Hyppää sisältöön

Levarbio

Hankkeen tavoitteena on parantaa levän potentiaalia uusiutuvan energian lähteenä.

Sinisellä taustalla EU:n logo. Logon alla lukee Euroopan unoni, Euroopan aluekehitysrahasto.

Perustiedot

Hankkeen perustiedot

  • Toteutusaikataulu: 1.9.2015 – 31.12.2017
  • Kokonaiskustannukset: 100 000 €
  • Rahoittaja: Uudenmaan liitto
  • Toteuttaja: Päätoteuttaja on Helsingin yliopisto ja osatoteuttajina Hämeen ammattikorkeakoulu ja Suomen ympäristökeskus

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on parantaa levän potentiaalia uusiutuvan energian lähteenä, integroimalla tähän edullisten ravinnelähteiden käyttö leväkasvatuksessa ja levästä erotettujen arvojakeiden tuottaminen ja monipuoliset käyttösovellukset, mm. rehu-, elintarvike-, energia- ja lannoitekäytössä.

Tulokset

Hankkeen tuloksena edistetään sivu- ja jätevirtojen hyödyntämistä sekä saadaan tietoa leväkasvatuksen mahdollisuuksista ja vaatimuksista tiettyjen arvotuotteiden tuottamiseksi ja hyödyntämiseksi eri käyttösovelluksissa. Tarkasteluun valittujen kokonaiskonseptien osalta saadaan selville kannattavuuteen vaikuttavat keskeiset tekijät.

Taustaa

Tavoitteena on edistää levien tuottamien arvojakeiden ja leväbiomassan hyödyntämistä eri sovelluskohteissa: elintarvike-, rehu-, energia- ja lannoitekäytössä. Leväkasvatuksessa hyödynnetään sivuvirtojen ravinteita ja edistetään näin ravinnekierrätystä.

Levien arvokkaiden biomolekyylien ja biomassan hyödyntäminen ravinnossa, rehuna ja energiana (Levarbio) -hanke

kiertokuva

LEVARBIO-hankkeessa hyödynnetään mikrolevien nopeaa kasvua mahdollisimman monipuolisesti. Levät ovat potentiaalisia uusiutuvan energian lähteitä: biodieseliä lipideistä ja biokaasua muusta biomassasta, mutta tämä yksin on haastavaa saada taloudellisesti kannattavaksi. Tätä on tarve parantaa hyödyntämällä levän tuottamia ainesosia tehokkaasti, huomioiden kunkin potentiaalisen tuotteen kysyntä ja hinta markkinoilla.

Hankkeessa kartoitetaan ja testataan elintarviketeollisuuden hyödyntämättömiä sivuvirtoja, jätteidenkäsittelyn suoto- ja jätevesiä sekä maatilatasolla syntyviä sivuvirtoja levien ravinnelähteenä ja kasvualustana. Leväkasvatusta optimoidaan haluttujen tuote- ja energiasaantojen maksimoimiseksi. Käytännössä tehdään leväkasvatuskokeita eri olosuhteissa ja testataan näiden vaikutusta leväkasvuun ja -koostumukseen, kuten proteiinit, lipidit, omega-rasvahapot, vitamiinit, pigmentit. Arvojakeiden käyttöä arvioidaan eri tuotesovelluksissa, ja selvitetään lopun leväbiomassan biokaasutuottopotentiaalia. Koko hankkeen ajan kehitetään eri sovelluskohteisiin (esim. integrointi teollisuuteen, kotieläintuotantoon ja jätevesien/jätteiden käsittelyyn) kokonaiskonseptiratkaisuja, joiden toteutettavuutta ja kannattavuutta arvioidaan laskennallisesti.

Julkaisut ja esitykset

Sisältö.

Yhteystiedot

Martin Romantschuk