteutettiin koulutuksen benchmarking-matkat Ruotsiin Mälardalen yliopistoon ja Alankomaihin Fontysin ammattikorkeakouluun.

Raportti benchmarkingista

Personal Learning Environment

Hankkeessa selvitettiin oppimisympäristöihin ja osaamisen arviointiin liittyviä ratkaisuita.

PLE-opas opettajille

Julkaisut

Hyvämäki, P. 2019. NIPNET conference abstract. Interprofessional KOTEK-ERKO –project –Competencies in technological solutions in elderly homecare.

Hyvämäki, P., Laukkanen, E. & Keckman, A. 2018. Kotihoidon tulevaisuuden teknologiaosaamisen kartoitus Kotek Erko -hankkeessa. ePooki, Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 58, Artikkeli ePooki -julkaisussa.

Sanerma, P. & Pakkanen, P. 2020. Kotihoidon teknologian benchmarking-matka Fontysin ammattikorkeakouluun Alankomaihin. HAMK Unlimited Professional. Artikkeli HAMK Unlimited Professional -julkaisussa.

Sanerma, P. & Pakkanen, P. 2019. The ideas of older people about usability of the Nao robot in their casual activities. Abstrakti eHealth 2019 -konferenssiin.

Sanerma, P. 2018. Tutkimusryhmän Uudistuva osaaminen ja organisaatiot Blogiteksti; Tutkimusryhmällä on käynnissä ESR hanke Erikoistumiskoulutus kotihoidon nykyteknologian hyväksikäytöstä (KOTEK-ERKO) 3/2018, Hamk Smart.

Turjamaa, R., Äijö, M. & Hietanen, A. 2019. Erikoistumiskoulutuksella teknologista osaamista kotihoitoon. IkäNYT! Ikäosaamisen verkkojulkaisu, Karelia-ammattikorkeakoulu Artikkeli IkäNYT-julkaisussa

Turjamaa, R. Äijö, M. 2019. Robotitko arjen tukena – ajatuksia robotiikan tulevaisuuden mahdollisuuksista. Muistikukko 2/2019.
Weck, M. 2019. Ageing people’s trust in digital assistive technology: initial trust formation. MAE 2019 International Conference, abstract.

Äijö, M., Hietanen, A. & Turjamaa, R. 2019. Nyt skarppina! Koulutus teknologisoituvaan kotihoitoon. Pro Terveys 5/2019.

Yhteystiedot

OAMK, Oulun Ammattikorkeakoulu.OAMK kirjoitettu oranssilla. Loput mustalla.