Maaseudun palveluyritysten vähähiiliset energiaratkaisut (METE2) - Hämeen ammattikorkeakoulu
Maaseudun palveluyritysten vähähiiliset energiaratkaisut (METE2)
Aurinkopaneeleja pellolla
-

Maaseudun palveluyritysten vähähiiliset energiaratkaisut (METE2)

Maaseudun palveluyritysten vähähiiliset energiaratkaisut (METE2)

Maaseudun palveluyritysten vähähiiliset energiaratkaisut eli METE2 -hanke edistää tiedon ja osaamisen siirtämistä energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian investoinneista sosiaali- ja terveysalan sekä palvelusektorin pien- ja mikroyrityksille Hämeessä.

Hankkeessa rakennetaan yritysten käyttöön energiainvestointien arviointityökalu, jossa otetaan myös huomioon yritysten erilaiset vuorokautiset toiminta-ajat. Hanke levittää ja julkaisee tietoa vähähiilisistä energiaratkaisuista, kehittämisprosessista ja tuloksista mediassa, blogeissa ja ammattilehdissä. Hankkeessa tuotettua tietoa jalostetaan myös sidosryhmien, kuten tiedeyhteisön ja kehittämistoimijoiden kanssa.

Hanketta koordinoi LAB-ammattikorkeakoulu, osatoteuttajana toimii Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK).

Toteutusaika: 1.6.2022–30.6.2024

Rahoitus: Euroopan maatalousrahasto

Lisätietoja:

Hankkeen kotisivu.

In English

The Low Carbon Energy Solutions for Rural Service Enterprises (METE2) project promotes the transfer of knowledge and know-how on energy efficiency and renewable energy investments to small and micro enterprises in the social, health and service sectors in Häme.

The project will build an energy investment assessment tool for businesses, taking into account the different daily operating hours of businesses. The project will disseminate and publish information on low-carbon energy solutions, the development process and results in the media, blogs and trade publications. The information produced by the project will also be shared with stakeholders such as the scientific community and development actors.

The project is coordinated by LAB University of Applied Sciences and co-produced by Häme University of Applied Sciences (HAMK).

Implementation time: 1.6.2022–30.6.2024

Funding: European Agricultural Fund