Hyppää sisältöön
Home Tutkimus Hankkeet Liikenne 4.0

Liikenne 4.0

Hankkeen päätavoitteena on tukea Häme-ohjelman tavoittelemaa kestävää kasvua, arjen toimivuutta ja turvallisuutta sekä maakunnan hyvää saavutettavuutta liikenteen, liikkuvuuden ja logistiikkaratkaisujen kehittämisen kautta.

Sinisellä taustalla EU:n logo. Logon alla lukee Euroopan unoni, Euroopan aluekehitysrahasto.

Taustaa

Liikenneala on merkittävien teknologisten, taloudellisten ja yhteiskunnallisten murrosten keskellä. Digitalisaatioon ja lainsäädäntöön liittyvät muutokset avaavat mahdollisuuksia liikenteen ja liikenteen palveluiden kehittämiselle.

Hankkeen päätavoitteena on tukea Häme-ohjelman tavoittelemaa kestävää kasvua, arjen toimivuutta ja turvallisuutta sekä maakunnan hyvää saavutettavuutta liikenteen, liikkuvuuden ja logistiikkaratkaisujen kehittämisen kautta. Hankkeessa rakennetaan liikenteen dataa ja digitaalista osaamista kehittäviä ja hyödyntäviä kokeiluympäristöjä, joissa toteutetaan alustatalouden kokeiluja. Samalla muodostuu elinkeinoelämää ja yrityksiä tukeva yhteistyöverkosto sekä lisätään alueen toimijoiden valmiuksia alustatalouden teknologioiden käyttöönottoon sekä alustatalouden liiketoimintaosaamiseen ja alustojen käytännön rakentamiseen.

Liikenne- ja logistiikkapilotit tukevat kaikkia älykkään erikoistumisen painopisteitä. Hankkeen kautta tuetaan digitaalisuusvalmiuksien ja datan käytön parantamista, yhteistyöverkostojen syntymistä ja vähähiilisen liikenteen, logistiikan, liikkumisen palveluiden ja saavutettavuuden kehittymistä.

The transport sector is undergoing major technological, economic and social transformations. Changes related to digitalization and legislation provide opportunities for the development of transport and transport services.

The main objective of the project is to support the sustainable growth, functionality of everyday life and security aimed in the Häme program as well as the good accessibility of the province through the development of transport, mobility and logistics solutions. The project will build experimental environments that develop and utilize traffic data and digital skills. Concurrently, a network of business and business support will be formed and the capabilities of regional actors in the implementation of platform economy technologies, business know-how and practical construction of platforms will be enhanced.

The transport and logistics pilots support all smart specialization priorities. The project will support improving digital capabilities and data usage, networking and low-carbon transport, logistics, mobility services and accessibility.

Kuva: Lentokuva Vallas Oy

Perustiedot

Toteutusaika: 1.9.2018 – 31.12.2021
Toiminta-alue: Kanta-Häme
Rahoittajat:  Uudenmaan liitto (Euroopan aluekehitysrahasto), Hämeen liitto
Kohderyhmä: Kunnalliset ja yksityiset toimijat, tutkimus- ja oppilaitokset, yhdistykset, olemassa olevat ja uudet yritykset
Kokonaisrahoitus: 257 760 €

Toiminta

ÄLYKÄS LIIKENNE

Sähköavusteiset kaupunkipyörät – Hämeenlinnan pilotti/Electric assist citybikes in city of Hämeenlinna  20.5. – 24.11.2019

Hämeenlinnassa järjestettiin vuonna 2019 toukokuun ja marraskuun välisenä aikana hankkeen ensimmäinen pilotti, jossa tutkittiin kaupunkisähköpolkupyörien soveltuvuutta Hämeenlinnaan. Pilotti toteutettiin kokonaispalveluna 15 yhteiskäyttöön tarkoitetulla, edistyksellisellä sähköpyörällä sekä niihin liittyvällä tietojärjestelmä- ja käyttäjätuella. Kaupunkipyöristä kerättiin pilotin aikana dataa, jonka perusteella voitiin tutkia trendejä sekä matkojen että aloitus- ja määränpäiden suhteen. Tutkimustyön tuloksena syntyi perusteltu ja totutettavissa oleva suunnitelma Hämeenlinnan kaupungin päätöksenteon pohjaksi kaupunkipyöräjärjestelmän hankkimiseen.

Rolan-pyörät rivissä

Facebook: Tavast Freebike 

Hämeenlinnan kaupungin verkkosivut:

Kaupunkipyörät Hämeenlinnassa

Hämeen Sanomat 18.5.2019:

Kaupunkipyörät saapuivat Hämeenlinnaan

Yle 21.5.2019:

Yhteiset sähköpyörät tulivat Hämeenlinnaan – gps-signaali kerää tietoa, missä kaupunkilaiset liikkuvat

Hämeen Sanomat 3.7.2019:

Sähköpyörä raikaa, jos sen yrittää viedä väkisin mukaansa

Mitä pilotin aikana selvisi?:

Kaupunkipyörille kiitosta ja kehittämistoiveita – testaus jatkuu talviolosuhteissa

Sustainable and Smart Mobility – Let’s Go International -seminaari/seminar 11.10.2019

Tilaisuudessa kuultiin ajankohtaisia puheenvuoroja kestävästä ja älykkäästä liikenteestä, ja keskeisimpinä aiheina käsiteltiin pyöräilyä ja älykkään kaupungin tulevaisuuden näkymiä.

Traffic 4.0, in cooperation with HAMK Transport and Traffic Management, organized an international seminar on sustainable and intelligent transport and mobility. The seminar included topical speeches on transport-related developments, focusing on cycling and the prospects for a smart city.

Katso seminaari

Webinaari Sustainable and smart mobility – data and customer orientation 9.10.2020

Pyöräkaistan merkintä asfaltilla
Kuva: Unsplash

Webinaarissa aiheena datan hyödyntäminen ja asiakaslähtöisyys kestävän ja älykkään liikkumisen edistämisessä. Puhujina mm. Tapio Levä Telialta kertomassa operaattorin datan keräämisteknologiasta sekä Edurad Kempi Terrainsenselta objektiivisen datan hyödyntämisestä pyöräilyn infrastruktuurin kehittämisessä.

Katso webinaari

Liikenne 4.0 -hankkeen loppuseminaari

Katso seminaari

OPINNÄYTETYÖT

Liikkumisen ohjaus Kanta-Hämeessä, Kristiina Koski 4/2019

Työn tavoitteena oli selvittää, millaisia erilaisia liikkumisen ohjauksen keinoja tapahtumissa on käytetty. Tuloksena syntyi liikkumisen ohjauksen esiselvitys Erämessuille sekä ohje liikkumisen ohjauksen suunnitteluun tapahtumien järjestäjille.

https://www.theseus.fi/handle/10024/178854

Liikenne ja liikkumisen ohjaus kuninkuusraveissa, Tino Kiiveri 5/2020 

Työn tavoitteena oli täydentää Kuninkuusravit -tapahtuman järjestäjien opasta liikenteen osalta. Työssä käytiin läpi tapahtumiin sovellettavia liikkumisen ohjauksen keinoja sekä yleisesti neuvoja tapahtuman liikennejärjestelyihin. 

https://www.theseus.fi/handle/10024/336224

RoadAI- konenäkösovelluksen soveltuminen pyöräväylien kunnossapidon työvälineeksi, Mari Mutanen 12/2020

Työssä tutkittiin Vaisala Oyj:n kehittämän RoadAI-sovelluksen soveltuvuutta pyöräväylien kunnossapidon työvälineenä. 

https://www.theseus.fi/handle/10024/349360

Kävelyn ja pyöräilyn mittalaiteteknologiat ja niiden hyödyt haja-asutusalueilla, Mikael Saarinen 12/2020

Työn tarkoituksena oli tutkia kävely- ja pyöräliikenteen mittalaitteiden kehitystä, ja pilotoida niiden hyötyjä osana liikennemittauksia. Tuloksia pohdittiin haja-asutusalueiden näkökulmasta.

https://www.theseus.fi/handle/10024/355582

Liikenteen ohjaus ja laskennat yleisötapahtumissa, Aleksi Salo 5/2021

Työssä tutkittiin tapahtumien liikenteenohjausta sekä liikennelaskennoilla kerättävän datan hyödyntämistä osana tapahtumien kehittämistä. Keskiössä toimi liikennelaskentojen toimintaperiaatteet sekä niistä saatavat hyödyt.

https://www.theseus.fi/handle/10024/495974

Liikenteen tulevaisuus Forssan seudulla, Joona Pellikainen 11/2021

Työssä tutkittiin seudullisen liikenteen tulevaisuutta Forssassa ja sen lähiseutukunnissa. Opinnäytetyö toteutettiin yhdessä Forssan Yrityskehitys Oy:n kanssa. 

https://www.theseus.fi/handle/10024/508266

Blogi

Älykkäiden liikenneratkaisujen viitoittama tulevaisuus

HÄMEENLINNAN DIGIPYÖRÄILYKARTAT

Hankkeessa luotiin Hämeenlinnan suosituimmista pyöräilyreiteistä digitaaliset kartat, joissa pääsee näkemään reitit sekä niiden varrella olevia nähtävyyksiä ja kohteita 360kuvien muodossa. 

Ohjausryhmä

Ohjausryhmän kokoonpano

  • Heikki Ruohomaa, projektipäällikkö, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
  • Vesa Salminen, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
  • Niina Karasmaa, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
  • Niklas Lähteenmäki, Hämeenlinnan kaupunki
  • Timo Väliharju, COSS ry
  • Hannu-Heikki Saarinen, Forssan Yrityskeskus Oy 
  • Kimmo Männistö, Riihimäen kaupunki
  • Minna Takala, Hämeen liitto

Yhteystiedot

Hämeen liitto. Regional council of Häme. Kirjoitettu mustalla. Ylhäällä punainen vaakuna.