Hyppää sisältöön
Home Tutkimus Hankkeet Lyhyet läheiset ketjut – Lähiruoka ja sosiaalinen pääoma

Lyhyet läheiset ketjut – Lähiruoka ja sosiaalinen pääoma

Perustiedot

  • Toteutusaika: 1.1.2015 – 31.3.2017
  • Kokonaiskustannukset: 40 070 €
  • Rahoittaja: Maa- ja metsätalousministeriö
  • Toteuttaja: Hankkeen hallinnoija toimi Turun yliopiston Brahea-keskus. Muut osatoteuttajat olivat Hämeen ammattikorkeakoulu sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

 

Tulokset

Hankkeessa tuli esille, että lähiruokayritysten ja erilaisten lähiruokaverkostojen sosiaalinen pääoma rakentuu yhteistyöstä, vuorovaikutuksesta ja luottamuksesta asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Hankkeen tuloksista tehtiin lähiruokatoimijoille helppolukuinen sähköinen opas, jossa on myös yrittäjien lyhyitä haastatteluja aiheesta. Katso lisää; www.lähiruokakoukuttaa.fi.

Lyhyet läheiset ketjut – lähiruoka ja sosiaalinen pääoma (LähiSos) – hankkeen loppuraportti.pdf

Taustaa

Lyhyet läheiset ketjut – lähiruoka ja sosiaalinen pääoma -hankkeen tarkoituksena oli selvittää sosiaalisen pääoman merkitystä ja mahdollisuuksia lähiruokayrittäjien ja lähiruokaa suoramyyntipaikoista tai lähiruokaverkostoista hankkivien kuluttajien välillä.

Sosiaalinen pääoma

Sosiaalisella pääomalla viitataan yleensä sosiaalisiin verkostoihin, normeihin ja luottamukseen, joilla on kykyä edistää verkoston jäsenten välistä yhteistoimintaa, resurssien hyödyntämistä ja toimintojen yhteensovittamista.

Hankkeen toteutus

Hanketta toteutettiin Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa, Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla. Mukana oli erilaisia lähiruokaverkostoja mm. suoramyyntipaikkoja, osuuskuntia, REKO-lähiruokarenkaita, lähiruokatuottajia ja lähiruokatapahtumia.

Aihetta tarkasteltiin yrityshaastatteluin sekä kahdella vuorovaikutteisella verkkokeskustelulla, joissa oli mukana verkostojen asiakkaita sekä yrittäjiä.

Hankkeen tuloksena saatiin lisätietoa sosiaalisen pääoman merkityksestä lähiruokakontekstissa ja myyntiverkostoissa. Tavoitteena oli auttaa yrittäjiä tunnistamaan sosiaalisen pääoman mahdollisuudet sekä löytämään uusia konkreettisia keinoja kehittää niitä yritystoiminnassaan.

Yhteystiedot