Mittarit hevosen hyvinvoinnin arviointiin - Hämeen ammattikorkeakoulu
Mittarit hevosen hyvinvoinnin arviointiin
Hevoset aitauksessa talvimaisemassa.
Eurooppa investoi maaseutualueisiin -logo
Hevoset aitauksessa talvimaisemassa.

Mittarit hevosen hyvinvoinnin arviointiin

Työkaluja hevosen hyvinvoinnin arviointiin

Mittarit hevosen hyvinvoinnin arviointiin -hanke edistää hevosten hyvinvoinnin ja lajityypillisten käyttäytymistarpeiden toteutumisen luotettavaa arviointia.  Hevosten hyvinvoinnin määrittämiseen ei Suomessa ole käytössä standardoituja tutkimukseen perustuvia mittareita. Hankkeen tavoitteena on kehittää hevostallien ja hevosalan yritysten auditointiin soveltuva mittaristo, joka on tutkittuun tietoon perustuva ja helposti käytettävä, ja jonka avulla voidaan objektiivisesti tarkastella hevosten hyvinvointia erilaisissa pitopaikoissa. Mittariston sovellusta on tavoitteena jatkossa hyödyntää varsinaisten auditointien lisäksi tallien omavalvonta-työkaluna.

Hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on lisätä hevosten hyvinvointia ja hevosalan toiminnan läpinäkyvyyttä, edistää alan positiivista imagoa ja yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä sekä turvata alan toimintaedellytyksiä tulevaisuudessa.

Hankkeen tuloksia ovat:

  • Welfare Quality® -järjestelmään perustuva pilotoitu protokolla hevosen hyvinvoinnin mittaamiseen Suomessa
  • työkalu tallien omavalvontaan
  • kuvaus kehitetystä hevosten hyvinvointia edistävästä toimintamallista
  • verkkoalusta tiedon jakamiseen
  • kuvaus Welfare Quality® -protokollan käytöstä eri eläimillä ja eri maissa
  • kooste hevosten hyvinvointiin ja lajinomaiseen käyttäytymiseen liittyvästä tutki-mustiedosta.

Hanke toimii Keski-Pohjanmaalla sekä Hämeen ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten alueilla. Auditointijärjestelmän soveltuvuutta pilotoidaan erilaisissa talliympäristöissä eri puolilla hankealuetta.

Hanketta hallinnoi Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä osatoteuttajina Hämeen ammattikorkeakoulu sekä Harjun oppimiskeskus yhteistyössä Suomen Hippos ry:n ja Suomen Ratsastajainliitto ry:n kanssa.

Kohderyhminä ovat hevosalan yrittäjät ja hevostoimintaa harjoittavat maatilat. Hyödynsaajia ovat myös hevosalan järjestöt ja muut alan toimijat. Hankkeen tulokset ja hyöty leviävät koko Suomeen hanketoimijoiden kattavien valtakunnallisten verkostojen kautta.

Hankeaika 1.4.2022 – 31.12.2024

Budjetti 325 000 euroa

Hankkeen sivusto: https://hevostenhyvinvointi.fi/

Projektipäällikkönä koko hankkeella Marjo Kaivolahti-Koukkari, KPEDU

marjo.kaivolahti@kpedu.fi

p. 040 808 5172 

Hankkeen toimenpiteet

Organisaatio Jäsen  Varajäsen
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Sirpa Puusaari Leena Ylitalo
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy AnnukkaPakarinen Menna Rantala
Harjun oppimiskeskus Oy Juliska Storskrubb Terhi Nopanen
Suomen Hippos ry Minna Mäenpää Krista Nyqvist
Suomen Ratsastajainliitto ry Minna Peltonen Jukka Koivisto
Eläinten hyvinvointikeskus Satu Raussi Tiina Kauppinen
Luonnonvarakeskus Markku Saastamoinen Jaakko Mononen
MTK ry Helena Halinen Johanna Andersson
Kannuksen Tutkimustila Luova Oy Maarit Mohaibes Jan Segervall

Pohjanmaan Ely-keskus

Hämeen Ely-keskus

Kaakkois-Suomen Ely-keskus

The Indicators for Assessing Horse Welfare

The Indicators for Assessing Horse Welfare -project promotes a reliable assessment of the wellbeing of horses, and meeting the species-specific behavioral needs. There are no standardized, research based, indicators in Finland for determining the welfare of horses.
The aim of the project is to develop a set of indicators suitable for auditing stables and companies in the horse industry, which is both based on researched data and easy to use, and which can be used to objectively assess the welfare of horses in various holdings. In addition to the actual audits, the goal is to utilize the indicator set as a self-monitoring tool for stables.

The long-term goal of the project is to increase the wellbeing of horses and the transparency of the horse industry, to promote a positive image and social acceptability of the industry, and to secure the industry’s future operating conditions. The target results of the project include: tools for stables for self-monitoring, a description of the developed equine welfare model, a web-based information sharing platform, a description of the use of the Welfare Quality® protocol for different animals and in different countries, and a compilation of research data on equine welfare and species-typical behavior.

The project operates in Central Ostrobothnia and in the areas of the ELY centres (Centres for Economic Development, Transport and the Environment) in Häme and South-East Finland. The suitability of the audit system is piloted in different stable environments across the project area. The project is being implemented by the The Federation of Education in Central Ostrobothnia, Häme University of Applied Sciences and Harju Learning Centre, in co-operation with the Finnish Hippos Association and the Finnish Equestrian Association. The target groups are equine entrepreneurs and horse farms. Beneficiary organizations and other actors in the sector are also beneficiaries. The results and benefits of the project will spread throughout Finland through nationwide networks of the project actors.